22 - 25 marca 2015

 

„Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam!”

Nauki rekolekcyjne wygłosi
O. Marek Blaza SJ

 

W niedzielę – podczas każdej Mszy św. (bez 20.00)
Poniedziałek – godz. 9.00, 18.30
Wtorek – godz. 9.00, 18.30
Środa – godz. 9.00, 18.30

 

Serdecznie zapraszamy do udziału

 

KOMUNIKAT NA II NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU „AD GENTES”, 1 III 2015 R.
DZIEŃ MODLITWY, POSTU I SOLIDARNOŚCI Z MISJONARZAMI
„Z MISJONARZAMI GŁOŚMY POJEDNANIE”

 

Umiłowani w Chrystusie Panu Kapłani,
Siostry i Bracia!

 

     Przeżywamy drugą niedzielę Wielkiego Postu zwaną „ad gentes” jako Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami pod hasłem "Z misjonarzami głośmy pojednanie”. Obchodzimy ją w roku IV Krajowego Kongresu Misyjnego, którego patronem został św. Jan Paweł II, największy współczesny misjonarz. Kongres odbędzie się w dniach 12-14 czerwca w Warszawie pod hasłem "Radość Ewangelii źródłem misyjnego zapału”.
    Pragniemy objąć naszą modlitwą misjonarki i misjonarzy z Polski, którzy mimo wielu przeciwności, a niekiedy i ryzyka utraty życia, wytrwale głoszą Chrystusa. Z niepokojem obserwujemy narastanie konfliktów zbrojnych, zwłaszcza w najuboższych regionach świata. Setki tysięcy ludzi żyją w niewyobrażalnej nędzy i doświadczają cierpień z powodu brutalnych prześladowań, konfliktów etnicznych i religijnych. Niestety, o wielu konfliktach w Afryce i Azji milczy światowa opinia publiczna, skazując ich ofiary na zapomnienie i osamotnienie.
     Misjonarki i misjonarze są obecni wśród cierpiących, służą pomocą i wsparciem duchowym. Głoszą pojednanie i pokój. Wzywają zwaśnionych do przebaczenia, wyzbycia się uprzedzeń i wrogości. Uczą dialogu i odbudowują wzajemne zaufanie i szacunek. Misjonarze udzielają schronienia sierotom, porzuconym, chorym, niepełnosprawnym i starszym. Solidaryzując się w ten sposób z Chrystusem prześladowanym i cierpiącym w ubogich, są znakiem nadziei na lepszą przyszłość.
    Mamy świadomość, że wobec Boga wszyscy jesteśmy współodpowiedzialni za misje. Pomagając misjonarkom i misjonarzom, których liczba systematycznie wzrasta, spłacamy nasz dług wdzięczności za wiarę. W imieniu misjonarzy wyrażam głęboką wdzięczność wszystkim kapłanom i wiernym za stałą troskę o misje. Dzięki Waszej modlitwie i ofiarności świadczą oni o Chrystusie poprzez słowo, szafują sakramenty święte oraz budują kościoły i kaplice, ośrodki zdrowia i szkoły. Misjonarze pomagają ubogim, wspierają chorych, więźniów i starców. Potrzebują oni naszej pomocy. Niech wyrazem solidarności z nimi będzie wytrwała modlitwa. Chorzy i starsi niech upraszają Boże błogosławieństwo dla posługi misyjnej ofiarowując swe cierpienia, trudy oraz niedostatki w intencji misji. Dzieci i młodzież niech włączą się w prace parafialnych grup misyjnych. Oprócz pomocy modlitewnej misje potrzebują naszego finansowego wsparcia. Pomóżmy misjonarzom przekazując dziś ofiarę do puszek. Dołączmy do grona Darczyńców misji poprzez ofiary na konto Dzieła Pomocy "Ad Gentes”, a także wysyłając sms-a na numer 72032. Poprzez naszą hojność stajemy się współpracownikami misjonarzy. Informacje o formach pomocy misjom znajdziemy na stronach www.misje.pl i www.adgentes.misje.pl.
    Zapewniając o modlitwie i wdzięczności za pomoc misjom Wszystkim z serca błogosławię: w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

 

+ Jerzy Mazur SVD
Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji


Ełk-Warszawa, 2 II 2015 r. Święto Ofiarowania Pańskiego

 

Źródło: episkopat.pl

    18 lutego 2015r. w kościele katolickim od Środy Popielcowej rozpoczął się okres Wielkiego Postu, czyli czas czterdziestodniowej pokuty. W naszej parafii w Środę Popielcową Msze św. zostały odprawione w kościele parafialnym o godz. 7,00, 7.30, 8.00, 9.00, 17,00 i 18,30 i 20.00. Podczas Mszy św. kapłani posypywali wiernym głowy popiołem wzywając: „nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię", „z prochu jesteś i w proch się obrócisz".

   Poniżej przedstawiamy zdjęcia ze Mszy św. z obrzędem posypania popiołem, oraz nagranie. Mszę św.o godz. 20.00 sprawował i homilię wygłosił o. Jarosław Kuffel SJ.

 

NAR 3512NAR 3497NAR 3501NAR 3502NAR 3503NAR 3506NAR 3507NAR 3509NAR 3510NAR 3511 
Fot.: Zbyszek Kubisiak

Umiłowani Siostry i Bracia,

W najbliższą środę rozpoczniemy Wielki Post – czas przygotowania do świąt Wielkiej Nocy. Jak co roku, wraz z wszystkimi wiernymi Kościoła, podejmiemy drogę duchowej przemiany i nawrócenia, które zawsze stanowią istotę tego czasu. W tym roku nasze przeżywanie Wielkiego Postu wpisuje się w program duszpasterski Kościoła w Polsce, będący przygotowaniem do obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski. To radosne wydarzenie pragniemy przeżywać w 2016 roku wraz z Ojcem Świętym Franciszkiem i młodzieżą z całego świata, którzy przybędą do naszej Ojczyzny. Przewodnikiem naszego przygotowania jest św. Jan Paweł II, patron tego roku.

Wielki Post wiąże się ściśle z Chrztem Świętym. W tradycji Kościoła czynnikiem bardzo mocno wpływającym na kształtowanie się tego okresu liturgicznego było bezpośrednie przygotowywanie dorosłych do przyjęcia sakramentu chrztu świętego w noc paschalną. Ukształtowane w ten sposób praktyki wielkopostne, podejmowane przez wiernych, pozwalają każdego roku odnawiać w sobie chrzcielny dar nowego życia w Chrystusie jako fundament naszego chrześcijańskiego życia. Do praktyk tych należą przede wszystkim: - modlitwa, która najpełniejszy wyraz znajduje w niedzielnej Mszy św. przeżywanej we wspólnocie; - słuchanie Słowa Bożego, do którego najlepszą okazję mamy uczestnicząc w wielkopostnych rekolekcjach; - nawrócenie, poprzez przystąpienie do sakramentu pokuty i pojednania; - postne wyrzeczenia, liczniejsze i bardziej znaczące w tym czasie; - jałmużna, jako dzielenie się tym co posiadam z potrzebującymi. Wszystkie te praktyki podejmujemy prowadzeni nauką i przykładem Pana Jezusa, szczególnie poprzez rozważanie Męki Pańskiej w tradycyjnych wielkopostnych nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali.

Wiekową tradycją szczególnego przeżywania czasu Wielkiego Postu była specjalna praktyka, która narodziła się w Rzymie. Oto w poszczególne dni Wielkiego Postu wierni spotykali się każdego dnia w innym kościele miasta na specjalnej liturgii. Liturgia ta była wyrazem wspólnotowego przeżywania Wielkiego Postu, a zarazem stawała się wymownym znakiem wiary dla całego miasta. Dawała szansę pogłębionego przeżywania tych dni. Księgi liturgiczne aż do naszych czasów zaznaczały te kościoły przy poszczególnych dniach Wielkiego Postu. Tę rzymską tradycję podejmowało przez stulecia wiele innych miast. Pragnienie, aby tę praktykę podejmować i upowszechniać także dzisiaj, wyraził Kościół wielokrotnie w dokumentach dotyczących odnowionej liturgii. W Liście okólnym Kongregacji Kultu Bożego „O przygotowaniu i obchodzeniu świąt paschalnych (16 stycznia 1988)" czytamy: „Cały wysiłek pokutny Przygotowania Paschalnego zmierza także do tego, aby w jaśniejszym świetle przedstawić życie Kościoła lokalnego i je rozwijać. Dlatego bardzo się zaleca, aby zachowano i rozwijano tradycyjną formę zebrań Kościoła lokalnego na wzór stacji rzymskich"(p. 16).

Warto przypomnieć, że miasto Warszawa ma również swoją wspaniałą tradycję pasyjną. To tu powstało i upowszechniło się pasyjne nabożeństwo Gorzkich Żali, które przez dziesięciolecia odprawiane było stacyjnie w poszczególnych kościołach Starego Miasta w kolejne dni tygodnia. To w stołecznym kościele św. Anny wygłaszał swoje słynne kazania pasyjne patron Warszawy – bł. Władysław z Gielniowa. Na naszych oczach powstała i rozwija się tradycja Drogi Krzyżowej ulicami naszych dzielnic, z centralną Drogą Krzyżową w Wielki Piątek.

Podejmując wezwanie Stolicy Apostolskiej i nawiązując do wielkopostnych pasyjnych tradycji Warszawy pragniemy w tym roku rozpocząć warszawską liturgię stacyjną Wielkiego Postu. Zgodnie z tradycją celebrowana będzie w granicach miasta, czyli będzie obejmować i łączyć obie warszawskie diecezje. Przez kolejne 40 dni Wielkiego Postu, od Środy Popielcowej do Niedzieli Palmowej włącznie, w wyznaczonych kościołach obu diecezji na terenie miasta Warszawy, będziemy gromadzili się, aby uczestniczyć indywidualnie i wspólnotowo w przygotowanych na ten dzień specjalnych nabożeństwach. Centralnym wydarzeniem każdego dnia modlitwy stacyjnej będzie Msza Święta sprawowana o godz. 20.00, poprzedzona nabożeństwem Gorzkich Żali. Program tych nabożeństw, jak i kolejność poszczególnych stacji, czyli kościołów, w których będziemy się modlić, podany jest na stosownych plakatach i na stronach internetowych obu warszawskich diecezji.

Zaczynamy tę praktykę z nadzieją, że będzie ona dojrzewać i rozwijać się włączając coraz większą grupę wiernych, gotowych, by, naśladując tak wielu świętych i wybitnych ludzi Kościoła, podejmować praktykę wszystkich 40 dni liturgii stacyjnej. Zachęcamy gorąco wszystkich do udziału w tych spotkaniach, których bogaty program pozwoli każdemu, kto tego pragnie, wziąć udział w liturgii stacyjnej.
Na owocnie przeżyty czas Przygotowania Paschalnego wszystkim z serca błogosławimy.

† Kazimierz Kardynał Nycz
Arcybiskup Metropolita Warszawski

† Arcybiskup Henryk Hoser SAC
Ordynariusz Diecezji Warszawsko-Praskiej

Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Wielki Post 2015 r.

Umacniajcie serca wasze (Jk 5, 8)

Drodzy Bracia i Siostry!

 

     Wielki Post jest czasem odnowy dla Kościoła, wspólnot i poszczególnych wiernych. Przede wszystkim jednak jest „czasem łaski" (por. 2 Kor 6, 2). Bóg nie prosi nas o nic, czego by nam wcześniej nie dał: „My miłujemy [Boga], ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował" (1 J 4, 19). Nie jesteśmy Mu obojętni. Zależy Mu na każdym z nas, zna nas po imieniu, troszczy się o nas i nas szuka, kiedy Go opuszczamy. Interesuje się każdym z nas; Jego miłość nie pozwala Mu być obojętnym na to, co nam się przydarza.

     Jednak bywa tak, że kiedy my mamy się dobrze i żyje się nam wygodnie, oczywiście zapominamy o innych (Bogu nie zdarza się to nigdy), nie obchodzą nas ich problemy, ich cierpienia i krzywdy, jakich zaznają..., wtedy nasze serce popada w obojętność – gdy ja mam się względnie dobrze i żyję wygodnie, zapominam o ludziach, którzy nie mają się dobrze. Ta egoistyczna postawa obojętności przybrała dziś rozmiary światowe, tak iż możemy mówić o globalizacji obojętności. Jest to problem, któremu jako chrześcijanie musimy stawić czoło.

 

Czytaj dalej: Orędzie Papieża Franciszka

   

   Pod hasłem "Abstynencja dzieci troską rodziny, Kościoła i narodu" przebiegać będzie 48. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Rozpoczyna się on w ostatnią niedzielę karnawału 15 lutego i potrwa do soboty 21 lutego. 

    Głównym motywem rozpoczęcia Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu w ostatnią niedzielę karnawału jest nawiązanie do tradycji chrześcijańskiej, polegającej na wynagradzaniu za grzechy popełniane w czasie zabaw karnawałowych. Niedziela 15 lutego rozpoczynająca Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu będzie dniem ekspiacji za grzech pijaństwa. Wynagrodzeniem Bogu grzechy swoje i bliźnich, szczególnie za pijaństwo, rozwiązłość i za wszelkie zgorszenie. To także dzień modlitwy za polskie rodziny, aby wierne Bogu i nauce Kościoła, trwały w wierze i trzeźwości przeciwstawiając się demoralizacji.

 

Czytaj dalej: Episkopat.pl

    Bal karnawałowy dla dzieci zorganizowały mamy uczęszczające przy parafii na regularne spotkania. Bal odbył się w sobotę 7 lutego w salce w domu parafialnym. Bawiło się około 12 dzieci razem z rodzicami.

 

 DSC0052 DSC0085 DSC0079 DSC0073 DSC0066 DSC0062 DSC0059 DSC0053 DSC0077 DSC0076 DSC0071 DSC0084 DSC0086 DSC0089 DSC0091 DSC0090  Fot.: Karol Zakroczymski

    Światowy Dzień Chorego ustanowił Jan Paweł II w liście skierowanym 13 maja 1992 r. do ówczesnego przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, kard. Fiorenzo Angeliniego. Papież wyznaczył też od razu na obchody tego Dnia wspomnienie objawienia Matki Bożej w Lourdes, które przypada 11 lutego.

 

Orędzie Papieża Franciszka na XXIII Światowy Dzień Chorego 2015 r.

Sapientia cordis.
«Niewidomemu byłem oczami,
chromemu służyłem za nogi»
(Hi 29, 15)

Drodzy Bracia i Siostry!

 

Z okazji XXIII Światowego Dnia Chorego, ustanowionego przez św. Jana Pawła II, zwracam się do was wszystkich, którzy nosicie ciężar choroby i na rozmaite sposoby jesteście złączeni z ciałem cierpiącego Chrystusa; jak również do was, którzy zawodowo i jako wolontariusze pracujecie w służbie zdrowia.

Tegoroczny temat zachęca nas do medytacji nad słowami z Księgi Hioba: «Niewidomemu byłem oczami, chromemu służyłem za nogi» (29, 15). Chciałbym ją podjąć w perspektywie sapientia cordis — mądrości serca.

 

Czytaj dalej: Orędzie Papieża Franciszka

    2 lutego 2015 r., w naszej świątyni o godz. 18.30 uczestniczyliśmy we Mszy św. w intencji Drogi Ikony. Po Mszy św. w kaplicy Św. Judy Tadeusza można było obejrzeć wystawę ikon – owoc semestralnej pracy.

 

NAR 3475NAR 3476NAR 3477NAR 3480NAR 3482NAR 3483NAR 3487NAR 3488NAR 3485NAR 3473NAR 3486  Fot.: Zbyszek Kubisiak

 

    "DROGA IKONY gromadzi środowisko twórców ikonopisarzy dzielących pragnienie podążania, poprzez wiarę i sztukę, ścieżką chrześcijańskiej tradycji ikonopisania, tj. wykonywania świętych wizerunków. Główną inicjatywą Drogi Ikony jest organizowanie warsztatów służących zgłębianiu ducha i technik tworzenia ikony, przeznaczonych dla szerokiego grona zainteresowanych. Chcemy przede wszystkim umożliwiać aktywne spotkanie z ikoną osobom poszukującym chrześcijańskiego ducha w twórczości. (...)."

 

Czytaj dalej: "Droga Ikony"

    W poniedziałek 2 lutego obchodziliśmy Święto Ofiarowania Pańskiego – tradycyjnie Matki Bożej Gromnicznej. Jest to zarazem Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, dzień szczególnej modlitwy o powołania kapłańskie i zakonne.

   W tym dniu w naszym kościele podczas Mszy św. o godz. 18.30. obchodziliśmy jubileusz 65 lecia pożycia małżeńskiego naszych patrafian. W imieniu całej parafii życzymy Drogim Jubilatom Błogosławieństwa Bożego na każdy dzień życia i wielu łask. 

 

NAR 3437NAR 3438NAR 3439NAR 3442NAR 3446NAR 3451NAR 3452NAR 3466NAR 3469NAR 3471  Fot.: Zbyszek Kubisiak

Copyright © 2014. All Rights Reserved.