Pierwsze czytanie:
Jon 3, 1-5. 10 Nawrócenie Niniwitów
Psalm responsoryjny:
Ps 25 (24), 4-5. 6-7bc. 8-9 (R.: por. 4b)
Drugie czytanie:
1 Kor 7, 29-31 Przemija postać tego świata
Śpiew przed Ewangelią:
Mk 1, 15
Ewangelia:
Mk 1, 14-20 Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię

Ewangelia według świętego Marka

Mk 1, 14-20

Gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię».
Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi». I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.
Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim.

 

    "Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim. (...)". 

    Nie wiedzieli, za Kim idą. Zapewne słyszeli, kim jest Jezus z Nazaretu. Nie wiedzieli co ich czeka w przyszłości. Nie wiedzielii w jaki sposób stawać się będą "rybakami ludzi", co będą mówili, jak będzie realizowana ich misja. Najważniejsze było życie w bliskości z Jezusem. Jakże mocne musiało to być wezwanie skoro uczniowie zostawili sieci i poszli, bez wahania zostawili wszystko dla Jezusa.

   

   Każdy chrześcijanin otrzymuje od Jezusa zaproszenie do pójścia za Nim. Wyraża się ono na różne sposoby, w zależności od osobistego powołania. Ktoś zostaje zaproszony do kapłaństwa, ktoś inny realizuje swoją życiową drogę w małżeństwie lub w życiu samotnym. "A oni zostawili wszystko i poszli za Nim (...)." Nie oznacza to, że nasze życie będzie odtąd usłane różami. Życie apostołów takie nie było. Było pełne doświadczeń, także trudnych. Pójście za Jezusem to nie obietnica lekkiego życia, ale życia pełnego miłości i dającego szczęście. To jest pewne!

 

     "Pójdźcie za Mną, (...) a staniecie się rybakami ludzi." Do wszystkich kieruje Jezus podobne zaproszenie. Rybakiem Chrystusowym jest każdy ojciec, każda matka, ucząc dziecko prawd wiary i miłości, modląc się z dzieckiem, chodząc z nim na Mszę Świętą i przystępując z nim do sakramentów świętych, dając dobry przykład. Jako uczniowie Jezusa Chrystusa jesteśmy rybakami dusz swoich dzieci. Ale nie tylko, bo również rybakami dusz ludzi, wśród których przebywamy i żyjemy.


"Porzucili wszystko i poszli za Nim
Ile trzeba rzeczy porzucić,
od ilu zajęć się oderwać,
odłożyć czytaną książkę,
zostawić w domu wierne psisko,
przerwać rozmowę z koleżanką -
gdy zegarek na Mszę woła,
trzeba porzucić dla niej wszystko."

                           ks. Jan Twardowski

Copyright © 2014. All Rights Reserved.