"Serce Zbawiciela ożywia cały Kościół i przyciąga ludzi, którzy otwarli swoje serca na niezgłębione bogactwa tego jedynego Serca". Jednocześnie wyraża gorące pragnienie:

"O jakże bardzo jest potrzebny w Kościele ten zastęp serc czuwających, dzięki którym miłość Serca Bożego nie pozostanie osamotniona i nieodwzajemniona." - Jan Paweł II

    Swoją duchowość Apostolstwo Modlitwy (od 2018 r. Papieska Światowa Sieć Modlitwy - z odnowionymi statutami) opiera na powyższym nauczaniu Kościoła. Chce ono kochać i służyć Bogu i ludziom. Szkołą tej służby jest Eucharystia. Można ją nazwać sercem duchowości Apostolstwa Modlitwy.

 PSSM.pngZrzut_ekranu_2022-06-14_o_12.58.56.png

Intencje

Papieskiej Światowej Sieci Modlitwy - Apostolstwa Modlitwy

na rok 2024

 

STYCZEŃ / JANUARY  / ENERO

O dar różnorodności w Kościele

Módlmy się, aby Duch Święty pomagał rozpoznawać dar różnych charyzmatów we wspólnotach chrześcijańskich i odkrywać bogactwo różnych obrządków w łonie Kościoła katolickiego.

For the gift of diversity in the Church

Let us pray that the Spirit help us recognize the gift of different charisms within the Christian community, and to discover the richness of different ritual traditions in the heart of the Catholic Church.

Por el don de la diversidad en la Iglesia

Oremos al Espíritu Santo para que nos ayude a reconocer el don de los diferentes carismas dentro de las comunidades cristianas y a descubrir la riqueza de las diferentes tradiciones rituales dentro de la Iglesia Católica.

 

SERCEM MISJI KOŚCIOŁA JEST MODLITWA

 

Zapisz

Copyright © 2014. All Rights Reserved.