Wybrane Wiadomości KAI - marzec 2018 r.

1. W lutym redakcja miesięcznika "List do Pani" świętowała 25 –lecie działalności. Pismo związane z Podkomisją Episkopatu ds. Duszpasterstwa Kobiet wnosi wkład w pielęgnowanie pozytywnego wzorca kobiety i jej tożsamości jako matki i Polki, krytycznie oceniając wybrane współczesne wyzwania cywilizacyjne i trendy kulturowe między innymi reprezentowane przez ruchy feministyczne i głoszone przez nie ideologie. ( KAI- zeszyt 9)

2. W rozmowie z O. Jordanem Śliwińskim inicjatorem kapucyńskiej szkoły spowiedników padła krytyka często stosowanego określania spowiedzi jako "skorzystania z sakramentu". To określenie odbiera wartość osobowego spotkania, i to nie byle z kim, ale z Chrystusem który mnie kocha i chce dla mnie dobra. To uzasadnia potrzebę dobrego przygotowania się do tego spotkania – rachunku sumienia- na które trzeba znaleźć czas – przynajmniej 15 – 20 minut – koncentrując się na zbadaniu trzech relacji: do Boga, do drugiego człowieka i do samego siebie. W Internecie dostępna jest polska edycja Magnificat - http: //. magnificat.net - z tekstami problematyki postu, modlitwy i jałmużny które mogą być pomocne w przygotowaniu rachunku rumienienia. ( KAI – zeszyt 9)

3. Kościół Katolicki w Hiszpanii wraz z organizacjami reprezentującymi protestantów, muzułmanów oraz Żydów wydał dokument domagający się szacunku dla religii. Sygnatariusze napisali, ze ośmieszanie wiary. coraz częściej występujące w sferze publicznej, uderza w istotę wolności religijnej. (KAI- zeszyt 9 )

4. Władze miejskie Jerozolimy zniosły przyznane jeszcze w XIX wieku kościołom - przez ówczesne władze otomańskiej Turcji - zwolnienie od podatków gminnych. W proteście przeciwko tej decyzji ogłoszonym przez zwierzchników trzech wspólnot chrześcijańskich wspólnie administrujących Bazylikę Grobu Świętego, jako naruszającej podstawowe, istniejące od starożytnych czasów suwerenne prawa , została ona w dniu 25 lutego br. zamknięta na czas nieokreślony. W dniu 28 lutego bazylikę ponownie otwarto w wyniku przywrócenia status quo w spornych sprawach. Władze Izraela wspólnie z Kościołami obecnymi na Ziemi Świętej powołały specjalną komisję "dla przezwyciężenia punktów spornych" , której przewodniczy jeden z izraelskich ministrów. (KAI zeszyt 9 )

5. Dominique Wolton , członek francuskiego Narodowego Centrum Badań Naukowych wyraził w wywiadzie pogląd, że papież Franciszek ma niesamowitą umiejętność komunikowania się z ludźmi. Intuicyjnie skupia się na tematach, które dotychczas były słabo podkreślane w nauczaniu Kościoła, takich jak ochrona środowiska, globalizacja, migracje czy handel ludźmi. W ich kontekście krytykuje Europę, że w niewystarczający sposób pamięta o swojej odpowiedzialność. Stała się ona niejako zmęczoną babcią a za mało jest matką. Jest obecnie zbyt kapitalistyczna. ( KAI- zeszyt 10)

6. Z okazji obchodów 200- lecia Archidiecezji Warszawskiej kard. Kazimierz Nycz nawiązał do wypowiedzi kard. Stefana Wyszyńskiego w 150 – rocznicę archidiecezji warszawskiej "Nie ma takiej sytuacji, w której naród miałby prawo przekazywać swoje dziedzictwo duchowe i kulturowe jakiejś orientacji politycznej czy jakiejś frakcji". Kościół musi być dla wszystkich, bo do wszystkich posyła go Jezus Chrystus z ewangelią miłości. ( KAI- zeszyt 10)

7. W odbytym w Watykanie spotkaniu poświęconym praktycznym aspektom wdrażania życie encykliki "Laudato si" aktywnie uczestniczył abp. Wiktor Skworc. Spotkanie było głównie poświęcone przygotowaniu do szczytu klimatycznego ONZ, który odbędzie się w Katowicach w grudniu br. z udziałem około 20. tyś osób ze 190 krajów. Kościół na Górnym Śląsku we współpracy z katowicką gminą żydowską i wspólnotą islamską podjął wiele inicjatyw oraz działań o charakterze ekumenicznym i między- religijnym oraz ekologicznym związanych z troską o jakość powietrza, wody i gleby. Ważnym dla Polski aspektem tych prac jest obiektywne spojrzenie na próby potępienia węgla, jako źródła energii, który jeśli jest właściwie spalany, jest czystym źródłem energii. ( KAI- zeszyt 11)

8. W 50. rocznicę wydarzeń marcowych odbyła się w Kościele Środowisk Twórczych w Warszawie Msza św. w intencji członków koła poselskiego "Znak". Ks. Andrzej Luter w kazaniu podkreślił, że rok 1968. był rokiem wstydu dla Polski, która wtedy istniała. Antysemityzm to grzech ciężki, mówił Jan Paweł II i mówi tak papież Franciszek. ( KAI – zeszyt 11 )

9. W najnowszym raporcie "Ordo Juris" zwraca się uwagę na mało znany aspekt aborcji, jakim jest dyskryminacja dzieci ze względu na płeć. Alarmujące dane pokazują, że eugeniczna prenatalna selekcja (z obawy przed potencjalną niepełnosprawnością lub poważną chorobą) oraz dzieciobójstwo dziewczynek to coraz szersze zjawisko zwłaszcza w krajach azjatyckich. Już teraz można zaobserwować objawy zaburzenia równowagi ludności według płci. ( KAI- zeszyt 11)

10. W marcu br. odbyło się w Warszawie 378. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Przewodnim tematem była rola Kościoła w odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Podkreślono, że polski katolicyzm stawał się podstawowym fundamentem tożsamości nowoczesnego narodu budującego się bez państwa. Rolą Kościoła i kapłanów jest w każdym czasie przede wszystkim troska o życie wieczne wszystkich, niezależnie od tego, do jakiej partii ci ludzie należą. Zapowiedziano wystosowanie wspólnego przesłania kościołów chrześcijańskich do narodu. Nawiązano do aspektów miłości małżeńskiej i miłości w rodzinie rozważanych w "Amoris laetitIa”. Zawarte w tym dokumencie rozważania towarzyszenia a zwłaszcza rozeznawania zdefiniowane są zbyt mgliście i biskupów czeka wielka praca aby pomóc księżom spowiednikom w ich duszpasterskich decyzjach podejmowanych w konfesjonałach. Nawiązując do nasilenia się ostatnio postaw agresywnych w relacjach polsko- żydowskich podkreślono potrzebę wprowadzenia ducha pokoju ukazującego, że więcej nas łączy niż dzieli. Rozważana jest możliwość pielgrzymki delegacji Episkopatu do Izraela na okoliczność 70- lecia państwa Izrael i 100- lecia niepodległości Polski, połączonej z oficjalnymi spotkaniami. Istnieje potrzeba modlitwy w intencji przyszłości relacji polsko- żydowskich. ( KAI –zeszyt 12)

11. W dniach 21-23 września odbędzie się XI Zjazd Gnieźnieński pod hasłem "Europa ludzi wolnych" . Inspirująca moc chrześcijaństwa.” I Zjazd Gnieźnieński odbył się w marcu 1000 roku u grobu św. Wojciecha, oznaczający przyjęcie Polski do grona państw europejskich oraz oficjalne potwierdzenie utworzenia metropolii gnieźnieńskiej. ( KAI- zeszyt 12)

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.