schola9

 

 

   Schola Dziecięca „Promyki Miłosierdzia" – liczy ok. 40 dziewcząt w wieku szkoły podstawowej. Dziewczętami opiekują się siostry felicjanki Wirginetta i Katarzyna. Spotkania odbywają się w Niedzielę w sali o godz. 10.00. oraz w tygodniu, w szkole podstawowej nr 85. Schola animuje śpiew podczas Mszy św. o godz. 11.00 w kościele. Dzieci wyjeżdżają wspólnie na wakacje i organizują ciekawe wyjazdy poza miasto.

schola2schola3schola4  Wycieczka do cyrku

schola12schola5schola6schola7  Wycieczka do Falenicy

schola10schola11schola1 Warsztaty muzyczne w Łodzi

schola13schola14schola15  Święta Lipka

schola17schola18schola19  Rostów

 

 

 

Copyright © 2014. All Rights Reserved.