Zdjęcia wykonane podczas Uroczystości św. Szczepana, patrona naszej parafii. Uroczystej Mszy św. odpustowej o godz. 12.30, przewodniczył O. Waldemar Borzyszkowski SJ.

 

NAR 3793NAR 3794NAR 3796 DxONAR 3797 1NAR 3799 1NAR 3800NAR 3801NAR 3802NAR 3803NAR 3804NAR 3805NAR 3806NAR 3807NAR 3808NAR 3809NAR 3810NAR 3812NAR 3813NAR 3814NAR 3818NAR 3819 

Fot.: Zbyszek Kubisiak

     O północy, w Świętą Noc Bożego Narodzenia w kościele św. Szczepana Pierwszego Męczennika w Warszawie została odprawiona Uroczysta Pasterka w intencji Parafian i Dobroczyńców.

 

NAR 3748NAR 3749NAR 3750NAR 3751NAR 3752NAR 3753NAR 3755NAR 3756NAR 3758NAR 3759NAR 3764NAR 3765NAR 3767NAR 3768NAR 3771NAR 3773NAR 3775NAR 3777NAR 3779NAR 3778NAR 3781NAR 3782NAR 3783NAR 3784NAR 3788NAR 3789  Fot.: Zbyszek Kubisiak

 

     Pasterka w Parafii Św. Szczepana, Pierwszego Męczennika w Warszawie prowadzonej przez Ojców Jezuitów. Przed Pasterką Koncert kolęd w wykonaniu scholi parafialnej "Promyki Miłosierdzia"

     Koncert kolęd w wykonaniu scholi parafialnej "Promyki Miłosierdzia" w Parafii Św. Szczepana, Pierwszego Męczennika w Warszawie prowadzonej przez Ojców Jezuitów.

nagranie M. S.

     11 grudnia 2016 r. w naszej Parafii św. Szczepana, rozpoczęły się  Rekolekcje Adwentowe - nauki rekolekcyjne głosi O. Zdzisław Wojciechowski SJ.

nagranie M. S.

 

 

 

     Msze św. Roratnie odprawiane są przez cały Adwent, z wyjątkiem niedziel, codziennie o godz. 6.30. Dzieci i młodzież uczestniczą w roratach od poniedziałku do piątku. Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy. Razem z Maryją oczekujemy na przyjście Zbawiciela.

NAR 3654NAR 3660NAR 3668NAR 3671NAR 3674NAR 3682NAR 3683NAR 3689NAR 3693NAR 3696NAR 3706NAR 3707NAR 3710

  Wspólne śniadanie po Mszy sw. Roratniej. 6 grudnia odwiedził nas również św. Mikołaj.

NAR 3713NAR 3717NAR 3718NAR 3719NAR 3720NAR 3721NAR 3723NAR 3725NAR 3726NAR 3727NAR 3728NAR 3730NAR 3732NAR 3733NAR 3741NAR 3743NAR 3744NAR 3746      Fot.: Zbyszek Kubisiak

     Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana był odczytany w Krakowie-Łagiewnikach, w sobotę 19 października 2016 r. przed uroczystością Chrystusa Króla Wszechświata. Dzień później we wszystkich kościołach w Polsce. To zwieńczenie Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia oraz Jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski. Akt ten jest uznaniem Jego panowania nad całym światem i poddania się Jego prawu. Również w naszej parafii św. Szczepana odczytywano akt oddania się pod panowanie królewskie Panu Jezusowi.

 

NAR 3615NAR 3621NAR 3622NAR 3624NAR 3626NAR 3632NAR 3635   Fot.: Zbyszek Kubisiak

krucyfiks    

     Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana był odczytany w Krakowie-Łagiewnikach, w sobotę 19 października 2016 r. przed uroczystością Chrystusa Króla Wszechświata. Dzień później Jubileuszowego Aktu będzie można dokonać we wszystkich kościołach w Polsce. To zwieńczenie Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia oraz Jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski. Akt ten jest uznaniem Jego panowania nad całym światem i poddania się Jego prawu.

 

Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana

Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu! W Roku Jubileuszowym 1050-lecia Chrztu Polski, w roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, oto my, Polacy, stajemy przed Tobą [wraz ze swymi władzami duchownymi i świeckimi], by uznać Twoje Panowanie, poddać się Twemu Prawu, zawierzyć i poświęcić Tobie naszą Ojczyznę i cały Naród.

Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba. Wyznajemy, że Ty jeden masz do nas święte i nigdy nie wygasłe prawa. Dlatego z pokorą chyląc swe czoła przed Tobą, Królem Wszechświata, uznajemy Twe Panowanie nad Polską i całym naszym Narodem, żyjącym w Ojczyźnie i w świecie.

Pragnąc uwielbić majestat Twej potęgi i chwały, z wielką wiarą i miłością wołamy: Króluj nam Chryste!

– W naszych sercach – Króluj nam Chryste!

– W naszych rodzinach – Króluj nam Chryste!

– W naszych parafiach – Króluj nam Chryste!

– W naszych szkołach i uczelniach – Króluj nam Chryste!

– W środkach społecznej komunikacji – Króluj nam Chryste!

– W naszych urzędach, miejscach pracy, służby i odpoczynku – Króluj nam Chryste!

– W naszych miastach i wioskach – Króluj nam Chryste!

– W całym Narodzie i Państwie Polskim – Króluj nam Chryste!

Błogosławimy Cię i dziękujemy Ci Panie Jezu Chryste:

– Za niezgłębioną Miłość Twojego Najświętszego Serca ­– Chryste nasz Królu, dziękujemy!

– Za łaskę chrztu świętego i przymierze z naszym Narodem zawarte przed wiekami – Chryste nasz Królu, dziękujemy!

– Za macierzyńską i królewską obecność Maryi w naszych dziejach – Chryste nasz Królu, dziękujemy!

– Za Twoje wielkie Miłosierdzie okazywane nam stale – Chryste nasz Królu, dziękujemy!

– Za Twą wierność mimo naszych zdrad i słabości – Chryste nasz Królu, dziękujemy!

Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu przepraszamy za wszelkie nasze grzechy, a zwłaszcza za odwracanie się od wiary świętej, za brak miłości względem Ciebie i bliźnich. Przepraszamy Cię za narodowe grzechy społeczne, za wszelkie wady, nałogi i zniewolenia. Wyrzekamy się złego ducha i wszystkich jego spraw.

Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu. Zobowiązujemy się porządkować całe nasze życie osobiste, rodzinne i narodowe według Twego prawa:

– Przyrzekamy bronić Twej świętej czci, głosić Twą królewską chwałę – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

– Przyrzekamy pełnić Twoją wolę i strzec prawości naszych sumień – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

– Przyrzekamy troszczyć się o świętość naszych rodzin i chrześcijańskie wychowanie dzieci – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

– Przyrzekamy budować Twoje królestwo i bronić go w naszym narodzie – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

– Przyrzekamy czynnie angażować się w życie Kościoła i strzec jego praw – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

Jedyny Władco państw, narodów i całego stworzenia, Królu królów i Panie panujących! Zawierzamy Ci Państwo Polskie i rządzących Polską. Spraw, aby wszystkie podmioty władzy sprawowały rządy sprawiedliwie i stanowiły prawa zgodne z Prawami Twoimi.

Chryste Królu, z ufnością zawierzamy Twemu Miłosierdziu wszystko, co Polskę stanowi, a zwłaszcza tych członków Narodu, którzy nie podążają Twymi drogami. Obdarz ich swą łaską, oświeć mocą Ducha Świętego i wszystkich nas doprowadź do wiecznej jedności z Ojcem.

W imię miłości bratniej zawierzamy Tobie wszystkie narody świata, a zwłaszcza te, które stały się sprawcami naszego polskiego krzyża. Spraw, by rozpoznały w Tobie swego prawowitego Pana i Króla i wykorzystały czas dany im przez Ojca na dobrowolne poddanie się Twojemu panowaniu.

Panie Jezu Chryste, Królu naszych serc, racz uczynić serca nasze na wzór Najświętszego Serca Twego.

Niech Twój Święty Duch zstąpi i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Niech wspiera nas w realizacji zobowiązań płynących z tego narodowego aktu, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia.

W Niepokalanym Sercu Maryi składamy nasze postanowienia i zobowiązania. Matczynej opiece Królowej Polski i wstawiennictwu świętych Patronów naszej Ojczyzny wszyscy się powierzamy.

Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie – na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby naszą Ojczyznę i świat cały objęło Twe Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju.

     

     W drugą niedzielę listopada już po raz ósmy Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie organizuje  VIII Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Dzień ten będzie w tym roku poświęcony już po raz drugi sytuacji chrześcijan w Iraku.

     Liczba chrześcijan w Iraku dramatycznie maleje. W 2003 r. w Iraku było ich 1,5 mln., a w 2016 r. jest już tylko 250 tys. Dlatego to właśnie na sytuację w Iraku zwraca uwagę Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie podczas obchodzonego 13 listopada Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym.

    "Tym razem pragniemy w sposób szczególny pomóc osobom potrzebującym w Iraku, wypędzanym ze swoich domów i mordowanym. Wspieramy prośbę Papieskiego Stowarzyszenia „Pomoc Kościołowi w Potrzebie” o modlitwy i ofiary w Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym na rzecz naszych cierpiących Braci i Sióstr. Tragiczne dane nie pozwalają nam milczeć" – napisali: przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki, jego zastępca abp Marek Jędraszewski i sekretarz generalny Episkopatu bp Artur G. Miziński.

czytaj dalej: episkopat.pl

szczepan

     W piątek 11 listopada 2016 r. obchodzimy 9. rocznicę konsekracji naszego kościoła. Wdzięczni Bogu za dar świątyni modlimy się za wszystkich dobroczyńców.

     Dzień 11 listopada 2007 r. był radosnym dniem konsekracji naszego kościoła, której w imieniu Ks. Arcybiskupa Metropolity dokonał Ks. Biskup Marian Duś. Na ten moment parafia św. Szczepana czekała 58 lat. To pierwsza parafia erygowana przez Arcybiskupa (wówczas) Stefana Wyszyńskiego, gdy objął szczepan1Archidiecezję Warszawską.

     W marcu 1998 roku, przy ofiarnym udziale parafian, rozpoczęto budowę kościoła. We wrześniu Ks. Prymas Kard. Józef Glemp dokonał poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego, Mszę św. koncelebrowano już w murach kościoła. We wrześniu 1998, na jubileusz 50-lecia Parafii kościół był "pod dachem". Jubileusz obchodzono w budującej się świątyni (19.09.1999) i od tego czasu regularnie sprawowano Eucharystię w kościele - najpierw tylko w niedzielę (w dzień powszedni w kaplicy).

czytaj dalej: szczepan.org

Copyright © 2014. All Rights Reserved.