Wychodząc naprzeciw duchowym potrzebom Krajowe Duszpasterstwo Młodzieży przygotowało program "Cz@t ze Słowem!", będący pierwszą częścią trzyletniej propozycji obejmującej okres od pierwszej niedzieli adwentu 2013 r. aż do spotkania w Krakowie w roku 2016. Przygotowane treści i formy spotkań zostały rozłożone cyklicznie na dwanaście miesięcy. Autorzy starali się zachować spójność z rokiem liturgicznym oraz z ogłoszoną przez Komisję Duszpasterską KEP koncepcją programu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce na lata 2013-2017, którego zadaniem jest przygotowanie nas do jubileuszu 1050. rocznicy chrztu Polski.

Poszczególne lata przygotowań poświęcone będą następującym tematom:

  • 2013/2014 – SŁOWO (kerygmat)

„Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie" (Mt 5, 3);

  • 2014/2015 – SAKRAMENTY (liturgia)

„Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą" (Mt 5, 8);

  • 2015/2016 – CARITAS (diakonia)

„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią" (Mt 5, 7).     

    W pierwszym roku program bazuje na Słowie Bożym, które prowadzi człowieka do wiary w Jezusa, Syna Bożego. Punktem wyjścia spotkań miesięcznych jest jednak sytuacja egzystencjalna młodego człowieka, której interpretacja zostaje oświecona w świetle Słowa Bożego.

 

Czytaj więcej: "Cz@t ze Słowem!"

Copyright © 2014. All Rights Reserved.