W Uroczystość Objawienia Pańskiego - Trzech Króli kazania podczas wszystkich Mszach św. głosić będzie O. Adam Malinowski jezuita, który od kilku lat pracuje w Kirgizji. Po każdej Mszy św. będzie można złożyć ofiary na wsparcie tej misji kościoła.

    O. Adam Malinowski SJ pracuje w Kirgistanie od lipca 2012 r. w parafii bł. Matki Teresy w Jalal-Abadzie, na południu Kirgistanu. Praca O. Adama związana jest z organizacją życia religijnego dla niewielkiej, ok. 30 osobowej, grupy katolików oraz działalnością charytatywną w domach dziecka, w domach dla osób niepełnosprawnych i rodzinach potrzebujących pomocy materialnej, a także działalność edukacyjna w Jalal-Abadzkich szkołach, prowadząc także zajęcia z astronomii dla dzieci i młodzieży w nowopowstałym obserwatorium astronomicznym.

 

Jalal-Abada1  dzieci ze szkoły w Jalal-Abadzie

kirgistan1kirgistankirgistan3  dom dla dzieci niepełnosprawnych

KaplaniJalal-AbadzieWycieczkaNiedzielne-Jalal-Abadzie  kapłani pracujący w Kirgistanie

 

Pozostałe zdjęcia można obejrzeć w galerii: Kirgistan

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

NA ŚWIATOWY DZIEŃ POKOJU

1 STYCZNIA 2015 ROKU

"Już nie niewolnicy, lecz bracia"

 

     1. Na początku nowego roku, który uznajemy za łaskę i dar Boży dla ludzkości, pragnę skierować do każdego mężczyzny i kobiety, jak również do wszystkich ludów i narodów świata, do szefów państw i rządów, do zwierzchników różnych religii najlepsze życzenia pokoju, którym towarzyszy moja modlitwa, by ustały wojny, konflikty i liczne cierpienia powodowane zarówno przez człowieka, jak i przez stare i nowe epidemie oraz niszczące skutki katastrof naturalnych. Modlę się w sposób szczególny, abyśmy odpowiadając na nasze wspólne powołanie do współpracy z Bogiem i ze wszystkimi ludźmi dobrej woli na rzecz szerzenia zgody i pokoju na świecie, umieli oprzeć się pokusie postępowania w sposób niegodny naszego człowieczeństwa.

     W orędziu na 1 stycznia 2014 r. stwierdziłem, że „do pragnienia życia pełnego (...) należy nieodparte dążenie do braterstwa, pobudzające do jedności z innymi, w których znajdujemy nie wrogów czy konkurentów, ale braci, których trzeba serdecznie przyjąć[1]". Ponieważ człowiek jest istotą relacyjną, mającą realizować się w kontekście relacji międzyludzkich, inspirowanych sprawiedliwością i miłością, to zasadnicze znaczenie dla jego rozwoju ma uznanie i respektowanie jego godności, wolności i autonomii. Niestety, coraz bardziej rozpowszechniona plaga wyzysku człowieka przez człowieka poważnie godzi w życie w jedności i powołanie do nawiązywania relacji międzyludzkich nacechowanych szacunkiem, sprawiedliwością i miłością. To odrażające zjawisko, prowadzące do pogwałcenia podstawowych praw drugiego oraz unicestwienia jego wolności i godności, przybiera różne formy, które pragnę pokrótce rozważyć w świetle Słowa Bożego, abyśmy mogli uznawać wszystkich ludzi „już nie za niewolników, lecz za braci".

 

Czytaj więcej: Orędzie...

    W Uroczystość św. Szczepana, patrona naszej parafii Mszy św. odpustowej o godz. 12.30. przewodniczył ks. bp Rafał Markowski. Msza św. odpustowa sprawowana była w intencji wszystkich parafian oraz grup i wspólnot duszpasterskich. 

 nar 1941nar 1969nar 1984nar 1988nar 1994nar 2001 Fot.: Zbyszek Kubisiak

 Pozostałe zdjęcia można obejrzeć w galerii: Odpust

 Nagranie z uroczystej Mszy św. Odpustowej znajduje się w zakładce Media: kliknij tutaj

             nar 1896 NAR 1897 nar 2025 nar 2028

 

 

"Podnieś rękę, Boże Dziecię
Błogosław ojczyznę miłą
W dobrych radach, w dobrym bycie
Wspieraj jej siłę Swą siłą
Dom nasz i majętność całą
I wszystkie wioski z miastami
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami."

 

                                                                                 Fot.: Zbyszek Kubisiak

 

      Łamanie się opłatkiem to jeden z najważniejszych obrzędów wieczerzy wigilijnej. Zwyczaj łamania się chlebem podczas wieczerzy wigilijnej pojawił się w Polsce w XVIII wieku. Opłatek wigilijny jest znakiem pojednania, przebaczenia, miłości i pokoju. Przełamanie się nim pokazuje, że ludzie chcą być razem, żyć w zgodzie i harmonii, dzielić troski i radości. Nie jest to już chleb konsekrowany, ale doczesny, błogosławiony chleb miłości, który jednoczy rodzinę, aby w pełnej zgodzie mogła zasiąść do kolacji wigilijnej, a później, podczas wieczerzy eucharystycznej, spożywać ciało Chrystusa. Dzielić się opłatkiem, znaczy więc dzielić się miłością, nieść pokój i przebaczenie.

      Wigilijne opłatki są poświęcone przez kapłana, przed przełamaniem się nimi z bliźnimi. Na początku Adwentu,w naszym kościele, kapłan święci opłatki by wierni mogli zabrać je do swoich domów,by dzielić się nimi w gronie rodzinnym podczas wieczerzy wigilijnej. Również podczas Pasterki kapłani dzielą się opłatkiem z wiernymi zgromadzonymi na modlitwie.

past22past19past20past21past23past24past25  Fot.: M. S.

 Pozostałe zdjęcia można obejrzeć w galerii: "Pasterka"


     "Błogosławiony jesteś, Panie, Boże wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Ty z miłości posłałeś na świat swojego Jednorodzonego Syna, który pod postacią chleba daje nam swoje Ciało jako pokarm i zadatek nieśmiertelności. Na pamiątkę Jego Narodzenia mamy dzisiaj zasiąść do wspólnego stołu i łamać się opłatkiem. Pobłogosław nas i te opłatki, którymi będziemy się dzielić zwyczajem naszych ojców i składać sobie wzajemnie świąteczne życzenia. Napełnij nasze serca życzliwością, miłością i pokojem, abyśmy codziennym postępowaniem potwierdzali to, co wypowiadać będziemy ustami. Spraw, abyśmy byli dla siebie nawzajem dobrzy jak chleb i kiedyś zgromadzili się na braterskiej uczcie w Twoim królestwie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen".

    O północy, w świętą Noc Bożego Narodzenia w kościele  św. Szczepana Pierwszego Męczennika w Warszawie została odprawiona Uroczysta Pasterka w intencji Parafian i Dobroczyńców.

nar 1885nar 1886nar 1896nar 1904nar 1914nar 1923 Fot.: Zbyszek Kubisiak

Pozostałe zdjęcia można obejrzeć w galerii: "Pasterka 2014"

Nagranie z koncertu kolęd w wykonaniu scholi "Promyki Miłosierdzia" i z uroczystej Pasterki znajduje się w zakładce Media: kliknij tutaj...

     Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do Polski z Betlejem przez Wiedeń i miejscowość Svit na Słowacji, gdzie nasi harcerze przejęli je od słowackich skautów. Tegoroczne hasło z którym wędruje Betlejemskie Światło Pokoju brzmi: "POKÓJ JEST W NAS". O tym dobitnie przypomniał nam św. Jan Paweł II gdy mówił: "Zacznijcie dzieło pokoju w sobie, byście sami napełnieni pokojem mogli nieść pokój innym".

     W dniu dzisiejszym, w IV Niedzielę Adwentu Betlejemskie Światło Pokoju harcerze i zuchy ze Szkoły Podstawowej nr 85, przynieśli do naszej świątyni . Każdy mógł je wziąć do swojego domu, aby towarzyszyło nam podczas wieczerzy wigilijnej i łączyło nas z miejscem narodzin Zbawiciela – Księcia Pokoju.

 

sw7sw8sw1sw2sw3sw3asw4sw5sw6sw0 Fot.: Zbyszek Kubisiak

     Rekolekcje Adwentowe  w naszej parafii trwały od 14 - 17 grudnia 2014 r., we wtorek o godz. 9.00, została odprawiona Msza św. połączona z udzieleniem sakramentu chorych.

 

rekl6rekl7rekl8rekl9rekl120rekl11rekl12 Fot.: Zbyszek Kubisiak

 Zapraszamy do galerii zdjęć: Sakrament Chorych

     „Byłem przybyszem a przyjęliście mnie" – to temat Rekolekcji Adwentowych, które rozpoczęły się w naszej parafii. Rekolekcje trwać będą do środy, 17 grudnia włącznie. Nauki rekolekcyjne w niedzielę, głoszonne były podczas każdej Mszy św. Od poniedziałku do środy o godz. 9.00, 18.30 oraz o godz. 20.00 dla środowiska akademickiego. Rekolekcje głosi O. Wawrzyniec Grotek SJ. Serdecznie zapraszamy do udziału.

 

rek13rkl1  Fot.: Zbyszek Kubisiak

 

rek1rek11rek3rek6  Fot.: M. S.

   W niedzielę 7 grudnia 2014 r. w wigilię uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP, grupa warsztatowa i duszpasterska "Droga Ikony", skupiająca amatorów sztuki ikonopisania, wywodzącej się z dawnych tradycji, zaprosiła parafian na wystawę swoich prac pt. "Błogosławiona, któraś uwierzyła". Zaprezentowano ponad czterdzieści ikon Maryjnych, które przez cały dzień towarzyszyły wspólnym modlitwom.

   Podczas Mszy św. w intencji parafian homilię wygłosił założyciel i duszpasterz grupy "Droga Ikony" O. Jacek Wróbel SJ. Przypomniał również, że siedem lat temu grupa znalazła swoje miejsce przy parafii św. Szczepana, skupiając osoby zafascynowane ikoną, dla których twórczość artystyczna jest sposobem pogłębiania życia wewnętrznego i modlitwy.

 

 Ikony3Ikony5Ikony7Ikony10Ikony12Ikony15Ikony16 zapraszamy do galerii zdjęć: Ikony Maryjne

 

   Grupa organizuje warsztaty z rysunku ikonograficznego, technik pozłotnictwa oraz sztuki ikonopisania na kilku stopniach zaawansowania. Bierze udział w wystawach i plenerach. Obecnie realizuje trzyletni Program Medytacji Ikonograficznych, włączając się w przygotowania Kościoła do Jubileuszu 1050 rocznicy Chrztu Polski.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.