Drugi zapowiedziany List Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego - "Rozpoznawajcie"

Drodzy bracia i siostry

     l. Z radością zbliżamy się ku przeżywaniu Roku Życia Konsekrowanego, aby już u progu był to dla nas czas nawrócenia i łaski. Papież Franciszek słowem i życiem ukazuje nam radość płynącą z przepowiadania i płodność życia przeżywanego według Ewangelii, zachęcając nas jednocześnie, byśmy szli naprzód i byli "Kościołem wychodzącym", wedle logiki wolności.

   

Papież apeluje o pozostawienie za sobą "Kościoła światowego, udrapowanego duchowością i przykrywkami duszpasterskimi", by oddychać "czystym powietrzem Ducha Świętego, który nas uwalnia z trwania w koncentracji na samych sobie, ukrytych za religijną fasadą pozbawioną Boga. Nie dajmy się okraść z Ewangelii!".

     

     Życie konsekrowane jest znakiem dóbr przyszłych w mieście ludzkim, w tułacze po ścieżkach historii. Przyjmuje fakt, że musi stawiać czoło sytuacjom prowizorycznym, nowym okolicznościom, ciągle nowym prowokacjom, żądaniom i emocjom, głośno manifestowanym przez współczesnych ludzi. W tej pielgrzymce, wymagającej czujności, troszczy się o poszukiwanie oblicza Boga, idzie śladami Chrystusa, daje się prowadzić Duchowi, aby żyć miłością przez wzgląd na Królestwo, w twórczej wierności i w gorliwym działaniu. Tożsamość pielgrzyma i człowieka modlitwy in limine historiae przynależy doń nierozerwalnie.

      Poprzez ten list pragniemy powierzyć konsekrowanym mężczyznom i kobietom to cenne dziedzictwo, zachęcając ich wszystkich, by całym sercem wytrwali przy Panu (por. Dz 11, 23-24) i podążali naprzód drogą łaski. Chcemy wspólnie odczytać na nowo i w sposób syntetyczny kroki poczynione w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat. W tej retrospekcji Sobór Watykański II ukazuje się jako wyda­rzenie o najdonioślejszym znaczeniu dla odnowy życia konsekrowanego.

 

źródło: List "Rozpoznawajcie ..."

 

Copyright © 2014. All Rights Reserved.