Pierwsze czytanie:
(Dn 7, 13-14)
Psalm responsoryjny:
(Ps 93 (92), 1. 2 i 5 (R.: por. 1a))
Drugie czytanie:
(Ap 1, 5-8)
Śpiew przed Ewangelią:
(Por. Mk 11, 9c. 10a)
Ewangelia:
(J 18, 33b-37)
Królestwo Chrystusa nie jest z tego świata

Ewangelia według Świętego Jana
(J 18, 33b-37)

Piłat powiedział do Jezusa: «Czy Ty jesteś Królem żydowskim?» Jezus odpowiedział: «Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?» Piłat odparł: «Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Co uczyniłeś?» Odpowiedział Jezus: «Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd». Piłat zatem powiedział do Niego: «A więc jesteś królem?» Odpowiedział Jezus: «Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu».

 

krol

 

    W królestwie Jezusa nie chodzi o przywileje, zaszczyty i honory, tak bardzo umiłowane przez ten świat. Należą do niego cisi i pokornego serca. Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego (Mt 18, 3).

   Jezus jest królem, który przyszedł po to, aby dać świadectwo prawdzie. Została ona objawiona w Piśmie Świętym. Sam Jezus powiedział o sobie: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem (J 14, 6).

źródło: gorka.jezuici.pl

Copyright © 2014. All Rights Reserved.