Wybrane Wiadomości KAI- lipiec 2018 r.

1. Ogłaszając włączenie jałmużnika papieskiego abp. Konrada Krajewskiego w skład kolegium kardynalskiego papież Franciszek wytłumaczył, że Papież ma dwie ręce : doktrynę oraz miłosierdzie i dlatego obydwaj prefekci :prefekt kongregacji ds. doktryny wiary i prefekt, jakim jest jałmużnik, zostają kardynałami po to aby pokazać, że każdy pasterz musi mieć obie te ręce: doktrynę i miłosierdzie. Jak ma jedną rękę jest niepełnosprawny. (KAI- zeszyt 27/28)

2. W Gietrzwałdzie odbyło się 30 czerwca spotkanie pielgrzymów z całej Polski, jako element obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, organizowanych pod hasłem: „od wolności wewnętrznej do wolności zewnętrznej”. Podkreślono, że naród wewnętrznie skłócony, nie umiejący rozwiązywać swoich problemów w twórczych i mądrych rozmowach swoich obywateli, zmierza do własnego grobu. Czy nasz wkład w życie społeczne polega na ciągłym narzekaniu, obmowie, nieżyczliwości, wykluczaniu innych, dzieleniu czy też wręcz nienawiści i duchowym uśmiercaniu, wychowaniu do postaw kainowych. (KAI- zeszyt 27/28)

3. W ubiegłym roku nawiedziło Jasną Górę 4 miliony pielgrzymów z 76 krajów świata, w tym 216 ogólnopolskich pielgrzymek pieszych, 144 pielgrzymek na rowerach, 16 grup biegowych, 2 na rolkach a nawet 38 ułanów na koniach oraz 28 hierarchów z 18 państw świata. (KAI-zeszyt 29)

4. We wrześniu odbędzie się najbliższy Zjazd Gnieźnieński po hasłem „Europa ludzi wolnych - inspirująca moc chrześcijaństwa”. Prymas Polski abp. Wojciech Polak wyraża nadzieję, że zjazd wpłynie na relacje polsko-polskie i będzie stanowił dobre duchowe zaplecze dla dobrego przeżycia obchodów 100 -lecia niepodległości i wpłynie na załagodzenie tak zajadłych sporów skoncentrowanych głównie na pognębianiu przeciwnika. (KAI- zeszyt 29)

5. Abp. Henryk Hoser rozpoczął 4 lipca br. misję wizytatora apostolskiego Ojca Świętego w Medziugoriu. Celem tej misji jest wprowadzenie w praktykę rozwiązań duszpasterskich, które pozwolą Kościołowi katolickiemu lepiej wyjść naprzeciw potrzeb przybywających do tego miejsca tysięcy pielgrzymów, szczególnie młodych.
Istnieje świadomość, że ze względu na masowy napływ pielgrzymów Medziugorie penetrowane jest przez mafie, m.in. neapolitańską, które liczą na zyski. We Mszy świętej odprawionej w kaplicy na lotnisku abp. Hoser powiedział, że wulgarne napisy, jakie pojawiły się ostatnio na budynkach obu warszawskich kurii są wyrazem coraz mocniejszej konfrontacji dobra ze złem, rozgrywającej się na płaszczyźnie ochrony ludzkiego życia i innych wysiłków mających na celu doprowadzenie społeczeństwa do wyższego poziomu życia moralnego. (KAI- zeszyt 29)

6. W ramach przygotowań do sierpniowego IX. Światowego Spotkania Rodzin w Dublinie, w którym weźmie udział papież Franciszek, prymas Irlandii powiedział, że największym przejawem kryzysu miejscowego Kościoła jest pogłębiająca się przepaść między młodzieżą a Kościołem. Problemem księży są trudności ze znalezieniem odpowiedniego języka pozwalającego rozmawiać z młodzieżą o sprawach wiary. To samo dotyczy chrześcijańskich rodziców. (KAI- zeszyt 29)

7. W obszernym wywiadzie przeprowadzonym z ks. Andrzejem Kobylińskim, filozofem i etykiem UKSW zajmującym się naukowo zjawiskiem pentekostalizacji (uzielonoświątkowienia) stwierdził on, że obecnie jesteśmy świadkami głębokiej rewolucji w naszym Kościele. Nie wiadomo jak w dłuższej perspektywie, w niektórych regionach świata będzie funkcjonować połączenie katolicyzmu z religijnością zielonoświątkową. (KAI- zeszyt 29)

8. Podczas uroczystości ku czci świętych Cyryla i Metodego na Morawach arcybiskup Jan Graubner przestrzegł przed nowym obliczem ideologii marksistowskiej, która odbiera wolność, rozbudza nierówności, neguje prawo do życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci, zaprzecza różnicy między mężczyznami a kobietami, czy prawu dzieci do środowiska opierającego się na małżeństwie i wierności swych rodziców. (KAI- zeszyt 29)

9. Komisja Kultury i Środków przekazu przyjęła 18 lipca projekt ustawy ustanawiający 14 kwietnia nowym świętem państwowym- Święta Chrztu Polski. W projekcie ustawy napisano, że chrzest Polski, dokonany 14 kwietnia 966 roku był kluczowym wydarzeniem w dziejach naszego narodu i państwa. Poza wymiarem religijnym miał również wymiar strategiczny i polityczny. Dzięki niemu nasza ojczyzna dołączyła do rodziny narodów europejskich, do kręgu cywilizacji zachodniej Europy. W tekście projektu wyrażono nadzieję, że odwaga i dalekowzroczność Mieszka I będzie inspiracją dla naszych polityków. Obecnie udział katolików w ogólnej ilości Polaków wynosi 87 %. (KAI-zeszyt 30)

10. 28 lipca upływa 25 lat od podpisania konkordatu między Rzeczypospolitą Polską a Stolicą Apostolską. Jest jednym z najbardziej nowoczesnych konkordatów, kierującym się nauczaniem Soboru Watykańskiego II. Model obecności religii w polskiej przestrzeni publicznej zbudowany w oparciu o Konkordat równoważy znaną w historii antynomię pomiędzy państwem „wyznaniowym” a państwem „radykalnie świeckim „ na rzecz relacji opartej na „przyjaznym rozdziale” państwa i Kościoła, z poszanowaniem prawa do wolności religii zarówno w wymiarze indywidualnym jak i wspólnotowym. (KAI- zeszyt 30)

11. Kongregacja Nauki i Wiary ostatnio powtórzyła odwieczne nauczanie Kościoła , że kobiety nie mogą zostać wyświęcane na kapłanów. Jest to stanowisko oparte na teologicznej doktrynie wiary i sakramentów, a nie na doktrynie władzy w Kościele. Tylko mężczyzna może symbolizować Chrystusa, Oblubieńca Kościoła. ( KAI- zeszyt 30)

Copyright © 2014. All Rights Reserved.