Pierwsze czytanie:
1 Krl 17, 17-24 Prorok Eliasz wskrzesza dziecko
Psalm responsoryjny:
Ps 30 (29), 2-4. 5-6ab. 11 i 12a i 13b (R.: 2a)
Drugie czytanie:
Ga 1, 11-19 Paweł otrzymał objawienie od Jezusa Chrystusa
Śpiew przed Ewangelią:
Łk 7, 16
Ewangelia:
Łk 7, 11-17 Wskrzeszenie młodzieńca z Nain

Ewangelia według świętego Łukasza

Łk 7, 11-17

Jezus udał się do pewnego miasta, zwanego Nain; a szli z Nim Jego uczniowie i tłum wielki. Gdy zbliżył się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono umarłego, jedynego syna matki, a ta była wdową. Towarzyszył jej spory tłum z miasta.
Na jej widok Pan użalił się nad nią i rzekł do niej: «Nie płacz». Potem przystąpił, dotknął się mar, a ci, którzy je nieśli, stanęli, i rzekł: «Młodzieńcze, tobie mówię, wstań». Zmarły usiadł i zaczął mówić; i oddał go jego matce.
A wszystkich ogarnął strach; wielbili Boga i mówili: «Wielki prorok powstał wśród nas i Bóg łaskawie nawiedził lud swój». I rozeszła się ta wieść o Nim po całej Judei i po całej okolicznej krainie.

 

   

    Opis wskrzeszenia młodzieńca kończy się radością. Jaka rodzi się w uczestnikach pogrzebu? Uwielbiają Boga i głoszą Jego wielkość po całej Judei i okolicy. Taka sama radość powstaje w niebie na widok powracającego grzesznika (por. Łk 15,10). Każde pojednanie z Bogiem Ojcem – poprzez Jezusa – jest wielkim świętem.

Czy wierzę, że Jezus ma moc uzdrowić mnie z wszelkiego grzechu?

Copyright © 2014. All Rights Reserved.