Tegoroczna Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski wpisuje się w obchody 1050 r. chrztu Polski, dlatego dokonany został nowy akt zawierzenia Narodu Matce Bożej. Nowy akt jest nawiązaniem do historycznego dokumentu, odczytanego na Jasnej Górze 50 lat temu, 3 maja 1966 r., z racji obchodów Millenium Chrztu Polski. - Pragniemy wyrazić z całym Kościołem katolickim w Polsce wdzięczność i uwielbić Boga w Trójcy Świętej Jedynego za włączenie w minionych wiekach wszystkich pokoleń naszych rodaków w nurt życia wiecznego - czytamy w Akcie Zawierzenia Matce Bożej z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski. -Tym nowym Aktem Oddania, który wypowiedziany zostanie 3 maja, chcemy wejść w to oddanie, które było wypowiedziane przed tylu laty tu, na Jasnej Górze - „ten Akt obejmie cały naród, wierzących i niewierzących, i tych wszystkich, którzy są w kraju i poza granicami”.

     Nowy Akt Zawierzenia potwierdzony przez biskupów i pielgrzymów po głównych uroczystościach zostanie, razem z tym z 1966 r., umieszczony w specjalnej srebrnej tubie obok Cudownego Obrazu Matki Bożej.

 

AKT ZAWIERZENIA
MATCE BOŻEJ
Z OKAZJI 1050 ROCZNICY CHRZTU POLSKI
Jasna Góra, 3 maja 2016 r.

Wielka Boga-Człowieka Matko, Niepokalana Dziewico Maryjo,

Matko Kościoła i Królowo Polski, Matko naszego zawierzenia!

1. Na drodze naszych dziejów mijają kolejne lata zmagań synów i córek polskiej ziemi o wierność Chrystusowi i Jego Ewangelii, o wierność Kościołowi i jego pasterzom, o wierność naszemu chrześcijańskiemu dziedzictwu.

Pośród tych trosk, wysiłków i zmagań nadeszła – jako umocnienie dla nas – tysiąc pięćdziesiąta rocznica Chrztu Polski. Pragniemy wyrazić z całym Kościołem katolickim w Polsce wdzięczność i uwielbić Boga w Trójcy Świętej Jedynego za włączenie w minionych wiekach wszystkich pokoleń naszych rodaków w nurt życia wiecznego...

 

Copyright © 2014. All Rights Reserved.