21.04.2019  Niedziela Zmartwychwstania

                     Msza św.                Spowiedź św.

6.00

O. Proboszcz

O. Proboszcz

8.00

O. Schulz

O. Kiełbowski

9.30

O. Żmudziński

O. Jóźwiak

11.00

O. Rakowski

O. Dorosz

12.15 O. Rakowski

12.30

O. Jóźwiak

O. Schulz

   chrzest
17.00 O. Dorosz O. Kuszyński
18.30 O. Kiełbowski O. Jałbrzykowski

20.00

O. Jałbrzykowski

O. Gardocki

 22.04.2019    Poniedziałek    

                 Msza św.                 Spowiedź św.

7.00

O. Jóźwiak

O. Proboszcz

8.00 O. Schulz O. Proboszcz
9.30 O. Żmudziński O. Gardocki
11.00 O. Dorosz  
12.30 O. Proboszcz  
17.00 O. Rakowski  
18.30 O. Kiełbowski O. Rakowksi
20.00 O. Jałbrzykowski

23.04.2019    Wtorek  

                 Msza św.               Spowiedź św.

7.00 O. Kiełbowski
O. Rakowski
7.30 O. Rakowski O. Gardocki
8.00 O. Schulz O. Kiełbowski
   
15.00 Koronka MB  
18.30 O. Jałbrzykowski O. Schulz
18.30 O. Kuszyński

24.04.2019    Środa

                 Msza św.         Spowiedź św.

7.00

O. Kiełbowski

O. Schulz

7.30 O. Gardocki O. Kuszyński
8.00 O. Schulz
O. Gardocki
11.30 O. Proboszcz pogrzeb
   
15.00 Koronka MB  
18.30 O. Dorosz
O. Rakowski
18.30 O. Jóźwiak O. Schulz 
     

 25.04.2019    Czwartek

                 Msza św.        Spowiedź św.

7.00 

O. Proboszcz

O. Dorosz

7.30 O. Dorosz
O. Schulz
8.00 O. Schulz O. Proboszcz
     
15.00 Koronka MB
18.30 O. Rakowski O. Kuszyński
18.30 O. Jałbrzykowski

26.04.2019    Piątek

                 Msza św.        Spowiedź św.

7.00

O. Proboszcz

O. Schulz

7.30
O. Kiełbowski
O. Dorosz
8.00 O. Jałbrzykowski O. Kiełbowski
12.00 O. Rakowski pogrzeb
     
15.00 Koronka BM  
18.30 O. Jóźwiak
O. Rakowski
18.30 O. Kuszyński
O. Proboszcz

20.04.2019     Sobota
                  Msza św.       Spowiedź św.

7.00 O. Proboszcz O. Dorosz
7.30 O. Dorosz O. Proboszcz
8.00
O. Rakowski O. Kuszyński
     
17.00 O. Rakowski  
18.30 O. Jałbrzykowski O. Kiełbowski
20.00 O. Mądrzyk O. Jałbrzykowski

 

 

Copyright © 2014. All Rights Reserved.