"Serce Zbawiciela ożywia cały Kościół i przyciąga ludzi, którzy otwarli swoje serca na niezgłębione bogactwa tego jedynego Serca". Jednocześnie wyraża gorące pragnienie:

"O jakże bardzo jest potrzebny w Kościele ten zastęp serc czuwających, dzięki którym miłość Serca Bożego nie pozostanie osamotniona i nieodwzajemniona." - Jan Paweł II

 

    Swoją duchowość Apostolstwo Modlitwy (od 2018 r. Papieska Światowa Sieć Modlitwy - z odnowionymi statutami) opiera na powyższym nauczaniu Kościoła. Chce ono kochać i służyć Bogu i ludziom. Szkołą tej służby jest Eucharystia. Można ją nazwać sercem duchowości Apostolstwa Modlitwy.

 PSSM.png

  

 

papiez_franciszek.jpgZrzut_ekranu_2022-06-14_o_12.58.56.png

Intencje

Papieskiej Światowej Sieci Modlitwy -

Apostolstwa Modlitwy

na rok 2022

 

Wrzesień  /  September /  Septiembre

O zniesienie kary śmierci

Módlmy się, aby kara śmierci, która godzi w nienaruszalność i godność osoby, została zniesiona w ustawodawstwie wszystkich państw świata.

For the abolition of the death penalty

We pray that the death penalty, which atacks the dignity of the human person, may be legally abolished in every country.

Por la abolición de la pena de muerte

Recemos para que la pena de muerte, que atenta a la inviolabilidad y dignidad de la persona, sea abolida en las leyes de todos los países del mundo.

 

SERCEM MISJI KOŚCIOŁA JEST MODLITWA

 

Zapisz

Copyright © 2014. All Rights Reserved.