11list

W Święto Niepodległości pamiętajmy o modlitwie za Polskę.

Wszechmogący Boże, jak dziękujemy Ci za ojca i matkę, którym winniśmy miłość, cześć i szacunek, tak pragniemy dziękować Ci za wielki dar Ojczyzny. Przyjmij, dobry Ojcze, nasze dziękczynienie, które wyraża również gotowość przyjęcia Twoich darów i ubogacania nimi naszego życia:

- dzięki Ci składamy, Boże naszych ojców!

Za dar chrześcijańskiej wiary, którym obdarzyłeś Polskę przed tysiącem lat,
Za umiłowanie wolności i za to, że możemy dzisiaj nią się cieszyć,
Za wszelkie dobrodziejstwa, które w ciągu wieków wyświadczyłeś naszemu narodowi,
Za wielkie dziedzictwo kulturowe naszego narodu, z którego wszyscy dzisiaj możemy korzystać,
Za piękno polskiego języka,
Za ojczystą ziemię, która nas żywi,
Za piękny polski krajobraz, za którym tęsknili wygnańcy,
Za wielkich Polaków, którymi możemy szczycić się przed światem,
Za ofiarę krwi tak wielu synów i córek naszego narodu przelaną w obronie Ojczyzny,
Za Twoją Matkę, którą czcimy jako Królową naszego narodu,
Za wszystkich polskich Świętych i Błogosławionych,
Za wszelkie dobre myśli, plany i inicjatywy, które na naszej ziemi się zrodziły i zostały urzeczywistnione,
Za wszelkie doświadczenia, nawet te najboleśniejsze, jeśli umieliśmy wyciągnąć z nich dla siebie naukę na przyszłość,
Za wszystkich, którzy umiłowali swą Ojczyznę, dla niej uczciwie pracowali i sławili jej dobre imię.

Przyjmij, Boże, nasze dziękczynienie, i spraw, abyśmy, idąc przez ziemską Ojczyznę, doszli do tej, którą nam przygotowałeś w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

źródło: deon.pl

Copyright © 2014. All Rights Reserved.