Wybrane wiadomości KAI - Czerwiec 2018 r.

1.W Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie odbyła się 3. czerwca br. uroczysta XI Msza Święta z okazji XI Święta Dziękczynienia za odzyskaną w 1918 roku niepodległość. Podczas Mszy św. po raz drugi zapłonęła Świeca Niepodległości przekazana polskim biskupom w 1867 roku przez Papieża Piusa IX z poleceniem: "Zapalcie ją gdy odzyskacie wolność". Rzeczywiście świeca zapalona została po raz pierwszy w Archidiecezji Warszawskiej w 1920 roku (KAI- zeszyt 23)

2. W czasie pielgrzymki do Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich w dniu 27 maja br. Abp Wiktor Skworc zwrócił się z orędziem społecznym związanym ze 100 – letnią rocznicą odzyskania niepodległości o odpowiedzialność, jako dar narodu na następne stulecie . W tym kontekście wymienił kilka dziedzin, które mogłyby się stać takimi darami m.in.:

- trzeźwość, osiemset tysięcy alkoholików i trzy miliony ludzi pijących szkodliwie dla zdrowia sieje wielkie spustoszenie społeczeństwie zwłaszcza wśród młodzieży.

- codzienna kultura życia, zwłaszcza oparta na kulturze języka wolnego od przekleństw i  wulgaryzmów oraz języka wolnego od hejtu, (nienawiść) jątrzenia i kłamstw. Taka czystość języka jest fundamentalna dla naszego życia, tak jak czystość powietrza. Papież Franciszek nazywa ją ekologią ludzką.

Abp Grzegorz Ryś również w powyższym kontekście wymienił trzy kluczowe obszary wymagające intensywniejszej pracy Kościoła:


- Rodzice dzieci pierwszo - komunijnych, chodzi o pobudzanie większej aktywności rodziców, ich duchowe, indywidualne towarzyszenie i pomoc w głębokim przeżyciu przez dzieci spotkania z Chrystusem w Eucharystii.
- Młodzież po bierzmowaniu, chodzi o pomoc w angażowaniu się ich w życie Kościoła w ich nowym statusie.
- Powołanie do stanu duchownego, praca indywidualna z młodymi przez Kościół zmierzająca do budzenia powołań.. (KAI- zeszyt 23)

3. Autorka wydanej ostatnio przez Edycję św. Pawła książki „Genealogia divina. Boże pochodzenie człowieka”, dr. Wanda Półtawska uczy, że ludzie nie są urodzeni ale stworzeni. Że człowiek ma ciało, ale nie jest ciałem, jest ucieleśnionym duchem. Warto książkę przeczytać. (KAI- zeszyt 22)

4. Były przewodniczący Papieskiego Komitetu Nauk Historycznych kard. W. Brandmueller na łamach gazety „Die Tagespost” pisze, że święcenie kobiet na księży lub diakonów jest herezją, która pociąga za sobą ekskomunikę. Przywołał doświadczenia Kościoła luterańskiego w Niemczech, w którym spełnienie domagania się święceń kapłańskich dla kobiet, rezygnacji z celibatu, interkomunii i ponownego małżeństwa kościelnego po rozwodzie, przyniosło efekt w postaci pustoszejących kościołów. (KAI- zeszyt 22)

5. VI Zjazd Dużych Rodzin, które mają trójkę lub więcej dzieci zaproponował wprowadzenie emerytur dla matek, które zrezygnowały z pracy zawodowej i poświęciły się opiece nad dziećmi. Jedna z uczestniczek apelowała o uświadomienie sobie, że „małe dzieci są kapitałem społecznym” (KAI – zeszyt 23)

6. W czerwcu br. odbyło się 379. Zebranie Plenarne Episkopatu Polski poświęcone głównie opracowaniu wskazań etycznych adresowanych do polskich duszpasterzy dotyczących adhortacji „Amoris laetitia’ oraz przyjęciu programu duszpasterskiego na lata 2019- 2022” .W wytycznych chodzi o określenie drogi jak kształtować dziś duszpasterstwo narzeczonych, małżonków oraz osób, które znalazły się w sytuacji trudnej czy w związkach nieregularnych. Zwiększająca się skala związków nieregularnych powoduje konieczność szukania jakiejś ścieżki we wspólnocie \Kościoła prowadzącej , na ile możliwe, do uświadomienie sobie, że są one nieprawidłowe i że sytuacja ta jest poważna, a także do nawrócenia. się. Podkreślono konieczność przyspieszenia działań wykluczających ryzyko wykorzystywania seksualnego dzieci i młodzieży przez którąkolwiek z osób zaangażowanych w różnych dziedzinach pracy duszpasterskiej i wychowawczej Kościoła. (KAI- zeszyt 24)

Copyright © 2014. All Rights Reserved.