21.10.2018     29 Niedziela Zwykła

                     Msza św.                Spowiedź św.

7.00

O. Kuszyński

O. Proboszcz

8.00

O. Schulz

O. Kiełbowski

9.30

O. Mądrzyk

O. Kuszyński

11.00

O. Proboszcz

O. Jóźwiak

12.15 O. Aramowicz
 

12.30

O. Proboszcz

O. Jałbrzykowski

   chrzest  
17.00 O. Dorosz O. Jóźwiak
18.00  R
18.30 O. Kiełbowski O. Dorosz

20.00

O. Jałbrzykowski

O. Gardocki

 22.10.2018    Poniedziałek    

                 Msza św.                 Spowiedź św.

7.00

O. Kuszyński

O. Schulz

7.30 O. Proboszcz
O. Dorosz
8.00 O. Jóźwiak O. Proboszcz
     
16.30  Różaniec - Dzieci
O. Proboszcz
18.00 Różaniec  
18.30 O. Schulz O. Jóźwiak
18.30 O. Dorosz O. Kuszyński

23.10.2018    Wtorek  

                 Msza św.               Spowiedź św.

7.00

O. Proboszcz

O. Dorosz

7.30 O. Kiełbowski O. Gardocki
8.00 O. Gardocki
O. Kuszyński
   
16.30 RD
O. Proboszcz
18.00 R  
18.30 O. Dorosz O. Kiełbowski
18.30 O. Kuszyński O. Schulz

24.10.2018    Środa

                 Msza św.         Spowiedź św.

7.00

O. Schulz

O. Proboszcz

7.30 O. Jałbrzykowski O. Dorosz
8.00 O. Kiełbowski
O. Gardocki
     
16.30 RD O. Proboszcz
18.00 R  
18.30 O. Proboszcz
O. Jałbrzykowski
18.30 O. Jóźwiak O. Rakowski
18.30 O. Kuszyński

 25.10.2018    Czwartek

                 Msza św.        Spowiedź św.

7.00 

O. Kuszyński

O. Kiełbowski

7.30 O. Schulz
O. Proboszcz
8.00 O. Jałbrzykowski O. Schulz
     
16.30 RD O. Rakowski
18.00 R  
18.30 O. Jóźwiak O. Kuszyński
18.30 O. Kiełbowski O. Kiełbowski
18.30 O. Kuszyński O. Kiełbowski

26.10.2018    Piątek

                 Msza św.        Spowiedź św.

7.00

O. Proboszcz

O. Schulz

7.30
O. Kiełbowski
O. Proboszcz
8.00 O. Rakowski O. Jałbrzykowski
     
16.30 RD O. Rakowski
18.00 R  
18.30 O. Dorosz
O. Kiełbowski
18.30 O. Kuszyński
O. Rakowski
18.30 O. Proboszcz
O. Kiełbowski

20.10.2018     Sobota
                  Msza św.       Spowiedź św.

7.00 O. Kuszyński O. Kiełbowski
7.30 O. Kiełbowski
O. Proboszcz
8.00
O. Dorosz
O. Jałbrzykowski
     
12.00 O. Ortmann chrzest
18.00 R
18.30 O. Jałbrzykowski O. Dorosz

 

 

Copyright © 2014. All Rights Reserved.