Dzień 11 listopada 2007 r. jest dniem konsekracji naszego kościoła, której w imieniu Ks. Arcybiskupa Metropolity dokonał Ks. Biskup Marian Duś. Na ten moment parafia św. Szczepana czekała 58 lat. Jest pierwszą parafią erygowaną przez Arcybiskupa (wówczas) Stefana Wyszyńskiego, gdy objął Archidiecezję Warszawską. Przez 50 lat nie mogliśmy otrzymać pozwolenia na budowę. Po roku 1989 problemem stała się jego lokalizacja. Przez te wszystkie lata nabożeństwa odbywały się w ciasnej kaplicy wygospodarowanej na parterze dawnej willi Lubomirskich, od roku 1936 należącej do Towarzystwa Jezusowego (Jezuitów). W końcu zdecydowaliśmy się na umiejscowienie kościoła na terenie zakonnym, między kaplicą a wybudowanym w latach 80-tych domem parafialnym. Przestrzeń wydawała się zbyt ciasna na kościół, ale zespół architektów (Państwo Wyszyńscy, Barbara Namedyńska i Krystyna Marszałek) trafili w przysłowiową 10-tkę dając projekt, który zaowocował świątynią wtopioną w otoczenie, kameralną i co najważniejsze, sprzyjającą modlitwie.

hist1      W marcu 1998 roku, przy ofiarnym udziale parafian, rozpoczęto budowę kościoła. O. Andrzej Kiełbowski sprowadził do budowy ekipę górali i nieustannie czuwał nad przebiegiem prac. W efekcie, gdy we wrześniu Ks. Prymas Kard. Józef Glemp dokonał poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego, kościół już "wyszedł z ziemi" i Mszę św. koncelebrowano w murach kościoła. We wrześniu 1998, na jubileusz 50-lecia Parafii kościół był "pod dachem". Jubileusz obchodzono w budującej się świątyni 19 września 1999 r. i od tego czasu regularnie sprawowano Eucharystię w kościele - najpierw tylko w niedzielę (w dzień powszedni w kaplicy). W Wielkim Poście roku 2000 kościół już był intensywnie wykorzystywany, choć cały czas trwały prace budowlane.

     Stopniowo przybywało wyposażenie decydujące o charakterze i klimacie kościoła. Pierwszym elementem mającym wpływ na klimat modlitwy był zabytkowy i piękny krucyfiks z Lubeki. W dniu 24 listopada 2000 roku krzyż został uroczyście zawieszony, odsłonięty i powitany w naszym kościele. Kolejnym elementem wystroju kościoła był obraz Jezusa Miłosiernego. Symetrycznie do obrazu Jezusa Miłosiernego umiejscowiony jest obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Jest to dzieło Pani Joanny Krwawicz-Garstka. Kopia obrazu jasnogórskiego jest malowana na desce, tej samej wielkości, co oryginał i jest możliwie wierną kopią obrazu. Obraz powstawał ponad rok. 15 października 2004 został w kościele umieszczony na stałe. W kościele znalazła również miejsce figura Matki Bożej autorstwa prof. Zemły, przez niego wymodelowana a wykuta w białym marmurze w pracowni Pana Pietrusińskiego. Figura naturalnej wielkości (170 cm) przedstawia Maryję po Zwiastowaniu. 

Copyright © 2014. All Rights Reserved.