Pierwsze czytanie:
Kpł 13, 1-2. 45-46 Odosobnienie trędowatego
Psalm responsoryjny:
Ps 32 (31), 1-2. 5 i 11 (R.: por. 7)
Drugie czytanie:
1 Kor 10, 31 – 11, 1 Paweł naśladowcą Chrystusa
Śpiew przed Ewangelią:
Mt 4, 23
Ewangelia:
Mk 1, 40-45 Uzdrowienie trędowatego

Ewangelia według świętego Marka

Mk 1, 40-45

Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadając na kolana, prosił Go: «Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić». Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: «Chcę, bądź oczyszczony». Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony.
Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił ze słowami: «Uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich».
Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego.

 

    W biografii św. Franciszka z Asyżu wspomina się o jego spotkaniu z trędowatym. Był to jeden z tych dni, kiedy Franciszek potrzebował skupienia. Z tego też powodu udał się na okoliczne pola, wokół miasteczka. Zsiadłszy z konia zatopił się w myślach, gdy nagle usłyszał jakiś odgłos, a nade wszystko poczuł straszliwy fetor. Przed nim stał trędowaty, którego widok i zapach były odpychające. Pierwsza myśl, jaka się pojawiła, to była ucieczka, ale zaraz przyszło opamiętanie i myśl o Bogu, (...). Pokonując wstręt, Franciszek podszedł do trędowatego i pocałował go, dając mu jałmużnę. W tym pocałunku doświadczył obecności Boga, a jego serce napełniła nieopisana słodycz.

   Ewangeliczny cud, dokonany przez Jezusa, to nie tylko ulżenie w cierpieniu trędowatego, ale jest to przede wszystkim oczyszczenie duchowe człowieka. Kazdy z nas potrzebuje pomocy Zbawiciela, który powie: "Chcę, bądź oczyszczony!" Ta cudowne oczyszczenie dokonuje się w sakramencie pokuty, w spotkaniu miłosiernego Boga z grzesznikiem

 

"Szczęśliwy człowiek, któremu odpuszczona została nieprawość,
a jego grzech zapomniany.
Szczęśliwy ten, któremu Pan nie poczytuje winy,
a w jego duszy nie kryje się podstęp.

Grzech wyznałem Tobie i nie ukryłem mej winy.
Rzekłem: „Wyznaję mą nieprawość Panu",
a Ty darowałeś niegodziwość mego grzechu.
Cieszcie się i weselcie w Panu, sprawiedliwi,
radośnie śpiewajcie wszyscy prawego serca."  (Ps 32,1-2.5.11)

Copyright © 2014. All Rights Reserved.