6 stycznia Kościół obchodzi Uroczystość Objawienia Pańskiego, w tradycji znaną jako Trzech Króli. Na Wschodzie pierwsze jej ślady spotykamy już w III w. Na Zachodzie uroczystość Objawienia Pańskiego datuje się od końca IV w.

W Piśmie Świętym o przybyciu Mędrców ze Wschodu do nowo narodzonego Dzieciątka mówi jedynie św. Mateusz (Mt 2,1-12). Ewangelista nie podał jednak liczby i imion mędrców, którzy przybyli oddać pokłon Chrystusowi. Dopiero w VIII wieku pojawiają się imiona: Kacpra, Melchiora i Baltazara.

Według tradycji złożyli oni Jezusowi swoje dary: kadzidło, złoto i mirrę: złoto - symbol godności królewskiej, kadzidło - godności kapłańskiej, mirra - symbol wypełnienia proroctw mesjańskich oraz zapowiedź śmierci Zbawiciela. Jednocześnie był to wyraz wiary w Chrystusa prawdziwego człowieka (mirra), prawdziwego Boga (kadzidło) oraz króla (złoto}

W tradycji polskiej zachował się do dziś zwyczaj znaczenia święconą kredą drzwi domów. Zwykle zapisuje się na drzwiach inicjały Trzech Mędrców: K+M+B (Kacper, Melchior, Baltazar). W średniowieczu odczytywano to inaczej. (C+M+B): Christus mansionem benedicat, tzn. niech Chrystus mieszkanie błogosławi. Dom kropi się wodą święconą

Nie ma zbyt wiele źródłowych dokumentów na temat Trzech Króli. W sztuce Kacper przedstawiany jest najczęściej jako ofiarujący mirrę Afrykańczyk, Melchior - jako dający złoto Europejczyk i Baltazar - jako król azjatycki przynoszący do żłóbka kadzidło.

Tradycja Trzech Króli związana jest z Kolonią od XII wieku. W 1164 r. Rainald von Dassel kierujący kancelarią cesarza Fryderyka Barbarossy przywiózł nad Ren jako zdobycz z podbitego Mediolanu szczątki, czczone tam jako relikwie Trzech Króli.

O tym, jak wcześniej dostały się one do Italii, wiadomo z dziejów życia biskupa Eustorgiusza: według tego dokumentu, doczesne szczątki Trzech Króli miała znaleźć w IV w. w Jerozolimie św. Helena, matka cesarza Konstantyna i w IX w. zostały przewiezione do kościoła w Mediolanie. Według innych źródeł Mediolańczycy do 1158 r. nic nie wiedzieli o posiadanym przez siebie skarbie. Dowiedzieli się o ich pochodzeniu dopiero wówczas, gdy z powodu oblężenia miasta musieli zabrać relikwie z położonego u jego bram kościoła.

Trzeba jednak zadać pytanie: jakie znaczenie dla mnie ma dzisiejsza uroczystość?

Jan Paweł II w czasie uroczystości Trzech Króli w 1999 roku mówił: "Cała liturgia mówi dziś o światłości Chrystusa, o tej światłości, która zajaśniała w noc Bożego Narodzenia. Ta sama światłość, która doprowadziła pasterzy do betlejemskiej stajenki, w dniu Objawienia wskazuje drogę Mędrcom przybyłym ze Wschodu, aby oddać pokłon Królowi żydowskiemu, i jaśnieje wszystkim ludziom i narodom pragnącym odnaleźć Boga".

Chodzi więc o to, aby nie stracić w życiu owej światłości, znaku, jaki daje Bóg każdemu z nas.

"Panie Boże, Ty objawiłeś Jezusa światu. Trzej Królowie podróżowali po to, by odnaleźć Ciebie. Objawiaj nam siebie, bo szukamy Cię w naszym codziennym życiu".

 

źródło: "Brewiarz.pl"

"Niech Pan rozpromieni
nad Wami swoje oblicze i niech Wam błogosławi"

 

 

 

 

 

Wszystkim Parafianom
i naszym Przyjaciołom

życzymy wielu łask Bożych
i Szczęśliwego Nowego Roku.

Wasi Duszpasterze Jezuici
oraz Siostry Felicjanki.

   

    "Niech Maryja, Matka Jezusa, pomaga nam zrozumieć i żyć na co dzień braterstwem, które wypływa z Serca Jej Syna, aby przynieść pokój każdemu człowiekowi na tej naszej ukochanej ziemi." - Papież Franciszek

Rekolekcje Adwentowe  -  14/17 grudnia 2014

 

„Byłem przybyszem a przyjęliście mnie!"

Nauki rekolekcyjne wygłosi
O. Wawrzyniec Grotek SJ

w Niedzielę – podczas każdej Mszy św.
Poniedziałek – godz. 9.00, 18.30, 20.00
Wtorek – godz. 9.00, 18.30, 20.00

We Wtorek udzielimy sakramentu chorych

Środa – godz. 9.00, 18.30, 20.00.

Serdecznie zapraszamy do udziału

     Adwent, to w Kościele chrześcijańskim czterotygodniowy okres oczekiwania na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. Pierwsze ślady obchodzenia adwentu spotykamy w IV wieku miedzy innymi w liturgii galilejskiej i hiszpańskiej. Obecnie adwent obejmuje 4 kolejne tygodnie począwszy od pierwszej niedzieli po uroczystości Chrystusa Króla, do Bożego Narodzenia.

 

     W czasie odprawiania Mszy św. roratniej zapala się dodatkową świecę, która symbolizuje Maryję. To Ona oczekiwała Zbawiciela, czekała na Jego przyjście, kiedy anioł Gabriel zwiastował Jej, że pocznie i porodzi Syna. Jako Matka Pana Jezusa oczekiwała w szczególny sposób na Życie, które wzrastało pod Jej sercem i jako Matka Kościoła razem z Kościołem czeka na ponowne przyjście chwalebnego, uwielbionego Chrystusa, a królując w niebie razem z Nim, wspiera Kościół w jego oczekiwaniu na ostateczny Dzień Pański..

     Świeca Maryjna– Roratka zazwyczaj jest to biała bądź żółta, wysoka świeca przewiązana białą lub niebieską wstążką i udekorowana zielenią, zapalana w czasie Mszy św. roratniej. Jest symbolem Maryi, która podobnie jak jutrzenka wyprzedza wschód słońca, tak Ona poprzedziła przyjście Jezusa- Światłość świata.

     Dzieci zabierają idąc na roraty zabierają ze sobą lampiony, aby rozświetlały mroki grudniowej nocy. Ten piękny symbol przypomina nam o konieczności zbierania przez cały Adwent dobrych uczynków, aby wskazać Chrystusowi drogę do naszego serca.

    Wieńce adwentowe i umieszczone w nim cztery świece symbolizują cztery niedziele adwentowe. Świece zapala się w kolejne niedziele Adwentu. I świeca symbolizuje przebaczenie przez Boga nieposłuszeństwa Adama i Ewy wobec Niego. II świeca stanowi symbol wiary Narodu Izraelskiego jako wdzięczność za dar Ziemi Obiecanej. III z kolei świeca odnosi się do radości króla Dawida, który celebruje przymierze z Bogiem. IV świeca symbolizuje nauczanie proroków, głoszących przyjście Mesjasza.

     W Wigilię Bożego Narodzenia wszystkie palące się świece stanowią symbol bliskości „przyjścia" Jezusa. Światło świec w wieńcu oznacza nadzieję. Zieleń stanowi symbol trwającego życia. Wieniec adwentowy jest symbolem wyczekującego w miłości i radości Ludu Bożego. Stanowi także symbol zwycięstwa i godności królewskiej. Jest formą hołdu dla oczekiwanego Chrystusa jako zwycięzcy, króla i wybawiciela.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.