Intencje mszalne przyjmowane są w kancelarii parafialnej,

w godzinach jej urzędowania i po Mszy św. w zakrystii.

 

MSZE ŚWIĘTE INDYWIDUALNE

 

Kodeks Prawa Kanonicznego wskazuje krótko:

"Kapłan może odprawić Mszę św. za kogokolwiek, zarówno za żywych jak i za zmarłych".

Pozostaje więc pytanie o co można lub o co nie można (za żywych lub zmarłych)

tak konkretnie, sprawować Mszy świętej?

Intencje

 Mszy świętej można zamówić w każdej godziwej intencji.

Intencja ma za cel zbawienne dobro - czyli to dobro, które doprawadzi człowieka i wspólnotę do Boga, do zbawienia.

Ogólnie - Można: zamówić Mszę świętą, np.:

- za bliskich: z prośbą o błogosławieństwo, zdrowie, itp.;

- przy okazji jubileuszy, urodzin, imienin kogoś...

- ważnych uroczystości

- czy w trudnych momentach w życiu - o siłę, odwagę, wiedzę, mądrość, itp.;

- za zmarłych: zwłaszcza bliskich, za jednego lub wielu zmarłych;

- w każdej dobrej intencji: za ojczyznę, o powołania, w intencji dziadków, małżonków, rodziców, dzieci, młodzieży, itp.

O co NIE NALEŻY się modlić:

Ogólnie: Unikać wszystkiego, co jest niezgodne z przykazaniami Bożymi oraz z przykazaniem miłości Boga i bliźniego.

Niektórzy próbują też zamanifestować swoje stanowisko względem jakiejś spornej kwestii, tak formułując intencję mszalną, aby wykorzystać czas Mszy świętej do przekazania pewnego komunikatu. Jest to niegodziwe i niemoralne. Kapłan ma prawo ją wówczas odrzucić lub poprosić o przeformułowanie, jeśli wyda mu się ona niegodziwa.

Przykłady intencji Mszy św. podajemy niżej:

 • dziękczynna za otrzymane łaski…
 • dziękczynno-błagalna o zdrowie i błogosławieństwo Boże…
 • w rocznicę ślubu o dalsze błogosławieństwo i zdrowie…
 • w intencjach Kościoła, Ojca Świętego i Ojczyzny…
 • za małżonków...
 • za współpracowników...
 • z okazji jubileuszu...
 • błagalna o nawrócenie z nałogu…
 • uzdrowienie z ciężkiej choroby…
 • nawrócenie i przemianę życia…
 • przebłagalna, o darowanie win i o szczęśliwą śmierć…
 • w intencji wynagradzającej…
 • o zdrowie i pokój w rodzinie…
 • nawrócenie i dobrą spowiedź...
 • pomoc w przyswojeniu wiedzy do egzaminu, o dary Ducha Świętego…
 • o światło Ducha św. w różnych sytuacjach, momentach...
 • szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla matki i dziecka…
 • Bożą pomoc i opiekę Matki Bożej...
 • o rozwiązanie trudnej sprawy…
 • powołania kapłańskie, zakonne i misyjne…
 • za lekarzy, pielęgniarki, szczęśliwą operację i zdrowie dla…
 • dobry wybór drogi życiowej…
 • za zmarłego…
 • za zmarłych z rodziny…
 • za dusze w czyśćcu cierpiące…

Powszechny jest zwyczaj zamawiania Mszy św.:

- za zmarłych: w 30 dzień po śmierci, w 1. rocznicę śmierci, itp.

- rocznicowych: urodzin, imienin, ślubu, itp.


JAKIE SĄ RODZAJE INTENCJI?

W naszym kościele można zamówić następujące rodzaje intencji:

 • indywidualna – kapłan odprawia jedną Mszę św. w danej intencji ofiarodawcy; można wybrać, spośród dostępnych konkretny termin (dzień i godzinę) odprawienia Mszy św.;
 • zbiorowa – jeden kapłan odprawia jedną Mszę św., składając ją w kilku intencjach różnych ofiarodawców; taką Mszę odprawiamy w intencjach za zmarłych; np. - za wiernych zmarłych wspominanych w wypominkach.
 • gregoriańska – intencja wyłącznie za jedną zmarłą osobę; intencję taką odprawia się codziennie przez 30 kolejnych dni;
 • bezgodzinowa – gdy zależy nam na konkretnym terminie, a wszystkie godziny Mszy są już zajęte, można zamówić intencję odprawioną przez jednego z kapłanów w kaplicy zakonnej. Nie ma jednak możliwości uczestniczenia w niej ani ustalenia godziny jej odprawienia;
 • bezdatowa – bez wskazania konkretnego terminu, odprawiana jest ona w pierwszym możliwym terminie jako intencja bezgodzinowa.

MSZE ŚWIĘTE GREGORIAŃSKIE

W 604 roku papież Grzegorz Wielki opisał przypadek mnicha Justusa, w stosunku do którego po jego śmierci wydał takie polecenie: „Postaraj się, aby począwszy od dziś przez dni trzydzieści składana była w jego intencji ofiara. Niech nie będzie dnia, w którym nie ofiarowano by zbawczej hostii w intencji odpuszczenia jego win”. Po trzydziestu dniach Justus ukazał się swemu bratu we śnie z wiadomością, że dostał się do nieba.

Praktyka Mszy św. Gregoriańskich zaczęła rozprzestrzeniać się od VIII wieku i została zaaprobowana przez Stolicę Apostolską. 15 marca 1884 roku, Kongregacja Odpustów orzekła, że przekonanie o szczególnej skuteczności Mszy św. Gregoriańskich w odniesieniu do dusz czyśćcowych jest rozumne i zgodne z wiarą.

Według dokumentu Tricenario Gregoriano z dnia 24 II 1967 r. Mszę św. Gregoriańską można odprawić za jednego zmarłego w ciągu 30 kolejnych dni (przez jednego lub wielu kapłanów – w skrajnym przypadku trzydziestu różnych). Od tej zasady są jednak wyjątki. Kapłan może przerwać odprawianie Mszy św. Gregoriańskich w dni:

 • Triduum Paschalnego,
 • gdy zaistnieje (bez winy kapłana) nieprzewidziana przeszkoda (np. choroba),
 • niektórych czynności duszpasterskich (np. msza pogrzebowa, msza za nowożeńców).

Trzeba jednak pamiętać, że kapłan jest zobowiązany do „uzupełnienia” liczby mszy gregoriańskich do trzydziestu. Gdyby się zdarzyło, że kapłan z własnej winy zaniedbał odprawienia mszy, to zobowiązany jest do oprawienia „od nowa” trzydziestu mszy w intencji zmarłego.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.