SAKRAMENT CHRZTU ŚW.

Rodzice dziecka kompletują dokumenty:

  • akt urodzenia dziecka USC (odpis) - (orginał do wglądu)
  • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców - (orginał do wglądu)
  • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, data urodzenia, adres zamieszkania)
  • zaświadczenie o praktykowaniu wiary rodziców chrzestnych z ich parafii zamieszkania.

Do kancelarii, rodzice dziecka - kandydata do chrztu, przychodzą z dokumentami nie później niż trzy tygodnie przed planowanym Chrztem św.


Sakrament Chrztu św. udzielamy w II i IV Niedzielę miesiąca

Copyright © 2014. All Rights Reserved.