Pierwsze czytanie:
Iz 61, 1-2a. 10-11 Ogromnie się weselę w Panu
Psalm responsoryjny:
Łk 1, 46-48. 49-50. 53-54 (R.: por. Iz 61, 10b)
Drugie czytanie:
1 Tes 5, 16-24 Przygotujcie duszę i ciało na przyjście Pana
Śpiew przed Ewangelią:
Iz 61, 1
Ewangelia:
J 1, 6-8. 19-28 Jan Chrzciciel przygotowuje przyjście Chrystusa

Ewangelia według świętego Jana

J 1, 6-8. 19-28

Pojawił się człowiek posłany przez Boga,
Jan mu było na imię.
Przyszedł on na świadectwo,
aby zaświadczyć o Światłości,
by wszyscy uwierzyli przez niego.
Nie był on światłością,
lecz posłanym, aby zaświadczyć o Światłości.
Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: «Kto ty jesteś?», on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: «Ja nie jestem Mesjaszem».
Zapytali go: «Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem?»
Odrzekł: «Nie jestem».
«Czy ty jesteś prorokiem?»
Odparł: «Nie!»
Powiedzieli mu więc: «Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie?»
Odpowiedział: «Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską, jak powiedział prorok Izajasz».
A wysłannicy byli spośród faryzeuszów. I zadawali mu pytania, mówiąc do niego: «Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem?»
Jan im tak odpowiedział: «Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała».
Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu.

    gwiazda

   Podobnie jak tydzień temu staje przed nami postać Jana Chrzciciela, który znów przypomina nam o zbliżającym się przyjściu Pana Jezusa i o konieczności dobrego przygotowania się na spotkanie z Nim.

 

   "Pewien Proboszcz, po objęciu parafii przez kilka kolejnych niedziel mówił to samo kazanie. Jego nowi parafianie – zdziwieni takim zachowaniem – wysłali do niego delegację z pytaniem: „Dlaczego ksiądz od pięciu tygodni mówi do nas wciąż to samo kazanie?". Proboszcz popatrzył na nich, po czym spokojnie odrzekł: „Jak ja mam zmieniać kazanie, skoro wy nie zmieniacie swojego życia. Żyjecie tak samo, jak żyliście pięć tygodni temu".

  

   Z każdym dniem zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Nie zmarnujmy ani jednego dnia, który przed nami. Niech święty Jan Chrzciciel pomoże nam dobrze przygotować się na spotkanie z Panem Jezusem

 

Pierwsze czytanie:
Iz 40, 1-5. 9-11 Przygotujcie drogę dla Pana
Psalm responsoryjny:
Ps 85 (84), 9ab-10. 11-12. 13-14 (R.: 8)
Drugie czytanie:
2 P 3, 8-14 Oczekujemy nowego nieba i nowej ziemi
Śpiew przed Ewangelią:
Łk 3, 4. 6
Ewangelia:
Mk 1, 1-8 Jan Chrzciciel przygotowuje drogę Panu

 Ewangelia według świętego Marka

 Mk 1, 1-8 

Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Jak jest napisane u proroka Izajasza:
«Oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą;
on przygotuje drogę Twoją.
Głos wołającego na pustyni:
Przygotujcie drogę Panu,
prostujcie ścieżki dla Niego».
Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordanie, wyznając przy tym swe grzechy.
Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. I tak głosił: «Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym».

droga

 

 

   Upadając i podnosząc się, nauczyłam się iść pod górę.
                                                             św. Teresa z Ávila

 

   Orygenes, uważny lektor i badacz Pisma Świętego, pyta: „Jaką drogę Mu przygotować?" - i odpowiada: „Drogą, którą Mu przygotujemy, będzie nasze serce". A zaraz potem dodaje: „Jakże wielkie jest serce człowieka. Jaką wielkość posiada i jaką zdolność".

 

 

Pierwsze czytanie:
Iz 63, 16b-17. 19b; 64, 3-7 Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił
Psalm responsoryjny:
Ps 80 (79), 2ac i 3b. 15-16. 18-19 (R.: por. 4)
Drugie czytanie:
1 Kor 1, 3-9 Oczekujemy objawienia się Jezusa Chrystusa
Śpiew przed Ewangelią:
Ps 85 (84),8
Ewangelia:
Mk 13, 33-37 Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie

 Ewangelia według świętego Marka

 Mk 13, 33-37 

    Jezus powiedział do swoich uczniów:
"Uważajcie i czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił swój dom, powierzył swoim sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał.
Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, mówię wszystkim: Czuwajcie".

 

 

Testament Jana Pawła II, z dnia 6.III.1979

W Imię Trójcy Przenajświętszej. Amen.

    "Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan wasz przybędzie" - te słowa przypominają mi ostateczne wezwanie, które nastąpi wówczas, kiedy Pan zechce. Pragnę za nim podążyć i pragnę, aby wszystko, co składa się na moje ziemskie życie, przygotowało mnie do tej chwili. Nie wiem, kiedy ona nastąpi, ale tak jak wszystko, również i tę chwilę oddają w ręce Matki mojego Mistrza: "totus Tuus". W tych samych rękach matczynych zostawiam wszystko i Wszystkich, z którymi związało mnie moje życie i moje powołanie. W tych Rękach zostawiam nade wszystko Kościół, a także mój Naród i całą ludzkość. Wszystkim dziękuję. Wszystkich proszę o przebaczenie. Proszę także o modlitwę, aby Miłosierdzie Boże okazało się większe od mojej słabości i niegodności."

Pierwsze czytanie:
Ez 34, 11-12. 15-17 -  Chrystus zna swoje owce
Psalm responsoryjny:
Ps 23 (22), 1-2a. 2b-3. 5. 6 (R.: por. 1)
Drugie czytanie:
1 Kor 15, 20-26. 28 Królestwo Boże
Śpiew przed Ewangelią:
Por. Mk 11, 10
Ewangelia:
Mt 25, 31-46 -  Chrystus będzie sądził z uczynków miłości

Ewangelia według świętego Mateusza

Mt 25, 31-46

     Jezus powiedział do swoich uczniów:
"Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie, pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie.
Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: „Pójdźcie; błogosławieni Ojca mojego, weźmijcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata.
Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a przyodzialiście Mnie;
byłem chory, a odwiedziliście Mnie;
byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie".
Wówczas zapytają sprawiedliwi: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? ".
Król im odpowie: „Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili".
Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: „Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom.
Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a nie daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie;
byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie".
Wówczas zapytają i ci: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie? "
Wtedy odpowie im: „Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili".
I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego".

 

MTeresa 

 

 

   "Spójrzcie przed snem na swoją dłoń
i zapytajcie siebie samych: Co uczyniłem dziś dla Jezusa?
Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych,
Mnie to uczyniliście...".

                                                          bł. Matka Teresa z Kalkuty

Copyright © 2014. All Rights Reserved.