18.02.2018     I Niedziela Wielkiego Postu

                     Msza św.                Spowiedź św.

7.00

O. Kuszyński

O. Proboszcz

8.00

O. Schulz

O. Kiełbowski

9.30

O. Mądrzyk

O. Kuszyńki

11.00

O. Rakowski

O. Mądrzyk

12.15 O. Rakowski

12.30

O. Proboszcz

O. Schulz

17.00 O. Dorosz O. Kiełbowski
18.30 O. Kiełbowski O. Dorosz

20.00

O. Jałbrzykowski

O. Rakowski

 19.02.2018    Poniedziałek    

                 Msza św.                 Spowiedź św.

7.00

O. Proboszcz

O. Rakowski

7.30 O. Rakowski
O. Proboszcz
8.00 O. Kiełbowski O. Jałbrzykowski
     
18.30 O. Schulz  
18.30 O. Jałbrzykowski O. Kuszyński

20.02.2018    Wtorek  

                 Msza św.               Spowiedź św.

7.00

O. Kiełbowski

O. Kuszyński

7.30 O. Schulz O. Dorosz
8.00 O. Rakowski
O. Schulz
     
18.30 O. Dorosz O. Rakowski
18.30 O. Kuszyński O. Dorosz

21.02.2018    Środa

                 Msza św.         Spowiedź św.

7.00

O. Dorosz

O. Schulz

7.30 O. Jałbrzykowski O. Dorosz
8.00 O. Schulz
O. Kuszyński
18.30 O. Rakowski O. Jałbrzykowski
18.30 O. Kuszyński
O. Proboszcz

 22.02.2018    Czwartek

                 Msza św.        Spowiedź św.

7.00 

O. Proboszcz

O. Dorosz

7.30 O. Dorosz
O. Schulz
8.00 O. Schulz O. Kiełbowski
18.30 O. Rakowski O. Kuszyński
18.30 O. Jałbrzykowski O. Kiełbowski

23.02.2018    Piątek

                 Msza św.        Spowiedź św.

7.00

O. Jałbrzykowski

O. Rakowski

7.30
O. Dorosz
O. Kiełbowski
8.00 O. Proboszcz O. Schulz
16.30 DKD  
17.45 DKP  
18.30 O. Kiełbowski
O. Dorosz
18.30 O. Kuszyński
O. Kiełbowski
20.00 DKA  

17.02.2018     Sobota
                  Msza św.       Spowiedź św.

7.00 O. Proboszcz O. Schulz
7.30 O. Rakowski
O. Dorosz
7.30 O. Schulz  
8.00
O. Dorosz
O. Jałbrzykowski
     
18.30 O. Kiełbowski O. Rakowski

Copyright © 2014. All Rights Reserved.