Pierwsze czytanie:
(Dz 14, 21b-27)
Psalm responsoryjny:
(Ps 145 (144), 8-9. 10-11. 12-13 (R.: 1b))
Drugie czytanie:
(Ap 21, 1-5a)
Śpiew przed Ewangelią:
(J 13, 34)
Ewangelia:
(J 13, 31-33a. 34-35)
Przykazanie nowe daję wam

Ewangelia według Świętego Jana

(J 13, 31-33a. 34-35)

Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: «Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w Nim otoczony chwałą, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz Go chwałą otoczy.

Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali».

 

blogoslawieni

     Oto czynię wszystko nowe, mówi Siedzący na tronie. Ale świat, w którym żyjemy, wydaje się przerażająco stary. Stare zawiści, nieprzebaczone urazy, zacięte twarze, chytre spojrzenia. Dlatego wciąż trzeba przypominać sobie przykazanie nowe włączać się w nowy bieg historii, który rozpoczyna zmartwychwstanie Jezusa, a Duch Święty dopełnia wszelkim uświęceniem. Dlatego prosimy dziś o rozpoznanie prawdziwej wolności.

                                                          O. Wojciech Czwichocki OP, "Oremus" maj 2008, s. 13

Copyright © 2014. All Rights Reserved.