W poniedziałek 2 lutego obchodziliśmy Święto Ofiarowania Pańskiego – tradycyjnie Matki Bożej Gromnicznej. Jest to zarazem Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, dzień szczególnej modlitwy o powołania kapłańskie i zakonne.

   W tym dniu w naszym kościele podczas Mszy św. o godz. 18.30. obchodziliśmy jubileusz 65 lecia pożycia małżeńskiego naszych patrafian. W imieniu całej parafii życzymy Drogim Jubilatom Błogosławieństwa Bożego na każdy dzień życia i wielu łask. 

 

NAR 3437NAR 3438NAR 3439NAR 3442NAR 3446NAR 3451NAR 3452NAR 3466NAR 3469NAR 3471  Fot.: Zbyszek Kubisiak

 

 

   "Osoby konsekrowane w communio Kościoła" – taki tytuł nosi list pasterski Episkopatu Polski na tegoroczny Dzień Życia Konsekrowanego. Polscy biskupi za kard. Stefanem Wyszyńskim przypominają osobom konsekrowanym: "Jesteście z Kościoła i dla Kościoła".

 

List pasterski Episkopatu Polski na Dzień Życia Konsekrowanego, 2 lutego 2015 roku

 Drodzy Bracia i Siostry!

Dzień Życia Konsekrowanego, który obchodzimy w każde święto Ofiarowania Pańskiego, ma w tym roku charakter szczególny. Wpisuje się on bowiem w ogłoszony przez papieża Franciszka Rok Życia Konsekrowanego, obchodzony pod hasłem: "Ewangelia, proroctwo, nadzieja – życie konsekrowane w Kościele dzisiaj". Rok ten rozpoczął się w pierwszą niedzielę Adwentu 2014 roku, a zakończy się 2 lutego 2016 roku.

 

Czytaj więcej: "Osoby konsekrowane w communio Kościoła"

nar 2989

   18 stycznia w parafii św. Szczepana Pierwszego Męczennika odbyły się Centralne obchody Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy. Mszę św. odprawił metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz. Oprawę liturgii przygotowali podopieczni Jezuickiego Centrum Społecznego „W akcji", które przygotowało uroczystość. Wśród nich byli m.in. obywatele Erytrei, Kenii, Jordanii, Etiopii czy Ukrainy.

 

nar 3039nar 3065nar 3049nar 3085nar 3104nar 3109nar 3030 Fot.: Zbyszek Kubisiak

Pozostałe zdjęcia można obejrzeć w galerii: "Dzień Migranta"

 

      Po Mszy św. odbyło się międzykulturowe śpiewanie kolęd.

nar 3158nar 3178nar 3183nar 3168 Fot.: Zbyszek Kubisiak

Pozostałe zdjęcia można obejrzeć w galerii: "Wspólne kolędowanie"

 

    Centralne obchody Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy 18 stycznia odbyły się w parafii św. Szczepana Pierwszego Męczennika, gdzie Mszę św. odprawił metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz.

     Nawiązując do obchodzonego święta, kard. Nycz zauważył, że współczesne migracje, choć dotyczy to ok. 3 proc. ludzkiej populacji dotykają ok. 200 mln ludzi, a Polska jest wśród państw europejskich krajem, który przyjmuje migrantów, ostatnio coraz częściej z Ukrainy. – To wielkie zadanie dla państw i narodów, ale także wielkie wyzwanie dla nas chrześcijan. "Migranci są nam dani i zadani, i tak ich trzeba przyjąć. Pomagając im, pomagamy Chrystusowi. (...)" – mówił kard. Nycz.

Czytaj dalej: "Migranci są nam dani i zadani"

 

00000100000290000113000028000001800001810000168 Fot.: M. S.

 Pozostałe zdjęcia można obejrzeć w galerii: "Dzień Migranta"

 

 

      18 stycznia 2015 r., w parafii św. Szczepana Męczennika Pierwszego Męczennika w Warszawie, po Mszy św. o godz. 12.30 z koncertem kolęd wystąpił Chór Kameralny "KameLeon" Akademii Leona Koźmińskiego oraz Chór Kolegium Europejskiego z Natolina pod dyrekcją Katarzyny M. Bonieckiej.

Czytaj dalej: "Doroczny Koncert koledowy..."

 

kameleonkameleon6kameleon8kameleon11kameleon18kameleon2 Fot.: Zbyszek Kubisiak

 

Pozostałe zdjęcia można obejrzeć w galerii: "Koncert"

  

       "Odwaga wiary, nadziei i miłości pozwala zmniejszyć dystans, dzielący od ludzkich dramatów. Jezus Chrystus wciąż oczekuje, aby Go rozpoznawać w migrantach i w uchodźcach, w uciekinierach i przesiedleńcach, i także w ten sposób wzywa nas, abyśmy dzielili się zasobami, niekiedy rezygnując z części naszego nabytego dobrobytu." - napisał papież Franciszek w Orędziu 101. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy, który obchodzony będzie 18 stycznia 2015 roku.

 

Czytaj wiecej: Orędzie ojca świętego Franciszka Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 2015

    

     Centralne obchody Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy odbędą się w parafii św. Szczepana, Pierwszego Męczennika, Warszawa Mokotów, gdzie 18 stycznia o godz. 17.00 odbędzie się Eucharystia pod przewodnictwem kard. Kazimierza Nycza.

 

Zobacz również: Warszawskie obchody 101. Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy w Kościele katolickim

 

 

                                

     Między 18 a 25 stycznia chrześcijanie różnych wyznań spotkają się, by modlić się o jedność, poznawać się wzajemnie i rozmawiać. Tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan będzie przebiegał pod hasłem "Jezus rzekł do Samarytanki: »Daj mi pić!«". W kościołach różnych wyznań w całej Polsce od 18 do 25 stycznia będą miały miejsce nabożeństwa i inne spotkania ekumeniczne.

      Szczególnym akcentem tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan będzie podpisanie wspólnego listu o świętowaniu niedzieli, którego pomysł zrodził się już w 2010 roku. Podpiszą go przedstawiciele Kościoła Rzymskokatolickiego i siedmiu Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej.

 

Czytaj więcej: "Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan"

Zobacz również: "Archidiecezja Warszawska - Wkrótce Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan"

 

 Modlitwa o jedność

Panie Jezu Chryste, modliłeś się:
"Spraw, aby wszyscy byli jedno,
jak Ty, Ojcze, we mnie, a Ja w Tobie".
Prosimy Cię o jedność Kościoła.
Zburz mury, które nas dzielą.
Umocnij to, co nas łączy, rozbij to, co nas dzieli.
Spraw, abyśmy szukali dróg wzajemnego spotkania.
Niech nastanie dzień, w którym będziemy Cię chwalić
i wielbić we wspólnocie wszystkich wierzących.

    W Niedzielę Chrztu Pańskiego - 11 stycznia 2015 r. po Mszy św. o godz. 11.00, wszyscy wierni zgromadzeni na Mszy św. mogli uczestniczyć w "Jasełkach" w wykonaniu uczniów ze SP 85. Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie jasełek i zaprezentowanie ich w naszej wspólnocie parafialnej. Gratulujemy młodym aktorom i życzymy dalszych sukcesów w aktorstwie.

nar 2854nar 2875nar 2886nar 2852nar 2896nar 2920nar 2922 Fot.: Zbyszek Kubisiak

 

Pozostałe zdjęcia można obejrzeć w galerii: "Jasełka"

    W Uroczystość Objawienia Pańskiego - Trzech Króli kazania podczas wszystkich Mszach św. głosić będzie O. Adam Malinowski jezuita, który od kilku lat pracuje w Kirgizji. Po każdej Mszy św. będzie można złożyć ofiary na wsparcie tej misji kościoła.

    O. Adam Malinowski SJ pracuje w Kirgistanie od lipca 2012 r. w parafii bł. Matki Teresy w Jalal-Abadzie, na południu Kirgistanu. Praca O. Adama związana jest z organizacją życia religijnego dla niewielkiej, ok. 30 osobowej, grupy katolików oraz działalnością charytatywną w domach dziecka, w domach dla osób niepełnosprawnych i rodzinach potrzebujących pomocy materialnej, a także działalność edukacyjna w Jalal-Abadzkich szkołach, prowadząc także zajęcia z astronomii dla dzieci i młodzieży w nowopowstałym obserwatorium astronomicznym.

 

Jalal-Abada1  dzieci ze szkoły w Jalal-Abadzie

kirgistan1kirgistankirgistan3  dom dla dzieci niepełnosprawnych

KaplaniJalal-AbadzieWycieczkaNiedzielne-Jalal-Abadzie  kapłani pracujący w Kirgistanie

 

Pozostałe zdjęcia można obejrzeć w galerii: Kirgistan

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

NA ŚWIATOWY DZIEŃ POKOJU

1 STYCZNIA 2015 ROKU

"Już nie niewolnicy, lecz bracia"

 

     1. Na początku nowego roku, który uznajemy za łaskę i dar Boży dla ludzkości, pragnę skierować do każdego mężczyzny i kobiety, jak również do wszystkich ludów i narodów świata, do szefów państw i rządów, do zwierzchników różnych religii najlepsze życzenia pokoju, którym towarzyszy moja modlitwa, by ustały wojny, konflikty i liczne cierpienia powodowane zarówno przez człowieka, jak i przez stare i nowe epidemie oraz niszczące skutki katastrof naturalnych. Modlę się w sposób szczególny, abyśmy odpowiadając na nasze wspólne powołanie do współpracy z Bogiem i ze wszystkimi ludźmi dobrej woli na rzecz szerzenia zgody i pokoju na świecie, umieli oprzeć się pokusie postępowania w sposób niegodny naszego człowieczeństwa.

     W orędziu na 1 stycznia 2014 r. stwierdziłem, że „do pragnienia życia pełnego (...) należy nieodparte dążenie do braterstwa, pobudzające do jedności z innymi, w których znajdujemy nie wrogów czy konkurentów, ale braci, których trzeba serdecznie przyjąć[1]". Ponieważ człowiek jest istotą relacyjną, mającą realizować się w kontekście relacji międzyludzkich, inspirowanych sprawiedliwością i miłością, to zasadnicze znaczenie dla jego rozwoju ma uznanie i respektowanie jego godności, wolności i autonomii. Niestety, coraz bardziej rozpowszechniona plaga wyzysku człowieka przez człowieka poważnie godzi w życie w jedności i powołanie do nawiązywania relacji międzyludzkich nacechowanych szacunkiem, sprawiedliwością i miłością. To odrażające zjawisko, prowadzące do pogwałcenia podstawowych praw drugiego oraz unicestwienia jego wolności i godności, przybiera różne formy, które pragnę pokrótce rozważyć w świetle Słowa Bożego, abyśmy mogli uznawać wszystkich ludzi „już nie za niewolników, lecz za braci".

 

Czytaj więcej: Orędzie...

Copyright © 2014. All Rights Reserved.