Portal internetowy www.zyciezakonne.pl jest współpatronem ogólnopolskiego konkursu plastycznego "Życie konsekrowane widziane oczyma dzieci i młodzieży" zorganizowane przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek (Prowincja Matki Bożej Królowej Polski – Warszawa) w związku z rozpoczętym Rokiem Życia Konsekrowanego. Inauguracja tego konkursu nastąpiła w dniu 11 stycznia 2015 roku.

        Odpowiedzialną za przebieg tego konkursu jest S. Natanaela Błażejczyk.

 

Źródło: "Życie zakonne"

     Kard. Kazimierz Nycz wydał dekret o odpustach w Roku Życia Konsekrowanego. Może je uzyskać każdy, kto spełni określone w dekrecie warunki.

Warszawa, 15 grudnia 2014 r.

     Mając na względzie duchowe dobro wszystkich i poszczególnych członków Instytutów Życia Konsekrowanego oraz wiernych Archidiecezji Warszawskiej, kierując się normami zawartymi w dekrecie Penitencjarii Apostolskiej, z dnia 23 listopada 2014 r., ustanawiam wymienione poniżej miejsca święte, w których można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami (wyznanie grzechów w sakramencie pokuty, przyjęcie Komunii świętej, modlitwa według intencji Papieża, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego) podczas całego Roku Życia Konsekrowanego, trwającym od 30 listopada br. do 2 lutego 2016 roku.

 

Czytaj więcej: Odpusty Roku Życia Konsekrowanego

Najdrożsi kobiety i mężczyźni konsekrowani!

 

    Piszę do was jako Następca Piotra, któremu Pan Jezus powierzył zadanie umocnienia swoich braci w wierze (Łk 22,32), i piszę do was, jako wasz brat, konsekrowany Bogu, podobnie jak i wy. Razem dziękujemy Ojcu, który nas powołał do pójścia za Jezusem w pełnym posłuszeństwie Jego Ewangelii i w służbie Kościołowi oraz wlał w nasze serca Ducha Świętego, dającego nam radość i sprawiającego, że świadczymy całemu światu o Jego miłości i Jego miłosierdziu.

     Odpowiadając na odczucia wielu z was oraz Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, z okazji 50. rocznicy Konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium, która w rozdziale VI mówi o zakonnikach, a także dekretu Perfectae caritatis o odnowie życia zakonnego, postanowiłem ogłosić Rok Życia Konsekrowanego. Rozpocznie się on 30 listopada bieżącego roku, w pierwszą niedzielę Adwentu, a skończy się w święto Ofiarowania Pana Jezusa w Świątyni, 2 lutego 2016 r.

 

Czytaj więcej: Papieski List...

 

Drugi zapowiedziany List Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego - "Rozpoznawajcie"

Drodzy bracia i siostry

     l. Z radością zbliżamy się ku przeżywaniu Roku Życia Konsekrowanego, aby już u progu był to dla nas czas nawrócenia i łaski. Papież Franciszek słowem i życiem ukazuje nam radość płynącą z przepowiadania i płodność życia przeżywanego według Ewangelii, zachęcając nas jednocześnie, byśmy szli naprzód i byli "Kościołem wychodzącym", wedle logiki wolności.

   

Papież apeluje o pozostawienie za sobą "Kościoła światowego, udrapowanego duchowością i przykrywkami duszpasterskimi", by oddychać "czystym powietrzem Ducha Świętego, który nas uwalnia z trwania w koncentracji na samych sobie, ukrytych za religijną fasadą pozbawioną Boga. Nie dajmy się okraść z Ewangelii!".

     

     Życie konsekrowane jest znakiem dóbr przyszłych w mieście ludzkim, w tułacze po ścieżkach historii. Przyjmuje fakt, że musi stawiać czoło sytuacjom prowizorycznym, nowym okolicznościom, ciągle nowym prowokacjom, żądaniom i emocjom, głośno manifestowanym przez współczesnych ludzi. W tej pielgrzymce, wymagającej czujności, troszczy się o poszukiwanie oblicza Boga, idzie śladami Chrystusa, daje się prowadzić Duchowi, aby żyć miłością przez wzgląd na Królestwo, w twórczej wierności i w gorliwym działaniu. Tożsamość pielgrzyma i człowieka modlitwy in limine historiae przynależy doń nierozerwalnie.

      Poprzez ten list pragniemy powierzyć konsekrowanym mężczyznom i kobietom to cenne dziedzictwo, zachęcając ich wszystkich, by całym sercem wytrwali przy Panu (por. Dz 11, 23-24) i podążali naprzód drogą łaski. Chcemy wspólnie odczytać na nowo i w sposób syntetyczny kroki poczynione w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat. W tej retrospekcji Sobór Watykański II ukazuje się jako wyda­rzenie o najdonioślejszym znaczeniu dla odnowy życia konsekrowanego.

 

źródło: List "Rozpoznawajcie ..."

 

"Jesteście powołani do świętości. Powołanie jest zaskakującym darem i łaską,
al
e ze strony człowieka to także zgoda na wszystkie konsekwencje, z krzyżem włącznie."

 

    29 listopada 2014 r. w Archidiecezji Warszawskiej, Ks. Kard. Kazimierz Nycz, uroczystą Mszą św. dokonał otwarcia Roku Życia Konsekrowanego. Kilkuset kapłanów, kleryków, braci i sióstr zakonnych, a także przedstawicieli instytutów świeckich i indywidualnych form życia konsekrowanego uczestniczyło w kościele parafialnym pw. Ofiarowania Pańskiego na Ursynowie we Mszy św. na rozpoczęcie Roku Życia Konsekrowanego. Eucharystię pod przewodnictwem kard. Kazimierza Nycza koncelebrowało kilkudziesięciu kapłanów.

   "Ten rok służy temu, byśmy pochylali się nad tym niezwykłym powołaniem i tym, co jeszcze jest do zrobienia. Ale będzie to także rok wielkiej modlitwy dziękczynnej za wszystkie wymiary życia zakonnego. Tego szczególnego powołania do świętości" – mówił Ks. Kard. Kazimierz Nycz.

    Metropolita warszawski prosił również o gorącą modlitwę w intencji powołań - To nasza wspólna sprawa i odpowiedzialność: aby nie brakło sióstr i księży zakonnych. Aby Kościół był bogaty różnorodnością powołań, bo tylko wtedy udźwignie wszystkie zadania, które powierzył nam Chrystus.

 

źródło: "Jesteście powołani do świętości"

   Pierwszy zapowiedziany List Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego, który w oryginale nosi nazwę Rallegratevi ukazał się w Watykanie w końcu lutego. List ma na celu przygotowanie do Roku Życia Konsekrowanego. 

Chciałem powiedzieć wam jedno słowo,
tym słowem jest radość.
Zawsze tam, gdzie są konsekrowani, zawsze jest radość!

Papież Franciszek

   Umiłowani, bracia i siostry

   1. „Radość Ewangelii napełnia serce i całe życie tych, którzy spotykają się z Jezusem. Z Jezusem Chrystusem radość zawsze rodzi się i odradza"[1].

Incipit adhortacji Evangelii gaudium wybrzmiewa w nauczaniu Papieża Franciszka z nadzwyczajną żywotnością, przyzywając cudowną tajemnicę Dobrej Nowiny, która gdy zostaje przyjęta w sercu człowieka, przemienia jego życie. Opowiada nam przypowieść o radości: spotkanie z Jezusem rozpala w nas pierwotne piękno, piękno oblicza, na którym jaśnieje chwała Ojca (por. 2 Kor 4,6), w owocu radości.

  Kongregacja Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego zaprasza do refleksji nad czasem łaski, który został nam dany, nad szczególnym zaproszeniem, z którym Papież zwraca [się] do życia konsekrowanego.   

 

źródło: List "Radujcie się ..."

 

 

    logo

  Projekt przedstawiła Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Wyraża ono podstawowe wartości tej szczególnej formy życia i podkreśla „nieustanne działanie Ducha Świętego, który w ciągu wieków pomnaża bogactwa płynące z praktyki rad ewangelicznych poprzez liczne charyzmaty".

    Logo przedstawia gołębia utworzonego z napisanego w języku arabskim słowa „pokój". Ma to oznaczać, że powołanie do życia konsekrowanego jest przykładem powszechnego pojednania w Chrystusie. Gołąb unosi się nad symbolizującą harmonię elementów ludzkich i ponadnaturalnych mozaiką w formie wody. Tuż obok umieszczono trzy gwiazdy jako odniesienie do miłości trynitarnej. Z kolei nad skrzydłami gołębia unosi się wielościenny symbol globu oddający często podkreślaną przez Papieża Franciszka mnogość kultur współczesnego świata. W logo umieszczono także dwa łacińskie napisy: „Życie konsekrowane w Kościele dzisiaj" (Vita consecrata in Ecclesia hodie) oraz „Ewangelia, Proroctwo, Nadzieja"

 

źródło: Logo Roku Życia Konsekrowanego

 

     Ogłoszony przez papieża Franciszka Rok Życia Konsekrowanego będzie obchodzony w całym Kościele. Rozpocznie się w I niedzielę Adwentu, 30 listopada, a jego otwarcie będzie poprzedzone czuwaniem modlitewnym w Bazylice św. Piotra w dniu 29 listopada. Natomiast zakończy się 2 lutego 2016 r. uroczystą Mszą św. sprawowaną przez papieża.

     W Polsce Rok Życia Konsekrowanego zostanie uroczyście zainaugurowany na Jasnej Górze w I niedzielę Adwentu. Do sanktuarium przyjadą wtedy siostry, bracia i księża zakonni z całej Polski. Wezmą oni udział również w uroczystym Apelu Maryjnym na Jasnej Górze. Natomiast ci, którzy nie będą mogli przyjechać – w duchowej łączności z Rzymem i Jasną Górą rozpoczną ten Rok w swoich wspólnotach.

Ważnym wydarzeniem Roku Życia Konsekrowanego będzie sympozjum zaplanowane na 21-23 kwietnia, które podejmie refleksję „wokół drogi, jaką przebyliśmy i drogi ku przyszłości” - mówiła s. Jolanta Olech z konsulty zakonów żeńskich. W tym roku mija bowiem 50 lat od wydania soborowego dekretu „Perfectae caritatis” o przystosowanej do współczesności odnowie życia zakonnego.


     Klasztory klauzurowe postanowiły ustanowić „sztafetę modlitwy”. Włączą się w nią poszczególne zakony kontemplacyjne, w wybranej przez siebie formie. Wiele wydarzeń będzie też organizowanych w parafiach i diecezjach – m.in. różne spotkania z osobami konsekrowanymi, pielgrzymki, olimpiada dla młodzieży, okolicznościowe katechezy itp.

- Ważne jest by w tym czasie zbliżyć się do środowisk, w których żyjemy oraz otworzyć na innych nasze klasztory – uważa przewodnicząca Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych s. Leticja Niemczura. Będzie to też czas głębokiej refleksji nad tym, co otrzymujemy od Boga, by żyć z Nim i dla bliźnich. To też okazja, by pójść na egzystencjalne i geograficzne peryferie – dodała.

S. L. Niemczura wyraziła też nadzieję, iż w Roku Życia Konsekrowanego, cały Kościół – w tym i zakony - zjednoczy się wokół wspólnej misji.

     Papież Franciszek ogłosił rok 2015 Rokiem Życia Konsekrowanego w związku z 50. rocznicą ogłoszenia dekretu „Perfecta caritatis” Soboru Watykańskiego II (28 października 1965 r.). Podczas zebrania sióstr przełożonych s. dr hab. Agata Mirek z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, przypomniała, że soborowy dekret o przystosowanej do współczesności odnowie życia zakonnego spowodował przełom w historii życia konsekrowanego, przyniósł trwającą do dziś postępującą odnowę, a także zapoczątkował głębokie przeobrażenia w samych wspólnotach zakonnych. W duchu tego dekretu zaczęły powstawać również nowe formy życia konsekrowanego.

Wiceprzewodnicząca Konferencji wyższych przełożonych wspomniała, że to właśnie w tym soborowym dekrecie po raz pierwszy użyto sformułowania „życie konsekrowane”. Wskazała też niektóre nowe i symptomatyczne jak na tamte czasy sformułowania. Jedno z nich to stwierdzenie, że „najwyższą regułą przystosowanej do współczesności odnowy życia zakonnego jest Ewangelia i naśladowanie Chrystusa”. Drugie zaś podkreśla, że najważniejszą postawą w życiu zakonnym nie jest własny wysiłek, lecz wiara w miłość, którą Bóg okazał powołanym – mówiła.

     O owoce Roku Życia Konsekrowanego przełożeni zakonów żeńskich i męskich modlili się wczoraj podczas Mszy św. sprawowanej przez przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Abp Stanisław Gądecki zwrócił uwagę na niebezpieczeństwo przeradzania się życia zakonnego w życie pracownicze „od godziny do godziny”. Podkreślił, że zakonnicy muszą się odróżniać od pracowników fabryki czy korporacji, wąsko ukierunkowanych na jedno określone zadanie

Przewodniczący KEP radził też, by w sytuacji niżu demograficznego i małej liczby powołań, nie ograniczać się tylko do modlitwy. – Jeśli życie zakonne ma się odrodzić, musi być poddane radykalnej reformie. Nie można bronić przeciętności i „letniego” sposobu życia, które nie odbiega wiele od życia w świecie, życie konsekrowane wiąże się z poświęceniem – podkreślał.

Abp Gądecki zachęcał zakonników do „ekstremalnego życia Ewangelią”, by życie konsekrowane stało się pociągającym przykładem dla młodych. Oni poza radykalizmem, niczego innego nie chcą – stwierdził przewodniczący Episkopatu.

Konferencje wyższych przełożonych zrzeszają przełożonych generalnych i prowincjalnych zakonów i zgromadzeń posługujących w Polsce. Ich spotkania odbywają się dwa razy w roku.

 

źródło:Rok Życia Konsekrowanego - impulsem radości z powołania i misji

Copyright © 2014. All Rights Reserved.