Pierwsze czytanie:
Rdz 18, 1-10a Abraham przyjmuje Boga
Psalm responsoryjny:
Ps 15 (14), 1b-3a. 3b-4ab. 4c-5 (R.: por. 1a)
Drugie czytanie:
Kol 1, 24-28 Cierpiąc z Chrystusem dopełniamy Jego dzieła
Śpiew przed Ewangelią:
Dz 16, 14b
Ewangelia:
Łk 10, 38-42 Marta i Maria przyjmują Chrystusa

Ewangelia według świętego Łukasza

Łk 10, 38-42

Jezus przyszedł do pewnej wsi. Tam niejaka niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go do swego domu. Miała ona siostrę, imieniem Maria, która siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie. Natomiast Marta uwijała się koło rozmaitych posług. Przystąpiła więc do Niego i rzekła: «Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła».
A Pan jej odpowiedział: «Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona».

 

    

     Potrzeba mało albo tylko jednego. Trzeba nauczyć się Miłości. Z niej też wynika służba, ale nie będzie już ona troską o wiele. Będzie sama tylko Miłość. «Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona».

     Aby nauczyć się Miłości, trzeba najpierw usiąść u stóp Jezusa i uważnie Go słuchać. On powie jak wygląda Miłość i jak ją uczynić własnym sposobem istnienia.

 

Zapisz

Zapisz

Copyright © 2014. All Rights Reserved.