14.10.2018     28 Niedziela Zwykła

                     Msza św.                Spowiedź św.

7.00

O. Kuszyński

O. Proboszcz

8.00

O. Jóźwiak

O. Kiełbowski

9.30

O. Żmudziński

O. Kuszyński

11.00

O. Proboszcz

O. Kiełbowski

12.15 O. Aramowicz
 

12.30

O. Proboszcz

O. Kuszyński

   chrzest  
17.00 O. Dorosz O. Jóźwiak
18.00  R
18.30 O. Kiełbowski O. Dorosz

20.00

O. Gardocki

O. Kiełbowski

 15.10.2018    Poniedziałek    

                 Msza św.                 Spowiedź św.

7.00

O. Dorosz

O. Schulz

7.30 O. Proboszcz
O. Kiełbowski
8.00 O. Jóźwiak O. Proboszcz
     
16.30  Różaniec - Dzieci
O. Proboszcz
18.00 Różaniec  
18.30 O. Schulz O. Jóźwiak
18.30 O. Kuszyński O. Kuszyński

16.10.2018    Wtorek  

                 Msza św.               Spowiedź św.

7.00

O. Proboszcz

O. Dorosz

7.30 O. Kiełbowski O. Gardocki
8.00 O. Gardocki
O. Kuszyński
   
16.30 RD
O. Proboszcz
18.00 R  
18.30 O. Dorosz O. Kiełbowski
18.30 O. Kuszyński O. Schulz

17.10.2018    Środa

                 Msza św.         Spowiedź św.

7.00

O. Schulz

O. Proboszcz

7.00 O. Kuszyński  
7.30 O. Kielbowski O. Dorosz
8.00 O. Jałbrzykowski
O. Gardocki
     
16.30 RD O. Proboszcz
18.00 R  
18.30 O. Proboszcz
O. Jałbrzykowski
18.30 O. Jóźwiak O. Rakowski
18.30 O. Kuszyński

 18.10.2018    Czwartek

                 Msza św.        Spowiedź św.

7.00 

O. Proboszcz

O. Kiełbowski

7.00 O. Schulz
7.30 O. Schulz
O. Proboszcz
8.00 O. Jałbrzykowski O. Kuszyński
     
16.30 RD O. Proboszcz
18.00 R  
18.30 O. Jóźwiak O. Jałbrzykowski
18.30 O. Kuszyński O. Kiełbowski
18.30 O. Kuszyński O. Kiełbowski

19.10.2018    Piątek

                 Msza św.        Spowiedź św.

7.00

O. Proboszcz

O. Schulz

7.30
O. Kiełbowski
O. Proboszcz
8.00 O. Schulz O. Jałbrzykowski
     
16.30 RD O. Proboszcz
18.00 R  
18.30 O. Jałbrzykowski
O. Kiełbowski
18.30 O. Kuszyński
O. Rakowski
18.30 O. Proboszcz
O. Kiełbowski

13.10.2018     Sobota
                  Msza św.       Spowiedź św.

7.00 O. Proboszcz O. Jóźwiak
7.30 O. Jóźwiak
O. Proboszcz
8.00
O. Gardocki
O. Kiełbowski
     
18.00 R
18.30 O. Kiełbowski O. Kuszyński

 

 

Copyright © 2014. All Rights Reserved.