Wybrane wiadomości KAI - Wrzesień 2017 r.

1. 300 lecie koronacji Cudownego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej dokonanej 8 września 1717 r. koronami ufundowanymi przez Ojca Świętego Klemensa XI, pierwszej na ziemiach polskich, było okazją do przypomnienia apelu Prymasa Tysiąclecia o przemianę w naszym życiu osobistym, rodzinnym i społecznym, zaczynając od siebie a nie od innych, aby to nasze przemienione życie stało się żywym diamentem w nowej królewskiej koronie Maryi. Wydarzenie jubileuszu koronacji uczcił Narodowy Bank Polski wydaniem okolicznościowego banknotu 20 zł a Poczta Polska specjalnym znaczkiem. Uczestnicy Sesji Rady Biskupów Diecezjalnych odbytej na Jasnej Górze w dniu 25 sierpnia b.r. kontynuowali prace nad Wytycznymi w odniesieniu do duszpasterstwa małżeństw i rodzin oraz inicjatywą społeczną w celu prawnej ochrony życia dzieci poczętych. ( KAI- zeszyt nr.35 )

2. W wystąpieniu na obchodach 78 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej abp Stanisław Gądecki stwierdził, ze wojna ta była wydarzeniem o niebywałych konsekwencjach dla Polski, Europy i świata, prawdziwym upadkiem ówczesnej cywilizacji. Przyniosła ona banalizację śmierci, nienawiści i przemocy o nieznanych przedtem rozmiarach. Katyń i Auschwitz stały się symbolami szczególnego objawienia się bezwzględności zła, nienawiści i pogardy dla człowieka. (KAI. –zeszyt nr. 36)

3. W Gietrzwałdzie odbyły się 10 września b .r. główne uroczystości 140 rocznicy objawień Matki Boskiej i 50-lecia koronacji obrazu Matki Boskiej Gietrzwałdzkiej. Jest to jedyne miejsce w , gdzie objawienia maryjne zostały uznane przez Kościół i jedno z dwunastu miejsc na świecie. Prymas Polski w kazaniu wskazał, że to ,czego nam dzisiaj najbardziej potrzeba to siły, która bez gwałtu i przemocy wszystko uspokaja, jednoczy i raduje. Jest to siła Królowej, która jest naszą Matką. Toczy się obecnie proces beatyfikacyjny Barbary Smoluchowskiej, jednej z dwu wizjonerek. Zdaniem ks. K. Bielawego, koordynatora uroczystości jubileuszowych w Gietrzwałdzie tamtejsze objawienia były najważniejszymi wydarzeniami w dziejach narodu polskiego po powstaniu styczniowym a przed odzyskaniem niepodległości. (KAI – zeszyt nr.37 )

4. Na świecie żyje750 mln. osób dorosłych, którzy nie potrafią czytać ani pisać. Wspólnota międzynarodowa UNESCO zobowiązała się, iż do roku 2030 wszyscy ludzie na świecie będą mieli możność nauki czytania i pisania. (KAI – zeszyt 37)

5. We wrześniu b.r. minęła pierwsza rocznica działalności polskiego oddziału międzynarodowego portalu- projektu ewangelizującego – ukazującego się pod wspólną nazwą ALETEJA w siedmiu językach, w tym polskim. Organizacyjnym partnerem w Polsce jest KAI. (KAI- zeszyt nr.38)

6. Lider Prawicy Rzeczypospolitej Marek Jurek wypowiedział się za wypowiedzeniem ratyfikowanej przez Polskę t.zw. Konwencji Stambulskiej o zwalczaniu przemocy wobec kobiet. Ratyfikowało ją tylko 16 państw. W zamian proponuje zawarcie przez Polskę międzynarodowej Konwencji Praw Rodziny, która byłaby alternatywą dla perspektywy genderowej i zasadniczo wzmacniała europejską opinię chrześcijańską. ( KAI- zeszyt nr. 39)

Copyright © 2014. All Rights Reserved.