19.11.2017    33 Niedziela Zwykła

                     Msza św.                Spowiedź św.

7.00

O. Kuszyński

O. Proboszcz

8.00

O. Kobyliński

O. Schulz

9.30

O. Mądrzyk

O. Jałbrzykowski

11.00

O. Rakowski

O. Mądrzyk

12.15 O. Rakowski

12.30

O. Schulz

O. Kiełbowski

17.00 O. Dorosz O. Kuszyński
18.00 O. Kiełbowski Różaniec
18.30 O. Kiełbowski O. Dorosz

20.00

O. Jałbrzykowski

O. Gardocki

 20.11.2017    Poniedziałek    

                 Msza św.                 Spowiedź św.

7.00

O. Proboszcz

O. Kuszyński

7.30 O. Dorosz
O. Kiełbowski
8.00 O. Rakowski O. Dorosz
18.00 O. Schulz Różaniec
18.30 O. Schulz O. Rakowski
18.30 O. Kuszyński  

21.11.2017    Wtorek  

                 Msza św.               Spowiedź św.

7.00

O. Kiełbowski

O. Kuszyński

7.00 O. Rakowski  
7.30 O. Schulz O. Rakowski
8.00 O. Gardocki
O. Dorosz
     
18.00 O. Jałbrzykowski Różaniec
18.30 O. Jałbrzykowski O. Schulz
18.30 O. Kuszyński O. Schulz

22.11.2017    Środa

                 Msza św.         Spowiedź św.

7.00

O. Kiełbowski

O. Gardocki

7.30 O. Schulz O. Kiełbowski
8.00 O. Dorosz
O. Schulz
18.00 O. Rakowski Różaniec
18.30 O. Rakowski
O. Dorosz
18.30 O. Kuszyński
O. Gardocki

 23.11.2017    Czwartek

                 Msza św.        Spowiedź św.

7.00 

O. Gardocki

O. Kiełbowski

7.30 O. Kiełbowski
O. Gardocki
8.00 O. Schulz
O. Kuszyński
18.00 O. Proboszcz Różaniec
18.30 O. Proboszcz
18.30 O. Kuszyński O. Jałbrzykowski

24.11.2017    Piątek

                 Msza św.        Spowiedź św.

7.00

O. Kuszyński

O. Schulz

7.30
O. Schulz
O. Proboszcz
8.00 O. Dorosz O. Jałbrzykowski
8.30 O. Proboszcz  LXII LO
18.00 O. Kiełbowski Różaniec
18.30 O. Kiełbowski
O. Dorosz
18.30 O. Jałbrzykowski

18.11.2017     Sobota
                  Msza św.       Spowiedź św.

7.00 O. Kiełbowski O. Proboszcz
7.30 O. Dorosz
O. Kiełbowski
8.00
O. Kuszyński
O. Dorosz
12.00 O. Jałbrzykowski chrzest
     
18.00 O. Proboszcz Różaniec
18.30 O. Proboszcz O. Kuszyński

Copyright © 2014. All Rights Reserved.