SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

 metryka chrztu* z wpisem o udzielonym sakramencie bierzmowania (aktualna; 6 miesiący ważności)
dowód osobisty
ostatnie świadectwo z religii
zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej
zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą skutki cywilno-prawne — tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny

*metrykę należy odebrać w parafii, gdzie został udzielony sakrament chrztu, a nie w parafii zamieszkania.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.