Papież Franciszek rok 2015 w Kościele Powszechnym zadedykował życiu konsekrowanemu. Rozpoczął się on 21 listopada 2014 r., a zakończy się 2 lutego 2016 r. Ogłaszając Rok Życia Konsekrowanego papież Franciszek powiedział: "... życie konsekrowane jest złożone, jest pełne łaski ale i grzeszności. W tym roku pragniemy uznać i wyznać nasze słabości, pragniemy też z mocą pokazać światu ile wśród nas jest świętości i żywotności. Jak wiele jest świętości ukrytej w naszych domach, klasztorach, ale przez to nie mniej owocnej, która sprawia, że konsekrowani są "żywymi ikonami Boga".

    W całym świecie żyje obecnie ok. 950 tys. osób konsekrowanych, w Polsce jest ich ok. 35 tys., a to oznacza, że co tysięczny Polak i Polka jest osobą konsekrowaną. ​Żyją obok nas i między nami. Od lat ogarniają swoją opieką dzieci i młodzież, chorych i starszych, prowadzą szkoły, przedszkola, domy opieki. Podejmują wiele dzieł charytatywnych i ewangelizacyjnych. Trwają na nieustannej modlitwie wypraszając łaski dla każdego z nas.

    Rok Życia Konsekrowanego jest wielką okazją dla każdego z nas, by przyjrzeć się powołaniu osób zakonnych i wspierać ich modlitwą. Dlatego zachęcamy do podjęcia dzieła Duchowej Adopcji Osób Konsekrowanych. Niech nasza modlitwa wspiera ich w podejmowanych działaniach i wyprasza łaskę świętości, którą będą promieniować na świat i na każdego z nas.

 

    "Dziękuję za Waszą cichą i ofiarną pracę na różnych polach posługi miłości. Dziękuję za świadectwo Waszej modlitwy i życia według rad ewangelicznych. Kościół potrzebuje nieustannie tego świadectwa, by odnawiać siebie i świat. Potrzebuje Waszych ofiarnych serc i dłoni, przez które Chrystus dotyka człowieka" - Bp Andrzej Suski do osób konsekrowanych.

 

     W odpowiedzi na apel papieża Franciszka o modlitwę w intencji osób konsekrowanych toruńska wspólnota biblijna "Słowo Życia" rozpoczęła akcję Duchowej Adopcji Osób Konsekrowanych (DAOK). Adopcja polega na objęciu modlitwą na czas trwania Roku Życia Konsekrowanego jednej osoby konsekrowanej.

 

Źródło: DAOK - Duchowa Adopcja Osób Konsekrowanych

 

Copyright © 2014. All Rights Reserved.