Pierwsze czytanie:
(Ez 33, 7-9)
Psalm responsoryjny:
(Ps 95 (94), 1-2. 6-7c. 7d-9 (R.: por. 7d-8a))
Drugie czytanie:
(Rz 13, 8-10)
Śpiew przed Ewangelią:
(Por. 2 Kor 5, 19)
Ewangelia:
(Mt 18, 15-20)
Braterskie upomnienie

Ewangelia według Świętego Mateusza
(Mt 18, 15-20)

 

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik.

Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich».

 

d1245358664

 

    Upominanie jest pewną "sztuką". Potrzeba czasu i cierpliwości, aby osiągnąć upragniony cel. Potrzeba też spostrzegawczości, mądrości i delikatności, aby to, co chcemy przekazać nie obraziło naszego rozmówcy. Wszystko po to, aby być jeszcze lepszym człowiekiem. Dziś często popełnia się błąd i nawet próbę delikatnego zwrócenia uwagi traktuje się jako atak. Tymczasem nikt nie jest doskonały.

  Zamiast być lepsi, uruchamiamy nasze mechanizmy obronne i nie pozwalamy dobru wejść do naszych serc. W ten sposób dobro nie ma do nas dostępu i nie pozwalamy nam samym stawać się coraz lepszymi ludźmi…

 

     "Panie Boże, spraw, abym nie ględził i nie odzywał się, dopóki nie jestem przekonany, że mam coś istotnego do powiedzeniach".

 

źródło: deon.pl

Copyright © 2014. All Rights Reserved.