Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy parafii Św. Szczepana powstał w 1995 roku. Działa zgodnie ze statutem Akcji Katolickiej w Polsce i realizuje swoje cele poprzez pogłębianie życia religijnego, moralnego, intelektualnego oraz przenikanie wartościami ewangelizacyjnymi życia społecznego.
Liczy ok. 20 członków.

 

Zarząd POAK:
Prezes:                            
Vice-prezes:                     Ewa Kubisiak
Sekretarz:                        Hanna Zielińska
Skarbnik:                         Małgorzata Gmiter
Członkowie Zarządu:        
                                       Jacek Kurdybacha, Andrzej Wrzalik
Asystent Kościelny:          O. Proboszcz

 

POAK organizuje raz w miesiącu spotkania seniorów oraz kilka razy
w roku spotkania ogólno-parafialne, na które zaprasza ciekawych prelegentów poruszających tematy z zakresu teologii, zdrowia i życia społecznego.

POAK organizuje we współpracy ze wspólnotami i grupami modlitewnymi naszej parafii comiesięczne Msze św. za Ojczyznę we wspólnej oprawie.

Członkowie POAK włączają się aktywnie w życie modlitewne i działalność charytatywną naszej parafii.
Na swej podstronie internetowej naszej parafii, POAK zamieszcza wybrane informacje o życiu Kościoła w Polsce i na świecie publikowane przez Katolicką Agencję Informacyjną.

 

Wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy!

 

Dokumenty Soboru Watykańskiego II określają Akcję Katolicką jako „współpracę świeckich w apostolstwie hierarchicznym” (DA, 20). Chodzi tu o szczególnie ścisłą jedność działania świeckich oraz kapłanów i biskupów, która wypływała z natury Kościoła. Trzeba jednak wyraźnie stwierdzić, że apostolat Akcji Katolickiej zawsze pozostaje domeną świeckich. Zarówno bowiem biskupi, jak i świeccy mają obowiązek wspólnie wsłuchiwać się w to „co mówi Duch do Kościołów” (Ap 2, 7).

Jednym z elementów istotnych dla Akcji Katolickiej jest jej inspiracja duchowo-religijna i moralna.

„Żyjemy w świecie, w którym powab zaangażowania w sprawy doczesne jest bardzo silny i nęcący, ale tylko ludzie o rzetelnej, głębokiej formacji moralnej, duchowej i intelektualnej zdolni będą dokonywać koniecznych reform i przemian tak bardzo potrzebnych dzisiejszym czasom i ludziom” (Paweł VI).

Akcja Katolicka nie jest powołana, aby stać się partią polityczną. Chociaż katolicy jako obywatele mają prawo i obowiązek łączyć się w różnych stowarzyszeniach politycznych, to cel Akcji Katolickiej jest celem Kościoła, gdyż „Świeccy starają się w łączności z biskupem i z kapłanami, służyć wiernie i aktywnie rozwojowi całej chrześcijańskiej wspólnoty i ożywianiu duchem, wszystkich dziedzin życia” (Jan Paweł II, Christofideles laici, 31).

Akcja Katolicka nie zastrzega sobie monopolu apostolstwa świeckich i nie ma zamiaru kierować innymi stowarzyszeniami czy ruchami katolickimi, z którymi powinna współpracować.

Podstawą teologiczną i motywem do działania katolików w świecie jest przyjęty Chrzest, Bierzmowanie i Eucharystia – sakramenty życia chrześcijańskiego, które wyposażają ochrzczonego w mandat odpowiedzialności za wiarę i nakładają obowiązek jej głoszenia oraz obrony.

Chociaż chrześcijanin nie potrzebuje dodatkowego upoważnienia, aby mógł wiarę głosić, to jednak włączenie się w Akcję Katolicką stwarza kolejną okazję do odkrycia wspólnej odpowiedzialności za Kościół i pomoże w przełamaniu anonimowości wiary poprzez włączenie się w zorganizowany apostolat. Chodzi tu niejako o odważne otwarcie drzwi i wyjście z Wieczernika Kościoła w świat, aby wspólnie, zgodnie ze znaną metodą Akcji Katolickiej:


1. przyjrzeć się sytuacji życiowej,
2. przemyśleć i ocenić tę sytuację w świetle wartości i zasad Ewangelii,
3. działać, promując czyny z wiary.

 

Zapisz

Zapisz

Copyright © 2014. All Rights Reserved.