Uroczysty Dzień Komunii…
    Dnia 12 maja 2018 r. w Uroczystość Matki Bożej Łaskawej głównej Patronki stolicy 104 dzieci z naszej parafii przyjęło po raz pierwszy do swojego serca Jezusa Eucharystycznego. Dzieci były podzielone na dwie grupy. Pierwsza z nich przeżywała Uroczystość Komunijną o godz. 10.00, Mszy świętej przewodniczył O. Tomasz Rakowski SJ. Druga grupa spotkanie z Jezusem Eucharystycznym przeżyła podczas Mszy świętej o godz. 12.30, której przewodniczył O. Proboszcz Wiesław Kulisz SJ. Od niedzieli dzieci przeżywały swój Biały Tydzień modląc się podczas nabożeństw majowych i przyjmując Jezusa w Eucharystii.

     Na zakończenie Białego Tygodnia dzieci razem z Rodzicami pojechały na pielgrzymkę do Kalisza gdzie w sanktuarium oddały siebie samych i swoje rodziny pod opiekę i wstawiennictwo strażnika skarbów niebieskich – św. Józefa. W pielgrzymce wziął udział także O. Tomasz, S.M.Klaudia, S.M.Florentyna i Pani Małgorzata – katechetka. Strudzeni pielgrzymi nabierali sił podczas pysznego obiadu w restauracji "Na pięterku". Ostatnim punktem wspólnego pielgrzymowania była wizyta w Przedszkolu Integracyjnym Sióstr Felicjanek im. Bł. Marii Angeli Truszkowskiej. Dzieci z żalem opuszczały plac zabaw, grotę solną czy też salę doświadczenia świata. Święty Józefie opiekunie Świętej Rodziny módl się za nami i naszymi rodzinami!

20180519 102316

Copyright © 2014. All Rights Reserved.