Święto Miłosierdzia obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, czyli II Niedzielę Wielkanocną, zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Ustanowił je 30 kwietnia 2000 r. papież Jan Paweł II podczas kanonizacji św. Faustyny Kowalskiej.

     Inspiracją dla ustanowienia tego święta było pragnienie Jezusa, które przekazała Siostra Faustyna. Pan Jezus powiedział do niej: Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699).

      W wielu objawieniach Pan Jezus określił nie tylko miejsce święta w kalendarzu liturgicznym Kościoła, ale także motyw i cel jego ustanowienia, sposób przygotowania i obchodzenia oraz wielkie obietnice. Największą z nich jest łaska „zupełnego odpuszczenia win i kar” związana z Komunią świętą przyjętą w tym dniu po dobrze odprawionej spowiedzi, w duchu nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, czyli w postawie ufności wobec Boga i czynnej miłości bliźniego.

 

                     

      12 kwietnia 2015 r. w Niedzielę Bożego Miłosierdzia, Papież Franciszek ogłosi Rok Święty stojąc przed Drzwiami Świętymi. Rok Święty rozpocznie się w 8 grudnia w uroczystość Niepokalanego Poczęcia, a zakończy 20 listopada 2016 roku, w niedzielę Pana naszego Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. W jego centrum znajdzie się Boże miłosierdzie.

     "– Drodzy bracia i siostry, często myślałem o tym, jak Kościół może uczynić bardziej oczywistą swą misję, jako świadka miłosierdzia. To droga, która rozpoczyna się od duchowego nawrócenia. Dlatego też postanowiłem ogłosić Nadzwyczajny Jubileusz, w centrum którego będzie Boże miłosierdzie. To będzie Rok Święty Miłosierdzia  – Chciejmy go przeżywać w świetle słów Pana: "Bądźcie miłosierni, jak wasz Ojciec".

      Ojciec Święty powierzył organizację tego Jubileuszu Papieskiej Radzie ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji. "Jestem przekonany, że cały Kościół, który bardzo potrzebuje miłosierdzia, bo jesteśmy grzesznikami, będzie mógł znaleźć w tym Jubileuszu radość, by odkryć i uczynić owocnym Boże miłosierdzie, przez które wszyscy jesteśmy wezwani do dawania pociechy każdemu człowiekowi naszych czasów. Nie zapominajmy, że Bóg przebacza wszystko i, że Bóg przebacza zawsze. Nie męczmy się nigdy proszeniem o przebaczenie. Już teraz powierzamy ten Rok Matce Miłosierdzia, by zwróciła na nas swoje spojrzenie i czuwała nad naszą drogą: naszą drogę nawrócenia, naszą drogę z otwartym sercem, by w tym roku otrzymać przebaczenie Boga, otrzymać Boże miłosierdzie." –  mówił Papież.

     Wielkanoc to Święto świąt chrześcijańskich, a zarazem największe wydarzenie w całej historii zbawienia. W ten jakże radosny dzień, wierni zgromadzeni na Mszy św. Rezurekcyjnej śpiewają "Chrystus Zmartychwstał, Alleluja". W Niedzielę Wielkanocną o 6 rano odbyła się uroczysta Msza Rezurekcyjna połączona z procesją, w której uczestniczyli wierni naszej parafii oraz goście przybyli na Święta Wielkanocne.

 

nar 4189nar 4185nar 4187nar 4193nar 4226nar 4234nar 4236  Fot.: Zbyszek Kubisiak

Pozostałe zdjęcia można obejrzeć w galerii: Rezurekcja

     "Weselcie się już, zastępy Aniołów, w niebie: weselcie się, słudzy Boga. Niechaj zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo. Raduj, się ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla wieków, poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa! Zdobny blaskiem takiej światłości, raduj się, Kościele święty, Matko nasza! Ta zaś świątynia niechaj zabrzmi potężnym śpiewem całego ludu."

      Wigilia sprawowana w sobotę wieczorem, należy już do Niedzieli Zmartwychwstania i jest najbardziej uroczystą Mszą świętą. Całą liturgię Wigilii Paschalnej sprawuje się w szatach koloru białego, jako znak radości przejścia ze śmierci grzechu do życia łaski. Noc paschalną rozjaśnia zmartwychwstały Chrystus, który przeszedł ze śmierci do życia. 

 

 

nar 4117nar 4126nar 4127nar 4129nar 4145nar 4147nar 4159 Fot.: Zbyszek Kubisiak

Pozostałe zdjęcia można obejrzeć w galerii: Wielka Sobota

 

"Wigilia Paschalna" - nagranie M. S.

 

     Tradycją Wielkiej Soboty jest poświęcenie pokarmów wielkanocnych: chleba - na pamiątkę tego, którym Jezus nakarmił tłumy na pustyni; mięsa - na pamiątkę baranka paschalnego, którego spożywał Jezus podczas uczty paschalnej z uczniami w Wieczerniku oraz jajek, które symbolizują nowe życie, a także soli, która miała chronić od zepsucia, pieprzu, chrzanu, wędliny i baranka.

 

nar 4062nar 4064nar 4065nar 4071nar 4072nar 4077 Fot.: Zbyszek Kubisiak

Pozostałe zdjęcia można obejrzeć w galerii: Święcenie Pokarmów

 

"Zmartwychwstał już Chrystus,
Pan mój i nadzieja..."

 

     Wszystkim naszym Parafianom a zwłaszcza chorym i cierpiącym, naszym Współpracownikom oraz Przyjaciołom,
życzymy Radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego oraz duchowej mocy i nadziei płynącej z Chrystusowego zwycięstwa nad śmiercią.

                                                                           Ojcowie Jezuici

     W Wielki Piątek w cały Kościele powszechnym nie sprawuje się ofiary Mszy Świętej. Tego dnia odbywa się jedynie nabożeństwo Męki Pańskiej oraz Adoracji Krzyża.

     Liturgia Męki Pańskiej rozpoczęła się w naszym kościele o godz. 18.30. Przewodniczył jej O. Jarosław Kuffel SJ. Po odczytaniu Męki Pańskiej odbyła się uroczysta Adoracja Krzyża, w której każdy z obecnych w kościele całował najdostojniejszy znak chrześcijaństwa. Na zakończenie nabożeństwa Jezus w Najświętszym Sakramencie został złożony do grobu.

 

 NAR 3978NAR 3985NAR 3989NAR 3990NAR 3991NAR 3993NAR 3994NAR 4000NAR 4006NAR 4015NAR 4020NAR 4023NAR 4025NAR 4026NAR 4034NAR 4039NAR 4042NAR 4044NAR 4049  Fot.: Zbyszek Kubisiak

Pozostałe zdjęcia można obejrzeć w galerii: Wielki Piątek

     Celebracja Liturgii Wielkiego Czwartku przypomina nam Ostatnią Wieczerzę Chrystusa spożywaną w wieczerniku z uczniami na dzień przed męką.Wielki Czwartek w naszej parafii przeżywany był szczególnie uroczyście. Mszę Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.30 sprawował O. Leszek Mądrzyk SJ wraz z pozostałymi kapłanami pracującymi w parafii. Homilię wygłosił O. Adam Schulz SJ. Po homilii O. Leszek Mądrzk symbolicznie obmył nogi dwunastu mężczyznom przypominając to, co wydarzyło się podczas Ostatniej Wieczerzy. Zgodnie z tradycją Najświętszy Sakrament, czyli Ciało Pana Jezusa, został przeniesiony do kaplicy adoracji.

 

nar 3886nar 3897nar 3902nar 3913nar 3924nar 3942nar 3971nar 3974  Fot.: Zbyszek Kubisiak

Pozostałe zdjęcia można obejrzeć w galerii: "Wielki Czwartek"

WIELKI CZWARTEK 

Pamiątka Ustanowienia SAKRAMENTÓW EUCHARYSTII I KAPLANSTWA

"… i przed kapłaństwem w proch padam,
i przed kapłaństwem klękam…"
                                     
ks. Jan Twardowski

 

Czcigodny Ojcze Proboszczu, Drodzy Ojcowie posługujący w naszej Parafii św. Szczepana

Dziękujemy, że odpowiedzieliście na głos Chrystusa, który wezwał Was do pójścia za Nim.

Dziękujemy za Waszą pracę w naszej parafii.

BÓG zapłać za każdą Eucharystię, kazanie, spowiedź, modlitwę, błogosławieństwa,
za wszystkie udzielone sakramenty i za wszystkie łaski, które dzięki Waszej posłudze otrzymaliśmy od Pana.

Jesteśmy także wdzięczni za Waszą serdeczność, uśmiech, życzliwość, otwartość, wszelką pomoc i poświęcony czas.

Zawsze otaczamy WAS modlitwą, a dziś w dniu Waszego Święta czynimy to w sposób szczególny.

Życzymy, abyście pozostali wierni Chrystusowi, który
„umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował” (J 13, 1)

Niech On obdarza Was tymi łaskami, których potrzebujecie,

by jeszcze pełniej realizować kapłańskie powołanie.

Życzymy zdrowia, radości, życzliwych ludzi na swej drodze, a także realizacji osobistych pragnień.

Szczęść Boże

      Niedziela Palmowa obchodzona jest w naszych kościołach na pamiątkę przybycia Jezusa Chrystusa do Jerozolimy. Wspominając to zbawcze wydarzenie, z głęboką wiarą i pobożnością, idziemy za Panem, aby uczestniczyć w tajemnicy Jego krzyża, dostąpić udziału w zmartwychwstaniu i życiu. W naszej parafii  Uroczysta Procesja z palmami i osiołkiem, z którego najbardziej cieszyły się dzieci, rozpoczęła się o godz. 10.45. Po procesji Msza św., w której uczestniczyły dzieci z rodzicami, oraz wierni naszej parafii.

 

nar 3723nar 3673nar 3684nar 3691nar 3741nar 3744nar 3750nar 3761nar 3805nar 3786nar 3803nar 3820nar 3798

Fot.: Zbyszek Kubisiak

Pozostałe zdjęcia można obejrzeć w galerii: "Niedziela Palmowa"

 

"Liturgia Niedzieli Palmowej" - nagranie M.S.

       W piątek 27 marca 2015 r. uczestniczyliśmy w nabożeństwie Drogi Krzyżowej ulicami naszej parafii. W upamiętniającym mękę Jezusa Chrystusa nabożeństwie uczestniczyli księża, dorosli, dzieci i młodzież oraz sympatycy naszej parafii.  Liczny udział i wspólna modlitwa były wyznaniem naszej wiary i przywiązania do Chrystusa.

 

nar 3561nar 3572nar 3579nar 3587nar 3590nar 3618nar 3631nar 3635   Fot.: Zbyszek Kubisiak

Pozostałe zdjęcia można obejrzeć w galerii: "Droga Krzyżowa"

Copyright © 2014. All Rights Reserved.