"Wspólnota św. Jana Apostoła":

Jesteśmy wspólnotą młodych dorosłych, modlimy się medytacją ignacjańską,
dzielimy się naszym doświadczeniem Pana Boga i formujemy 
w duchu św. Ignacego z Loyoli. 
Spotykamy się w każdy wtorek o 20.00 w kaplicy św. Judy Tadeusza:

- w każdy trzeci wtorek miesiąca uczestniczymy w konferencji prowadzonej przez o. Adama Schulza SJ, 
na której pogłębiamy znajomość 
duchowości osób świeckich

- w pozostałe wtorki modlimy się medytacją ignacjańską przed Najświętszym Sakramentem (45min.),
a następnie dzielimy się owocami 
modlitwy.

Zapraszamy serdecznie wszystkich w wieku ok. 30 lat – zarówno osoby po rekolekcjach ignacjańskich
jak i tych, którzy chcą poznać modlitwę 
medytacyjną.

kontakt: wspólnotajana(at)gmail.com

 

Copyright © 2014. All Rights Reserved.