Wybrane Wiadomości KAI - luty 2018 r.

1.W dniu wspomnienia św. Franciszka Salezego patrona dziennikarzy , 24 stycznia ,abp Wacław Depo metropolita częstochowski rozważał bardzo rozpowszechnione dziś w internecie lub w tradycyjnych mediach t.zw. fake news oznaczające fałszowanie prawdy, dezinformacje służące jakiejś wzajemnej nienawiści. Jednym z podstawowych pokarmów fake news są tendencyjne niedomówienia lub opieranie się na nieistniejących danych celem oszukiwana lub nawet manipulowania
słuchaczami i czytelnikami. Ojciec Święty w tegorocznym orędziu określa te działania „logiką węża” zdolną wszędzie do maskowania i ukąszenia. Jest to strategia stosowana przez węża podstępnego , o którym mowa w Księdze Rodzaju, określanego mianem „ojca kłamstwa” U zarania ludzkości stał się on twórcą pierwszego fake newsa. (KAI- zeszyt 5)

2. W dniu 11 lutego rozpoczęła się w wielu parafiach Nowenna w Intencji Ojczyzny. Inaugurującą nowennę Mszę Świętą odprawił na Wawelu metropolita krakowski abp. Marek Jędraszewski. Program Jubileuszowej Nowenny organizowanej pod patronatem licznych świętych i błogosławionych Krakowa przewiduje :
- w lutym – modlitwy o rozszerzenie miłosierdzia na potrzebujących,
- w marcu – rozważania na temat modlitwy i pokuty,
- w kwietniu- rozważania co znaczy niedziela , jako dzień święty,
- w maju – rozważania co jest fundamentem zdrowego życia,
- w czerwcu - rozważania nad pracą i odpoczynkiem w kontekście godności osoby pracującej,
- w lipcu - rozważania nad szacunkiem dla każdego życia od chwili poczęcia do naturalnej śmierci,
- w sierpniu – rozważania zmagań z nałogami,
- we wrześniu – rozważania o wychowaniu,
- w październiku- rozważania o jedności i solidarności. (KAI- zeszyt 7)

3. Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu zarekomendowała posłom w dniu 6. lutego br. przyjęcie projektu ustawy o ustanowieniu w dnia 24 marca Narodowym Dniem Pamięci Polaków ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej, jako
święta państwowego. W uzasadnieniu podkreślono, że Polacy ratujący Żydów są dziś dumą Rzeczypospolitej, należą do najwybitniejszych bohaterów czasu II Wojny Światowej. Celem ustawy jest oddawanie hołdu ludziom heroicznym, pochyleniem przed nimi głowy. ( KAI- zeszyt 7)

4. O. Adam Żarek SJ, koordynator ds. ochrony dzieci i młodzieży przy Konferencji Episkopatu zaapelował o wypracowanie narodowej strategii na rzecz ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym. Problem ten jest obecny w całym społeczeństwie i wszystkich jego środowiskach oraz na całym świecie. (KAI – zeszyt 8)

5. Stan przygotowań do Synodu Biskupów poświęconemu młodzieży oraz w tych ramach współpracy między duszpasterstwem powołań i duszpasterstwem młodzieży były głównymi tematami zakończonej 11 lutego br. konferencji Ogólnopolskiej Konfederacji Kongregacji .Duszpasterstwa Powołań. Podkreślono, że nie da się oddzielić duszpasterstwa powołań od duszpasterstwa młodzieży. ( KAI- zeszyt 7)

6. W ramach programu wzmacniania pozycji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w obszarze nauki głównymi przedsięwzięciami realizowanymi obecnie to
- budowa w Dziekanowie Leśnym parku naukowo – technologicznego dla prac
skoncentrowanych wokół nowych technologii informatycznych, z udziałem dużych firm przemysłowych Skarbu Państwa, jak Azoty.
- powołanie wydziału medycznego we współpracy z najlepszą bazą kliniczną Warszawy.
( KAI- zeszyt 7)

7. W swoim orędziu na Wielki Post papież Franciszek nawiązuje do słów Jezusa zapisanych w Ewangelii Mateusza „Ponieważ wzmoże się nieprawość ostygnie miłość wielu ” ( Mt 24.12) jako wynik działań pewnych fałszywych proroków wprowadzających w błąd wielu ludzi . Jako remedium Papież proponuje nam w tym okresie , wraz z niekiedy gorzkim lekarstwem prawdy o sobie, słodki środek modlitwy, jałmużny i postu. (KAI- zeszyt 7 )

Copyright © 2014. All Rights Reserved.