Rozpoczął się Adwent i nowy Rok Liturgiczny, który w polskim kościele będziemy przeżywać pod hasłem: ”Eucharystia daje życie - Wielka tajemnica wiary”. Msze św. Roratnie odprawiane są przez cały adwent, z wyjątkiem niedziel, codziennie o godz. 6.30.

   Roraty z udziałem dzieci i młodzieży – od poniedziałku do piątku. Każdego poranka po roratach – dzieci są zapraszone na śniadanie.

 Wspólne śniadanie po Mszy św. Roratniej.

 

 

Copyright © 2014. All Rights Reserved.