Centralne obchody Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy 18 stycznia odbyły się w parafii św. Szczepana Pierwszego Męczennika, gdzie Mszę św. odprawił metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz.

     Nawiązując do obchodzonego święta, kard. Nycz zauważył, że współczesne migracje, choć dotyczy to ok. 3 proc. ludzkiej populacji dotykają ok. 200 mln ludzi, a Polska jest wśród państw europejskich krajem, który przyjmuje migrantów, ostatnio coraz częściej z Ukrainy. – To wielkie zadanie dla państw i narodów, ale także wielkie wyzwanie dla nas chrześcijan. "Migranci są nam dani i zadani, i tak ich trzeba przyjąć. Pomagając im, pomagamy Chrystusowi. (...)" – mówił kard. Nycz.

Czytaj dalej: "Migranci są nam dani i zadani"

 

00000100000290000113000028000001800001810000168 Fot.: M. S.

 Pozostałe zdjęcia można obejrzeć w galerii: "Dzień Migranta"

 

 

      18 stycznia 2015 r., w parafii św. Szczepana Męczennika Pierwszego Męczennika w Warszawie, po Mszy św. o godz. 12.30 z koncertem kolęd wystąpił Chór Kameralny "KameLeon" Akademii Leona Koźmińskiego oraz Chór Kolegium Europejskiego z Natolina pod dyrekcją Katarzyny M. Bonieckiej.

Czytaj dalej: "Doroczny Koncert koledowy..."

 

kameleonkameleon6kameleon8kameleon11kameleon18kameleon2 Fot.: Zbyszek Kubisiak

 

Pozostałe zdjęcia można obejrzeć w galerii: "Koncert"

  

       "Odwaga wiary, nadziei i miłości pozwala zmniejszyć dystans, dzielący od ludzkich dramatów. Jezus Chrystus wciąż oczekuje, aby Go rozpoznawać w migrantach i w uchodźcach, w uciekinierach i przesiedleńcach, i także w ten sposób wzywa nas, abyśmy dzielili się zasobami, niekiedy rezygnując z części naszego nabytego dobrobytu." - napisał papież Franciszek w Orędziu 101. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy, który obchodzony będzie 18 stycznia 2015 roku.

 

Czytaj wiecej: Orędzie ojca świętego Franciszka Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 2015

    

     Centralne obchody Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy odbędą się w parafii św. Szczepana, Pierwszego Męczennika, Warszawa Mokotów, gdzie 18 stycznia o godz. 17.00 odbędzie się Eucharystia pod przewodnictwem kard. Kazimierza Nycza.

 

Zobacz również: Warszawskie obchody 101. Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy w Kościele katolickim

 

 

                                

     Między 18 a 25 stycznia chrześcijanie różnych wyznań spotkają się, by modlić się o jedność, poznawać się wzajemnie i rozmawiać. Tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan będzie przebiegał pod hasłem "Jezus rzekł do Samarytanki: »Daj mi pić!«". W kościołach różnych wyznań w całej Polsce od 18 do 25 stycznia będą miały miejsce nabożeństwa i inne spotkania ekumeniczne.

      Szczególnym akcentem tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan będzie podpisanie wspólnego listu o świętowaniu niedzieli, którego pomysł zrodził się już w 2010 roku. Podpiszą go przedstawiciele Kościoła Rzymskokatolickiego i siedmiu Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej.

 

Czytaj więcej: "Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan"

Zobacz również: "Archidiecezja Warszawska - Wkrótce Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan"

 

 Modlitwa o jedność

Panie Jezu Chryste, modliłeś się:
"Spraw, aby wszyscy byli jedno,
jak Ty, Ojcze, we mnie, a Ja w Tobie".
Prosimy Cię o jedność Kościoła.
Zburz mury, które nas dzielą.
Umocnij to, co nas łączy, rozbij to, co nas dzieli.
Spraw, abyśmy szukali dróg wzajemnego spotkania.
Niech nastanie dzień, w którym będziemy Cię chwalić
i wielbić we wspólnocie wszystkich wierzących.

    W Niedzielę Chrztu Pańskiego - 11 stycznia 2015 r. po Mszy św. o godz. 11.00, wszyscy wierni zgromadzeni na Mszy św. mogli uczestniczyć w "Jasełkach" w wykonaniu uczniów ze SP 85. Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie jasełek i zaprezentowanie ich w naszej wspólnocie parafialnej. Gratulujemy młodym aktorom i życzymy dalszych sukcesów w aktorstwie.

nar 2854nar 2875nar 2886nar 2852nar 2896nar 2920nar 2922 Fot.: Zbyszek Kubisiak

 

Pozostałe zdjęcia można obejrzeć w galerii: "Jasełka"

    W Uroczystość Objawienia Pańskiego - Trzech Króli kazania podczas wszystkich Mszach św. głosić będzie O. Adam Malinowski jezuita, który od kilku lat pracuje w Kirgizji. Po każdej Mszy św. będzie można złożyć ofiary na wsparcie tej misji kościoła.

    O. Adam Malinowski SJ pracuje w Kirgistanie od lipca 2012 r. w parafii bł. Matki Teresy w Jalal-Abadzie, na południu Kirgistanu. Praca O. Adama związana jest z organizacją życia religijnego dla niewielkiej, ok. 30 osobowej, grupy katolików oraz działalnością charytatywną w domach dziecka, w domach dla osób niepełnosprawnych i rodzinach potrzebujących pomocy materialnej, a także działalność edukacyjna w Jalal-Abadzkich szkołach, prowadząc także zajęcia z astronomii dla dzieci i młodzieży w nowopowstałym obserwatorium astronomicznym.

 

Jalal-Abada1  dzieci ze szkoły w Jalal-Abadzie

kirgistan1kirgistankirgistan3  dom dla dzieci niepełnosprawnych

KaplaniJalal-AbadzieWycieczkaNiedzielne-Jalal-Abadzie  kapłani pracujący w Kirgistanie

 

Pozostałe zdjęcia można obejrzeć w galerii: Kirgistan

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

NA ŚWIATOWY DZIEŃ POKOJU

1 STYCZNIA 2015 ROKU

"Już nie niewolnicy, lecz bracia"

 

     1. Na początku nowego roku, który uznajemy za łaskę i dar Boży dla ludzkości, pragnę skierować do każdego mężczyzny i kobiety, jak również do wszystkich ludów i narodów świata, do szefów państw i rządów, do zwierzchników różnych religii najlepsze życzenia pokoju, którym towarzyszy moja modlitwa, by ustały wojny, konflikty i liczne cierpienia powodowane zarówno przez człowieka, jak i przez stare i nowe epidemie oraz niszczące skutki katastrof naturalnych. Modlę się w sposób szczególny, abyśmy odpowiadając na nasze wspólne powołanie do współpracy z Bogiem i ze wszystkimi ludźmi dobrej woli na rzecz szerzenia zgody i pokoju na świecie, umieli oprzeć się pokusie postępowania w sposób niegodny naszego człowieczeństwa.

     W orędziu na 1 stycznia 2014 r. stwierdziłem, że „do pragnienia życia pełnego (...) należy nieodparte dążenie do braterstwa, pobudzające do jedności z innymi, w których znajdujemy nie wrogów czy konkurentów, ale braci, których trzeba serdecznie przyjąć[1]". Ponieważ człowiek jest istotą relacyjną, mającą realizować się w kontekście relacji międzyludzkich, inspirowanych sprawiedliwością i miłością, to zasadnicze znaczenie dla jego rozwoju ma uznanie i respektowanie jego godności, wolności i autonomii. Niestety, coraz bardziej rozpowszechniona plaga wyzysku człowieka przez człowieka poważnie godzi w życie w jedności i powołanie do nawiązywania relacji międzyludzkich nacechowanych szacunkiem, sprawiedliwością i miłością. To odrażające zjawisko, prowadzące do pogwałcenia podstawowych praw drugiego oraz unicestwienia jego wolności i godności, przybiera różne formy, które pragnę pokrótce rozważyć w świetle Słowa Bożego, abyśmy mogli uznawać wszystkich ludzi „już nie za niewolników, lecz za braci".

 

Czytaj więcej: Orędzie...

    W Uroczystość św. Szczepana, patrona naszej parafii Mszy św. odpustowej o godz. 12.30. przewodniczył ks. bp Rafał Markowski. Msza św. odpustowa sprawowana była w intencji wszystkich parafian oraz grup i wspólnot duszpasterskich. 

 nar 1941nar 1969nar 1984nar 1988nar 1994nar 2001 Fot.: Zbyszek Kubisiak

 Pozostałe zdjęcia można obejrzeć w galerii: Odpust

 Nagranie z uroczystej Mszy św. Odpustowej znajduje się w zakładce Media: kliknij tutaj

             nar 1896 NAR 1897 nar 2025 nar 2028

 

 

"Podnieś rękę, Boże Dziecię
Błogosław ojczyznę miłą
W dobrych radach, w dobrym bycie
Wspieraj jej siłę Swą siłą
Dom nasz i majętność całą
I wszystkie wioski z miastami
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami."

 

                                                                                 Fot.: Zbyszek Kubisiak

 

      Łamanie się opłatkiem to jeden z najważniejszych obrzędów wieczerzy wigilijnej. Zwyczaj łamania się chlebem podczas wieczerzy wigilijnej pojawił się w Polsce w XVIII wieku. Opłatek wigilijny jest znakiem pojednania, przebaczenia, miłości i pokoju. Przełamanie się nim pokazuje, że ludzie chcą być razem, żyć w zgodzie i harmonii, dzielić troski i radości. Nie jest to już chleb konsekrowany, ale doczesny, błogosławiony chleb miłości, który jednoczy rodzinę, aby w pełnej zgodzie mogła zasiąść do kolacji wigilijnej, a później, podczas wieczerzy eucharystycznej, spożywać ciało Chrystusa. Dzielić się opłatkiem, znaczy więc dzielić się miłością, nieść pokój i przebaczenie.

      Wigilijne opłatki są poświęcone przez kapłana, przed przełamaniem się nimi z bliźnimi. Na początku Adwentu,w naszym kościele, kapłan święci opłatki by wierni mogli zabrać je do swoich domów,by dzielić się nimi w gronie rodzinnym podczas wieczerzy wigilijnej. Również podczas Pasterki kapłani dzielą się opłatkiem z wiernymi zgromadzonymi na modlitwie.

past22past19past20past21past23past24past25  Fot.: M. S.

 Pozostałe zdjęcia można obejrzeć w galerii: "Pasterka"


     "Błogosławiony jesteś, Panie, Boże wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Ty z miłości posłałeś na świat swojego Jednorodzonego Syna, który pod postacią chleba daje nam swoje Ciało jako pokarm i zadatek nieśmiertelności. Na pamiątkę Jego Narodzenia mamy dzisiaj zasiąść do wspólnego stołu i łamać się opłatkiem. Pobłogosław nas i te opłatki, którymi będziemy się dzielić zwyczajem naszych ojców i składać sobie wzajemnie świąteczne życzenia. Napełnij nasze serca życzliwością, miłością i pokojem, abyśmy codziennym postępowaniem potwierdzali to, co wypowiadać będziemy ustami. Spraw, abyśmy byli dla siebie nawzajem dobrzy jak chleb i kiedyś zgromadzili się na braterskiej uczcie w Twoim królestwie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen".

Copyright © 2014. All Rights Reserved.