6 stycznia Kościół obchodzi Uroczystość Objawienia Pańskiego, w tradycji znaną jako Trzech Króli. Na Wschodzie pierwsze jej ślady spotykamy już w III w. Na Zachodzie uroczystość Objawienia Pańskiego datuje się od końca IV w.

W Piśmie Świętym o przybyciu Mędrców ze Wschodu do nowo narodzonego Dzieciątka mówi jedynie św. Mateusz (Mt 2,1-12). Ewangelista nie podał jednak liczby i imion mędrców, którzy przybyli oddać pokłon Chrystusowi. Dopiero w VIII wieku pojawiają się imiona: Kacpra, Melchiora i Baltazara.

Według tradycji złożyli oni Jezusowi swoje dary: kadzidło, złoto i mirrę: złoto - symbol godności królewskiej, kadzidło - godności kapłańskiej, mirra - symbol wypełnienia proroctw mesjańskich oraz zapowiedź śmierci Zbawiciela. Jednocześnie był to wyraz wiary w Chrystusa prawdziwego człowieka (mirra), prawdziwego Boga (kadzidło) oraz króla (złoto}

W tradycji polskiej zachował się do dziś zwyczaj znaczenia święconą kredą drzwi domów. Zwykle zapisuje się na drzwiach inicjały Trzech Mędrców: K+M+B (Kacper, Melchior, Baltazar). W średniowieczu odczytywano to inaczej. (C+M+B): Christus mansionem benedicat, tzn. niech Chrystus mieszkanie błogosławi. Dom kropi się wodą święconą

Nie ma zbyt wiele źródłowych dokumentów na temat Trzech Króli. W sztuce Kacper przedstawiany jest najczęściej jako ofiarujący mirrę Afrykańczyk, Melchior - jako dający złoto Europejczyk i Baltazar - jako król azjatycki przynoszący do żłóbka kadzidło.

Tradycja Trzech Króli związana jest z Kolonią od XII wieku. W 1164 r. Rainald von Dassel kierujący kancelarią cesarza Fryderyka Barbarossy przywiózł nad Ren jako zdobycz z podbitego Mediolanu szczątki, czczone tam jako relikwie Trzech Króli.

O tym, jak wcześniej dostały się one do Italii, wiadomo z dziejów życia biskupa Eustorgiusza: według tego dokumentu, doczesne szczątki Trzech Króli miała znaleźć w IV w. w Jerozolimie św. Helena, matka cesarza Konstantyna i w IX w. zostały przewiezione do kościoła w Mediolanie. Według innych źródeł Mediolańczycy do 1158 r. nic nie wiedzieli o posiadanym przez siebie skarbie. Dowiedzieli się o ich pochodzeniu dopiero wówczas, gdy z powodu oblężenia miasta musieli zabrać relikwie z położonego u jego bram kościoła.

Trzeba jednak zadać pytanie: jakie znaczenie dla mnie ma dzisiejsza uroczystość?

Jan Paweł II w czasie uroczystości Trzech Króli w 1999 roku mówił: "Cała liturgia mówi dziś o światłości Chrystusa, o tej światłości, która zajaśniała w noc Bożego Narodzenia. Ta sama światłość, która doprowadziła pasterzy do betlejemskiej stajenki, w dniu Objawienia wskazuje drogę Mędrcom przybyłym ze Wschodu, aby oddać pokłon Królowi żydowskiemu, i jaśnieje wszystkim ludziom i narodom pragnącym odnaleźć Boga".

Chodzi więc o to, aby nie stracić w życiu owej światłości, znaku, jaki daje Bóg każdemu z nas.

"Panie Boże, Ty objawiłeś Jezusa światu. Trzej Królowie podróżowali po to, by odnaleźć Ciebie. Objawiaj nam siebie, bo szukamy Cię w naszym codziennym życiu".

 

źródło: "Brewiarz.pl"

Copyright © 2014. All Rights Reserved.