grob

 

"Zmartwychwstał już Chrystus,
Pan mój i nadzieja..."

Wszystkim naszym Parafianom a zwłaszcza chorymi cierpiącym, naszym Współpracownikomoraz Przyjaciołom, życzymy Radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego oraz duchowej mocyi nadziei płynącej z Chrystusowego zwycięstwa nad śmiercią.

                                                         Ojcowie Jezuici i Siostry Felicjanki

Copyright © 2014. All Rights Reserved.