SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Narzeczeni z naszej parafii kompletują poniższe dokumenty:

  • metryka chrztu św.* z wpisem o udzielonym sakramencie bierzmowania (aktualna; 6. miesiący ważności)

*po metrykę należy udać się do parafii chrztu św., gdzie został udzielony.

  • informacja o I-szej Komunii św. (kiedy i w jakiej parafii)
  • dowody osobiste
  • ostatnie świadectwo z religii lub katechizacji
  • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej
    • zaświadczenie ukończenia Poradni Rodzinnej
  • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (ważny 6. miesięcy od daty wystawienia, w tym terminie musi zmieścić się termin ślubu sakramentalnego)

(niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą skutki cywilno-prawne - tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny

Do kancelarii przychodzimy z kompletem dokumentów nie później niż na 3-miesiące przed planowanym ślubem.

------------------------------------

Narzeczeni z poza naszej parafii, chcący w naszej świątyni udzielić sobie sakramentu małżeństwa i pobłogosławienie prosimy o wcześniejszy kontakt z kacelarią parafialną i ks. proboszczem.

Jednakże pierwszym dokumentem, który przynoszą to - "Zezwolenie na przeprowadzenie rozmów kanoniczno-duszpasterskich i pobłogosławienie małżeństwa poza parafią narzeczonych" z parafii własnej zamieszkania jednego z narzeczonych.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.