12.08.2018     19 Niedziela Zwykła

                     Msza św.                Spowiedź św.

7.00

O. Kuszyński

O. Gardocki

8.00

O. Ziółek

O. Kiełbowski

9.30

O. Ziółek

O. Kuszyński

11.00

O. Kiełbowski

O. Kuszyński

12.15 O. Rakowski

12.30

O. Kiełbowski

O. Kuszyński

17.00 O. Dorosz O. Kiełbowski
18.30 O. Proboszcz O. Kiełbowski

20.00

O. Gardocki

O. Proboszcz

 13.08.2018    Poniedziałek    

                 Msza św.                 Spowiedź św.

7.00

O. Kuszyński

O. Proboszcz

7.30 O. Kiełbowski
O. Gardocki
8.00 O. Gardocki O. Kiełbowski
   
18.00 N Czerwcowe  
18.30 O. Proboszcz O. Kuszyński
18.30 O. Rakowski O. Kuszyński

14.08.2018    Wtorek  

                 Msza św.               Spowiedź św.

7.00

O. Kuszyński

O. Proboszcz

7.30 O. Kiełbowski O. Gardocki
8.00 O. Gardocki
O. Kuszyński
     
18.30 O. Schulz
O. Kiełbowski
18.30 O. Proboszcz O. Kiełbowski
18.30 O. Rakowski O. Dorosz

15.08.2018    Środa

                 Msza św.         Spowiedź św.

7.00

O. Kuszyński

O. Proboszcz

8.00 O. Proboszcz O. Kiełbowski
9.30 O. Kuszyński
O. Proboszcz
11.00 O. Kiełbowski O. Proboszcz
12.30 O. Proboszcz O. Kuszyński
     
18.00 N Czerwcowe O. Proboszcz
18.30 O. Kiełbowski O. Kuszyński
20.00 O. Gardocki
O. Kiełbowski

 16.08.2018    Czwartek

                 Msza św.        Spowiedź św.

7.00 

O. Kiełbowski

O. Kuszyński

7.30 O. Kuszyński
O. Gardocki
8.00 O. Gardocki O. Rakowski
18.00 N Czerwcowe O. Kiełbowski
18.30 O. Rakowski O. Kiełbowski
18.30 O. Kiełbowski O. Kiełbowski
18.30 O. Kuszyński O. Kiełbowski

17.08.2018    Piątek

                 Msza św.        Spowiedź św.

7.00

O. Rakowski

O. Kiełbowski

7.30
O. Gardocki
O. Rakowski
8.00 O. Kuszyński O. Gardocki
18.00 N Czerwcowe O. Jałbrzykowski
18.30 O. Kiełbowski
O. Kuszyński
18.30 O. Rakowski
O. Rakowski
18.30 O. Kuszyński
O. Kiełbowski

11.08.2018     Sobota
                  Msza św.       Spowiedź św.

7.00 O. Gardocki O. Kiełbowski
7.30 O. Kiełbowski
O. Kuszyński
8.00
O. Kuszyński
O. Gardocki
16.30 O. Domagała
 ślub
18.30 O. Ziółek O. Kuszyński

Copyright © 2014. All Rights Reserved.