Wybrane Wiadomości KAI – listopad 2018

1. Na zakończenie trwającego pod hasłem „Młodzież, wiara i rozeznanie powołania„ Synodu Biskupów od 3 do 28 października przyjęto dokument końcowy zawierający konkretne propozycje dla papieża, z których może korzystać przy pisaniu posynodalnej adhortacji apostolskiej. Młodzi, stwierdzono w dokumencie, chcą być wysłuchani i aby im towarzyszyć a ich głos uznany za ciekawy i pożyteczny na płaszczyźnie społecznej i kościelnej. Kościół nie zawsze znajdował taką postawę. Istnieje potrzeba odkrywania na nowo Boga i duchowości w obliczu takich nowych zjawisk, jak globalizacja i zeświecczenie. Przemyślenia wymaga powołanie misyjne parafii szczególnie w dziedzinie katechezy. Papież nawiązał do wielu lokalnych konfliktów, braku człowieczeństwa, agresji, nienawiści między kulturami czy plemionami, do niejako trzeciej wojny światowej w kawałkach. Przywołał do słów Alberta Einsteina, który przewidywał, że czwarta wojna światowa będzie prowadzona na kamienie i kije, bo trzecia zniszczy wszystko. (KAI- zeszyt 44)

2. 04 listopada 1918 roku oddział żołnierzy 2. Pułku Piechoty Legionów Polskich na rozkaz gen. Tadeusza Rozwadowskiego przejął Klasztor Jasnogórski i z rąk Austriackich zaborców i na wieży załopotały biało- czerwone flagi. (KAI- zeszyt 45)

3. W liście pasterskim Episkopatu Polski z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości podkreślono, że droga do jej odzyskania wiodła obok zrywów Narodu do walki zbrojnej przez odrodzenie religijne narodu i związaną z nim odnową moralną oraz pracą nad rozbudzeniem świadomości narodowej w szerokich warstwach społeczeństwa, zwłaszcza wśród ludności wiejskiej. W tym kontekście nawiązano do organizowanych szeroko na ziemiach polskich w XIX wieku pod trzema zaborami bractw religijnych o charakterze trzeżwościowym oraz bardzo licznych nabożeństw i procesji patriotycznych połączonych ze śpiewem „Boże coś Polskę”. Objawienia w Gietrzwałdzie w 1877. roku bardzo przyczyniły się do ożywienia
tego ruchu. Miłosierny Bóg dał Polskiemu narodowi w czasie zaborów grono świętych i błogosławionych, z których wielu przyczyniło się do odrodzenia religijnego, społecznego i narodowego Polaków:
św. Zygmunt Szczęsny Feliński,
św. Brat Albert Chmielowski,
św. Rafał Kalinowski,
bł. Honorat Koźmiński,
św. Józef Sebastian Pelczar,
św. Józef Bilczewski,
bł. Edmund Bojanowski,
bł. Bronisław Markiewicz,
bł. Maria Angela Truszkowska ,
bł. Klara Ludwika Szczęsna ,
bł. Bernardyna , Maria Jabłońska
św. Urszula Ledóchowska
bł. Maria Darowska .

Z Bożą pomocą stworzyli oni wiele nowych, działających dynamicznie wspólnot zakonnych.

W żadnym innym okresie naród Polski nie wydał tylu genialnych twórców:

pisarzy :

Adam Mickiewicz,
Juliusz Słowacki,,
Zygmunt Krasiński,
Henryk Sienkiewicz,

kompozytorów:

Fryderyk Chopin,
Stanisław Moniuszko,
Feliks Nowowiejski,

malarzy:
Józef Chełmoński,
Jan Matejko,
Artur Grottger
Stanisław Wyspiański.

Ich dzieła wyrastające z chrześcijańskiego i narodowego ducha kształtowały polskie serca i umysły w zmaganiach o wolną ojczyznę. Trudną do przecenienia rolę w podtrzymywaniu i przekazywaniu wiary katolickiej oraz polskości odgrywały polskie rodziny, w sposób szczególny kobiety. Autorzy listu pasterskiego nawołują do refleksji nad obecnymi zagrożeniami dla suwerennego bytu Polski, do których zaliczają alkohol, narkotyki, pornografię, zagrożenia płynące z internetu, hazard oraz coraz bardziej dochodząca do głosu prywata, egoizm jednostek i całych grup, brak troski o dobro wspólne, szkalowanie i znieważanie wiary katolickiej i polskiej tradycji narodowej. (KAI- zeszyt 45)

W dyskusji na forum projektów studiów na temat „Edukacja i komunikacja w wyższych seminariach duchownych w Polsce„ powiedziano, między innymi, że na sakramenty powinno się patrzeć jak na spotkanie z żywą osobą Jezusa, jak na wejście w transcendentną rzeczywistość Boga, który pragnie nam się objawiać. Dlatego „kryzys sakramentów” w dzisiejszym Kościele jest naprawdę kryzysem wiary. Ważne jest przeto wychodzenie do tych, którzy pozostają poza sakramentalnym życiem Kościoła. (KAI- zeszyt 45)

4. Założyciel Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, wybitny kosmolog i filozof, ks. prof. Michał Heller mówił w wykładzie „Ważniejsze niż Wszechświat”, że „Religia roztacza pewien obraz świata, ale istnieje też inny obraz świata- naukowy.” W jego ocenie te dwa obrazy nie są spójne. Chciał on spróbować stworzyć teologiczną wizję świata z dobrze wkomponowaną wizją naukową. Jego zdaniem wizja taka jest nieunikniona.

    Według niego: dzięki świadomość dostrzegamy racjonalność którą obserwujemy we Wszechświecie. „My dziś rozdzielamy: Prawdę i Dobro, że należą do dwu różnych Porządków. Nauka docieka Prawdy ale obszary Ducha są dla niej niedostępne. Dobro i zło to teren działalności człowieka. Najwięksi myśliciele byli skłonni utożsamiać Prawdę i Dobro i dodawali jeszcze Piękno. Jeżeli szukamy w ludzkim języku wyrazu, który swoim znaczeniem najbardziej by zbliżał się do tego co się stało, znajdziemy ten jeden – Miłość. Wszechświat począł się z Miłości. (KAI- zeszyt 45)

5. Polscy uczestnicy Synodu Biskupów o młodzieży zwrócili uwagę że w projekcie jego podsumowania nie było nawiązania do nauczania Jana Pawła II w sprawach młodzieży ani wzmianki o uformowaniu człowieka do czystości. Odpowiednie uzupełnienia dzięki nim wprowadzono do dokumentu.nRoboczy dokument synodalny powstał na podstawie kilkunastu tysięcy ankiet zebranych z całego świata, które pokazały niezwykle bogaty i zróżnicowany obraz młodzieży. Większość młodych uważa rodzinę za autorytet cieszący się największym zaufaniem, a to budzi wśród młodych pragnienie założenie własnej rodziny. Misja w środowisku cyfrowym jest dla Kościoła dużym wyzwaniem i Synod zachęca do tworzenia na różnych szczeblach w Kościele instytucji ds. kultury i ewangelizacji cyfrowej aby wspierać działalność i refleksję kościelną w tym środowisku.
(KAI – zeszyt 45)

6. Rzecznik KEP skomentował fakt , że w okresie 5 dni wokoło 1. listopada na polskich drogach doszło do 408 wypadków, w których zginęło 50 osób, 502 zostało rannych. Badania przez policję stanu trzeźwości kierowców pozwoliły wyeliminować z ruchu 1299 nietrzeźwych kierowców. (KAI- zeszyt 46)

7. W kościele św. Stanisława w Petersburgu odsłonięto memoriał z kamiennych płyt z nazwiskami 425 katolickich kapłanów różnych obrządków, zabitych w więzieniach, obozach i podczas zsyłek w ZSSR w latach 1918-1958, w tym 275 Polaków. (KAI- zeszyt 46)

8. Dane dotyczące przypadków nadużyć seksualnych niektórych duchownych wobec osób małoletnich mają być zebrane do końca listopada a ich statystyczne opracowanie zakończone w pierwszej połowie przyszłego roku. W każdej diecezji i prowincji zakonnej został już wyznaczony delegat dla ochrony dzieci i młodzieży. Rozpoczęło się ich systematyczne szkolenie.W każdej diecezji będą przygotowane przedmiotowe programy prewencji. Przewiduje się nawiązanie współpracy Kościoła w przedmiotowym zakresie ze świeckimi fundacjami, które działają na tym polu oraz z rzecznikiem praw dziecka. (KAI - zeszyt 47,48)

9. Encyklika papieża Franciszka "Laudator si" poświęcona „trosce o wspólny dom” wspólny dom ludzi – Ziemię, oraz szczyt klimatyczny ONZ zapowiedziany na 3 - 14 grudnia w Katowicach, przynoszą włączanie problematyki ekologicznej obecnej teraz prawie wyłącznie w sferze ekonomicznej, do sfery moralnej, religijnej, biblijnej. Problematyka ekologiczna powinna wyraźniej współbrzmiewać zarówno na ambonie, w katechezie jak i w naszym rachunku sumienia, w którym powinny pojawiać się „grzechy ekologiczne„  jak na przykład wyrzucanie śmieci do lasu..
czy spalanie w piecach odpadków plastikowych. (KAI – zeszyt 48).

Copyright © 2014. All Rights Reserved.