17.02.2019   6 Niedziela Zwykła

                     Msza św.                Spowiedź św.

7.00

O. Jóźwiak

O. Rakowski

8.00

O. Schulz

O. Kiełbowski

9.30

O. Żmudziński

O. Dorosz

11.00

O. Rakowski

O. Kuszyński

12.15 O. Rakowski

12.30

O. Mądrzyk

O. Jóźwiak

   chrzest  
17.00 O. Dorosz O. Kuszyński
18.00  RZ
18.30 O. Kiełbowski O. Dorosz

20.00

O. Jałbrzykowski

O. Kiełbowski

 18.02.2019    Poniedziałek    

                 Msza św.                 Spowiedź św.

7.00

O. Proboszcz

O. Dorosz

7.30 O. Dorosz O. Proboszcz
8.00 O. Mądrzyk O. Kuszyński
     
     
18.30 O. Schulz O. Rakowski
18.30 O. Jóźwiak

19.02.2019    Wtorek  

                 Msza św.               Spowiedź św.

7.00 O. Proboszcz
O. Jóźwiak
7.30 O. Schulz O. Jałbrzykowski
8.00 O. Kiełbowski O. Schulz
   
18.30 O. Rakowski O. Kiełbowski
18.30 O. Kuszyński

20.02.2019    Środa

                 Msza św.         Spowiedź św.

7.00

O. Jałbrzykowski

O. Schulz

7.30 O. Rakowski O. Kiełbowski
8.00 O. Schulz
O. Kuszyński
   
18.30 O. Proboszcz
O. Rakowski
18.30 O. Jóźwiak  

 21.02.2019    Czwartek

                 Msza św.        Spowiedź św.

7.00 

O. Proboszcz

O. Schulz

7.30 O. Kiełbowski
O. Proboszcz
7.30 O. Jałbrzykowski  
8.00 O. Schulz O. Kiełbowski
     
18.30 O. Jóźwiak O. Kuszyński
18.30 O. Rakowski  

22.02.2019    Piątek

                 Msza św.        Spowiedź św.

7.00

O. Proboszcz

O. Kiełbowski

7.30
O. Rakowski
O. Schulz
8.00 O. Schulz O. Jałbrzykowksi
     
18.30 O. Jałbrzykowski
O. Kuszyński
18.30 O. Kiełbowski
O. Proboszcz

16.02.2019     Sobota
                  Msza św.       Spowiedź św.

7.00 O. Dorosz O. Kiełbowski
7.30 O. Schulz O. Dorosz
8.00
O. Rakowski
O. Schulz
     
18.30 O. Kiełbowski O. Rakowski
18.30 O. Kuszyński O. Jałbrzykowski

 

 

Copyright © 2014. All Rights Reserved.