To Ty o Panie chlebie nasz
Ty wieczne życie masz…

     I Komunia święta w dobie zagrożenia koronawirusem stała się wydarzeniem, na które Rodziny i duszpasterze czekali z wielką nadzieją. Dziś dziękujemy Dobremu Bogu, że stało się to możliwe. Dzieci przyjmowały I Komunię indywidualnie lub były podzielone na mniejsze liczebnie grupy.

     Indywidualna Komunia miała miejsce już 17 maja, następnie 7 czerwca do I Komunii przystąpiło trzech chłopców, najliczniejsza grupa 20 czerwca i 21 czerwca jedno dziecko.

      Na naszych zdjęciach możemy zobaczyć dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 85, które w trzech grupach przystąpiły do pierwszej spowiedzi i Komunii świętej.

 

PIT 5394

Kurs Przedmałżeński 2020 parafia św. Szczepana

    kursm

Początek – 30.IX - godz. 19.00
7.X
14.X
21.X
28.X
4.XI
18.XI
25.XI

2.XII – Zakończenie kursu

Prowadzą - Małżeńskie Drogi

Zapisy:
szczepan.md(at)gmail.com
O. Andrzej Kiełbowski SJ

W wakacyjne niedziele,
w lipcu i sierpniu,
nie ma Mszy św. dla przedszkolaków
o godz. 12.15
oraz Mszy św. o godz. 17.00.

 

Niedzielnej Mszy św.
w języku hiszpańskim
o godz. 10.45
,

nie będzie do końca września.

 

W lipcu i w sierpniu
nie będzie też
czwartkowej Adoracji
Najświętszego Sakramentu

piątkowej Medytacji
pod Krzyżem.

 

Kancelaria parafialna
w lipcu i sierpniu będzie czynna
we wtorki w godz. od 16.00 do 18.00
w piątki w godz. od 10.00 do 12.00.

       Z okazji Jubileuszu 50. lecia obecności i posługi Sióstr Felicjanek w parafii św. Szczepana została przygotowana wystawa umieszczona na dziedzińcu kościoła. Pragniemy, aby każdy z Was mógł zapoznać się z historią Zgromadzenia Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo i zobaczyć zdjęcia pięknie pokazujące charyzmat, który zostawiła swoim duchowym córkom bł. Maria Angela Truszkowska.
    Uroczystościom jubileuszowym w dniu 14 czerwca 2020 r. będzie przewodniczył O. Tomasz Ortmann SJ, Prowincjał. Nie zabraknie Sióstr, które wpisały się w bogatą historię naszej parafii. Zapraszamy do wspólnego świętowania podczas Mszy świętej o godz. 12.30.

tab 1 felicjanki 50 lat w par szczep rgb www tab 2 felicjanki 50 lat w par szczep rgb www tab 3 felicjanki 50 lat w par szczep rgb www tab 4 felicjanki 50 lat w par szczep rgb www  tab 5 felicjanki 50 lat w par szczep rgb www

Słowo Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego, kard. Kazimierza Nycza
w związku ze złagodzeniem ograniczeń dotyczących kultu religijnego

 

Od 30 maja br. obowiązywać będą nowe przepisy dotyczące wielu dziedzin życia, w tym kultu religijnego, w czasie pandemii COVID 19. Po dwóch i pół miesiąca obostrzeń sanitarnych możemy wreszcie wrócić do uczestnictwa w Eucharystii, która jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego. Bez Eucharystii, szczególnie sprawowanej w Dzień Pański – Niedzielę, nie możemy w pełni żyć jako chrześcijanie. W czasie ścisłych restrykcji, kiedy wiele osób uczestniczyło we Mszy św. duchowo poprzez transmisje telewizyjne i internetowe, doświadczyliśmy głodu Eucharystii przeżywanej we wspólnotach wiary.

Uświadomiliśmy sobie, że taka forma uczestnictwa we Mszy św. jest formą zastępczą, uprawnioną w nadzwyczajnych sytuacjach. Od najbliższej soboty będziemy mogli powrócić do zwyczajnych form praktyk religijnych. Zachęcam więc do powrotu do naszych świątyń parafialnych.

W związku z tym księży proboszczów proszę też o roztropność odnośnie do transmisji telewizyjnych i internetowych Mszy świętych. Wydaje się, że Msze święte dla chorych, transmitowane w mediach przed pandemią, wystarczająco zaspokoją potrzeby wiernych w nowej sytuacji.

Z uwagi na złagodzone rygory na czas epidemii, odwołuję dyspensę z dnia 26 marca 2020 r. Wracamy do zwykłych zasad, obowiązujących w prawie kościelnym, na mocy których od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. zwolnione są osoby w podeszłym wieku, osoby z objawami infekcji lub mające wskazania władz sanitarnych (na przykład pozostające w kwarantannie) oraz osoby sprawujące opiekę nad chorymi i niepełnosprawnymi, co w niektórych przypadkach uniemożliwia im udział w niedzielnej Eucharystii.

Obecne możliwości pozwalają już na planowanie - nawet jeszcze przed wakacjami - w porozumieniu z rodzicami dzieci i młodzieży - uroczystości bierzmowania i Komunii św. W parafiach możliwa też jest praca z grupami duszpasterskimi, do czego z serca zachęcam zarówno duchownych jak i świeckich.

Przypominam wszystkim wiernym o obowiązku przystąpienia do wielkanocnej Komunii św. Okres ten kończy się 7 czerwca br. , w Uroczystość Trójcy Świętej. Wiąże się z tym sakramentalna spowiedź, którą należy odbyć nawet jeśli w czasie pandemii wyrażaliśmy doskonały żal oczyszczający z grzechów ciężkich. Bardzo proszę wszystkie parafie o umożliwienie w najbliższych dniach spowiedzi św. wszystkim wiernym oraz o upowszechnienie informacji o czasie sprawowania sakramentu pokuty i pojednania.

Choć restrykcje łagodnieją, groźna epidemia trwa nadal. Bardzo proszę o odpowiedzialne zachowania zwłaszcza w zgromadzeniach liturgicznych, o stosowanie maseczek, zachowywanie higieny i wszystkich obowiązujących zasad w miejscach kultu. Podczas pandemii preferowane jest przyjmowanie Komunii św. na rękę. Mimo to duszpasterze nie powinni odmawiać możliwości udzielania Najświętszego Sakramentu do ust, z zachowaniem przepisów higienicznych. Proszę o godne zorganizowanie udzielania Komunii św. w obu formach, z właściwym ich rozdzieleniem.

Nowe przepisy dotyczące sprawowania kultu w czasie pandemii pozwalają na zorganizowanie procesji Bożego Ciała, chociaż w zredukowanej formie. W związku z tym, proszę Księży Proboszczów, by kierując się roztropnością zorganizowali na terenie kościelnym procesję do czterech ołtarzy, z zachowaniem aktualnie obowiązujących przepisów.

Pragnę podziękować wszystkim wiernym za troskę o ludzi dotkniętych wirusem, za szlachetne zachowania w czasie epidemii, które były wyrazem odpowiedzialności za innych, zwłaszcza najsłabszych. Szczególne słowa podziękowania kieruję do służby zdrowia. Tylu wiernych dawało przykład autentycznej wiary, która przejawia się w dziełach miłości, szczególnie wobec ludzi najbardziej potrzebujących pomocy.

† Kazimierz Kardynał Nycz

Arcybiskup Metropolita Warszawski

Warszawa, 29 maja 2020 roku

       Trwająca epidemia spowodowała, że ok. dwa miesiące trwa nauczanie online w polskich szkołach.

    Nasi Uczniowie podobnie jak Nauczyciele stawiają czoła nowym obowiązkom. Jednym z owoców zdalnej katechezy jest pięknie wykonana Droga Krzyżowa przez Uczniów SP nr 85 w Warszawie.

  

Droga Krzyżowa wykonana przez Eryka, kl. 8b

 

  

 

 

 

 

  Pracę wykonała Blanka Szczepanowska-Lay, kl. 8b

 

 

 Droga Krzyżowa wykonana przez Andżelikę Szewczyk, kl. 8b

Copyright © 2014. All Rights Reserved.