logo

  Projekt przedstawiła Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Wyraża ono podstawowe wartości tej szczególnej formy życia i podkreśla „nieustanne działanie Ducha Świętego, który w ciągu wieków pomnaża bogactwa płynące z praktyki rad ewangelicznych poprzez liczne charyzmaty".

    Logo przedstawia gołębia utworzonego z napisanego w języku arabskim słowa „pokój". Ma to oznaczać, że powołanie do życia konsekrowanego jest przykładem powszechnego pojednania w Chrystusie. Gołąb unosi się nad symbolizującą harmonię elementów ludzkich i ponadnaturalnych mozaiką w formie wody. Tuż obok umieszczono trzy gwiazdy jako odniesienie do miłości trynitarnej. Z kolei nad skrzydłami gołębia unosi się wielościenny symbol globu oddający często podkreślaną przez Papieża Franciszka mnogość kultur współczesnego świata. W logo umieszczono także dwa łacińskie napisy: „Życie konsekrowane w Kościele dzisiaj" (Vita consecrata in Ecclesia hodie) oraz „Ewangelia, Proroctwo, Nadzieja"

 

źródło: Logo Roku Życia Konsekrowanego

 

     Ogłoszony przez papieża Franciszka Rok Życia Konsekrowanego będzie obchodzony w całym Kościele. Rozpocznie się w I niedzielę Adwentu, 30 listopada, a jego otwarcie będzie poprzedzone czuwaniem modlitewnym w Bazylice św. Piotra w dniu 29 listopada. Natomiast zakończy się 2 lutego 2016 r. uroczystą Mszą św. sprawowaną przez papieża.

     W Polsce Rok Życia Konsekrowanego zostanie uroczyście zainaugurowany na Jasnej Górze w I niedzielę Adwentu. Do sanktuarium przyjadą wtedy siostry, bracia i księża zakonni z całej Polski. Wezmą oni udział również w uroczystym Apelu Maryjnym na Jasnej Górze. Natomiast ci, którzy nie będą mogli przyjechać – w duchowej łączności z Rzymem i Jasną Górą rozpoczną ten Rok w swoich wspólnotach.

Ważnym wydarzeniem Roku Życia Konsekrowanego będzie sympozjum zaplanowane na 21-23 kwietnia, które podejmie refleksję „wokół drogi, jaką przebyliśmy i drogi ku przyszłości” - mówiła s. Jolanta Olech z konsulty zakonów żeńskich. W tym roku mija bowiem 50 lat od wydania soborowego dekretu „Perfectae caritatis” o przystosowanej do współczesności odnowie życia zakonnego.


     Klasztory klauzurowe postanowiły ustanowić „sztafetę modlitwy”. Włączą się w nią poszczególne zakony kontemplacyjne, w wybranej przez siebie formie. Wiele wydarzeń będzie też organizowanych w parafiach i diecezjach – m.in. różne spotkania z osobami konsekrowanymi, pielgrzymki, olimpiada dla młodzieży, okolicznościowe katechezy itp.

- Ważne jest by w tym czasie zbliżyć się do środowisk, w których żyjemy oraz otworzyć na innych nasze klasztory – uważa przewodnicząca Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych s. Leticja Niemczura. Będzie to też czas głębokiej refleksji nad tym, co otrzymujemy od Boga, by żyć z Nim i dla bliźnich. To też okazja, by pójść na egzystencjalne i geograficzne peryferie – dodała.

S. L. Niemczura wyraziła też nadzieję, iż w Roku Życia Konsekrowanego, cały Kościół – w tym i zakony - zjednoczy się wokół wspólnej misji.

     Papież Franciszek ogłosił rok 2015 Rokiem Życia Konsekrowanego w związku z 50. rocznicą ogłoszenia dekretu „Perfecta caritatis” Soboru Watykańskiego II (28 października 1965 r.). Podczas zebrania sióstr przełożonych s. dr hab. Agata Mirek z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, przypomniała, że soborowy dekret o przystosowanej do współczesności odnowie życia zakonnego spowodował przełom w historii życia konsekrowanego, przyniósł trwającą do dziś postępującą odnowę, a także zapoczątkował głębokie przeobrażenia w samych wspólnotach zakonnych. W duchu tego dekretu zaczęły powstawać również nowe formy życia konsekrowanego.

Wiceprzewodnicząca Konferencji wyższych przełożonych wspomniała, że to właśnie w tym soborowym dekrecie po raz pierwszy użyto sformułowania „życie konsekrowane”. Wskazała też niektóre nowe i symptomatyczne jak na tamte czasy sformułowania. Jedno z nich to stwierdzenie, że „najwyższą regułą przystosowanej do współczesności odnowy życia zakonnego jest Ewangelia i naśladowanie Chrystusa”. Drugie zaś podkreśla, że najważniejszą postawą w życiu zakonnym nie jest własny wysiłek, lecz wiara w miłość, którą Bóg okazał powołanym – mówiła.

     O owoce Roku Życia Konsekrowanego przełożeni zakonów żeńskich i męskich modlili się wczoraj podczas Mszy św. sprawowanej przez przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Abp Stanisław Gądecki zwrócił uwagę na niebezpieczeństwo przeradzania się życia zakonnego w życie pracownicze „od godziny do godziny”. Podkreślił, że zakonnicy muszą się odróżniać od pracowników fabryki czy korporacji, wąsko ukierunkowanych na jedno określone zadanie

Przewodniczący KEP radził też, by w sytuacji niżu demograficznego i małej liczby powołań, nie ograniczać się tylko do modlitwy. – Jeśli życie zakonne ma się odrodzić, musi być poddane radykalnej reformie. Nie można bronić przeciętności i „letniego” sposobu życia, które nie odbiega wiele od życia w świecie, życie konsekrowane wiąże się z poświęceniem – podkreślał.

Abp Gądecki zachęcał zakonników do „ekstremalnego życia Ewangelią”, by życie konsekrowane stało się pociągającym przykładem dla młodych. Oni poza radykalizmem, niczego innego nie chcą – stwierdził przewodniczący Episkopatu.

Konferencje wyższych przełożonych zrzeszają przełożonych generalnych i prowincjalnych zakonów i zgromadzeń posługujących w Polsce. Ich spotkania odbywają się dwa razy w roku.

 

źródło:Rok Życia Konsekrowanego - impulsem radości z powołania i misji

Copyright © 2014. All Rights Reserved.