20.09.2020    25 Niedziela Zwykła

                     Msza św.                Spowiedź św.

7.00

O. Jóźwiak

O. Proboszcz

8.00

O. Schulz

O. Kiełbowski

9.30

O. Żmudziński

O. Jóźwiak

11.00

O. Leśniak

O. Schulz

12.15 O. Leśniak
 
12.30 O. Proboszcz O. Schulz
     
17.00 O. Dorosz O. Kuszyński
17.45 O. Jałbrzykowski
18.30 O. Kiełbowski O.Jałbrzykowski
20.00 O. Jałbrzykowski O. Gardocki

21.09.2020    Poniedziałek  

                 Msza św.                 Spowiedź św.

7.00

O. Kiełbowski

O. Dorosz

7.30 O. Proboszcz O. Schulz
8.00 O. Dorosz O. Proboszcz
     
18.30 O. Schulz O. Jóźwiak
18.30 O. Leśniak  

22.09.2020    Wtorek  

                 Msza św.               Spowiedź św.

7.00 O. Schulz
O. Kiełbowski
7.30 O. Proboszcz O. Dorosz
8.00 O. Gardocki O. Proboszcz
     
18.30 O. Dorosz  
18.30 O. Jóźwiak O. Schulz

23.09.2020    Środa

                 Msza św.         Spowiedź św.

7.00 O. Dorosz O. Proboszcz
7.30 O. Schulz O. Gardocki
8.00 O. Gardocki O. Kiełbowski
   
18.30 O. Proboszcz O. Kuszyński
18.30 O. Jóźwiak  

24.09.2020    Czwartek

                 Msza św.        Spowiedź św.

7.00 O. Proboszcz O. Kiełbowski
7.30 O. Kiełbowski O. Schulz
8.00 O. Schulz O. Proboszcz
18.30 O. Leśniak O. Kuszyński
18.30 O. Jóźwiak  

25.09.2020    Piątek

                 Msza św.        Spowiedź św.

7.00

O. Leśniak

O. Proboszcz

7.30 O. Kiełbowski O. Schulz
8.00  O. Schulz O. Kiełbowski
8.00 O. Gardocki
18.30 O. Jóźwiak O. Kuszyński
18.30 O. Dorosz  

20.09.2020     Sobota
                  Msza św.       Spowiedź św.

7.00 O. Schulz O. Proboszcz
7.30 O. Kiełbowski O. Schulz
8.00 O. Leśniak O. Kiełbowski
     
18.30 O. Proboszcz O. Kuszyński
18.30 O. Jóźwiak  

Copyright © 2014. All Rights Reserved.