22.04.2018     Niedziela Dobrego Pasterza

                     Msza św.                Spowiedź św.

7.00

O. Kuszyński

O. Proboszcz

8.00

O. Schulz

O. Kiełbowski

9.30

O. Mądrzyk

O. Rakowski

11.00

O. Rakowski

O. Mądrzyk

12.15 O. Rakowski

12.30

O. Proboszcz

O. Schulz

17.00 O. Dorosz O. Kuszyński
18.30 O. Kiełbowski O. Dorosz

20.00

O. Jałbrzykowski

O. Gardocki

 23.04.2018    Poniedziałek    

                 Msza św.                 Spowiedź św.

7.00

O. Proboszcz

O. Rakowski

7.30 O. Rakowski
O. Jałbrzykowski
8.00 O. Jałbrzykowski O. Kiełbowski
   
18.30 O. Schulz O. Dorosz
18.30 O. Kuszyński O. Kuszyński

24.04.2018    Wtorek  

                 Msza św.               Spowiedź św.

7.00

O. Dorosz

O. Schulz

7.30 O. Schulz O. Gardocki
8.00 O. Gardocki
O. Dorosz
     
18.30 O. Kiełbowski O. Kuszyński
18.30 O. Rakowski O. Dorosz

25.04.2018    Środa

                 Msza św.         Spowiedź św.

7.00

O. Dorosz

O. Proboszcz

7.30 O. Kiełbowski O. Schulz
8.00 O. Gardocki
O. Jałbrzykowski
     
18.30 O. Proboszcz O. Kuszyński
18.30 O. Rakowski
O. Kuszyński

 26.04.2018    Czwartek

                 Msza św.        Spowiedź św.

7.00 

O. Dorosz

O. Rakowski

7.30 O. Schulz
O. Dorosz
8.00 O. Kiełbowski O. Schulz
18.30 O. Kuszyński O. Kiełbowski
18.30 O. Rakowski O. Dorosz
18.30 O. Kuszyński O. Kiełbowski

27.04.2018    Piątek

                 Msza św.        Spowiedź św.

7.00

O. Proboszcz

O. Schulz

7.30
O. Schulz
O. Proboszcz
8.00 O. Kiełbowski O. Dorosz
18.30 O. Jałbrzykowski
O. Rakowski
18.30 O. Kuszyński
O. Rakowski
18.30 O. Kuszyński
O. Kiełbowski

21.04.2018     Sobota
                  Msza św.       Spowiedź św.

7.00 O. Dorosz O. Kiełbowski
7.30 O. Proboszcz
O. Kuszyński
8.00
O. Rakowski
O. Proboszcz
     
18.30 O. Kiełbowski O. Rakowski

Copyright © 2014. All Rights Reserved.