Wybrane wiadomości KAI - sierpień 2018

1. Kamień węgielny pod Muzeum Ratowania Dzieci Żydowskich , które będzie przy ulicy Hożej 53 w Warszawie w dawnym klasztorze żeńskim, do którego przyjmowano i czasowo ukrywano ponad 700 żydowskich dzieci i osób dorosłych, zostanie poświęcony w dniu 8 sierpnia br. (KAI- zeszyt 31)

2. W dniach od 29 lipca do 5 sierpnia trwał w Warszawie II Kongres Młodzieży Polonijnej z udziałem 250 osób z różnych stron świata. Komentując fragment Ewangelii z dnia inauguracji kongresu, a mianowicie o rozmnożeniu chleba, kard. Nycz powiedział, że rozmnożenie chleba przez Chrystusa było zapowiedzią Eucharystii, czyli takiego karmienia człowieka chlebem eucharystycznym, który do końca czasów będzie się nieustannie dzielił, nigdy go nie zabraknie, jeśli tylko człowiek godnie przygotowany będzie chciał przyjść i karmić się tym chlebem. Powiedział też, że jesteśmy obdarzeni przez Boga zmysłem religijnym, który jest włożony w naturę człowieka. W jego ramach pojawiają się podstawowe pytania, od których trudno jest uciec. Skąd jest świat, po co został stworzony, poco ja jestem na tym świecie, jakie jest tu moje miejsce, kim jestem w ogóle jako człowiek, jaki jest sens mojego życia? Te pytania podsuwane przez zmysł religijny są racjonalne a nie tylko emocjonalne. ( KAI- zeszyt 31)

3. Dobiega końca Synod Diecezji Gliwickiej powołany 25 lat temu do istnienia.W rozmowie z bp. Janem Kopciem, biskupem gliwickim, między innymi, poruszono zagadnienie poważnego spadku liczby powołań kapłańskich. Istotną przyczyną tego spadku jest demografia. Kiedyś w Polsce rodziło się rocznie około 700 tys. dzieci. Dzisiaj to jest około 350 tys. W diecezji gliwickiej, gdzie jest 159 parafii wyświęcono w tym roku siedmiu kapłanów, a w następnym roku oczekuje się sześciu. Znacznie gorszą przyczyną tej sytuacji jest postawa cynizmu wobec wartości – kompletny indyferentyzm, który staje się coraz powszechniejszy. Zjawisko niepokoju istnieje w życiu niemal każdej rodziny, w części wywołane brakiem stabilizacji ekonomicznej. W tej sytuacji rodzina wymaga wielkiej troski. Najnowsza adhortacja papieża Franciszka „Amoris laeticja” wysuwa propozycje „towarzyszenia” i „rozeznawania” skierowane głównie do rodzin znajdujących się w kryzysie w tej dziedzinie. (KAI- zeszyt 31)

4. W wywiadzie przeprowadzonym z Hanną Suchocką w 25-lecie podpisania konkordatu ze Stolicą Apostolską, kiedy była premierem RP, nawiązano do kluczowej dla określenia wzajemnych relacji Państwa i Kościoła zasady, że Państwo i Kościół są każde w swej dziedzinie niezależne i autonomiczne w koniecznym współdziałaniu dla rozwoju człowieka i dla dobra wspólnego. Jedną z form tego koniecznego współdziałania jest dialog w podzielonym świecie, którego zdaniem pani Suchockiej w Polsce nie ma. Jesteśmy, Jej zdaniem, dwoma obozami zamkniętymi jakby pod dwoma plastikowymi kloszami i widzimy się, ale między nami nie ma już łączności, nie ma dialogu, co jest sprzeczne z nauczaniem Jana Pawła, który mówiąc o dialogu domagał się wewnętrznego „przeorania”, gotowości do odstąpienia od pewnych swoich racji i nastawienia na słuchanie drugiej strony, bez forsowania swego na siłę. Kościół mógłby odegrać tu znaczną rolę przywracając duże znaczenie języka w debacie publicznej – nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. (KAI- zeszyt 31).

5. Papież Franciszek wprowadził poprawkę do Katechizmu Kościoła Katolickiego uznającą karę śmierci za niedopuszczalną z katolickiego punktu widzenia. Formalnie zniósł karę śmierci w Watykanie papież Jan Paweł II. (KAI- zeszyt 32)

6. Sąd Konstytucyjny Republiki Bułgarii orzekł, że przechodząca obecnie proces ratyfikacji Konwencja Rady Europy, zwana Konwencją Stambulską, jest sprzeczna z Konstytucją Republiki Bułgarii. Jest to rezultat szerokiego i kategorycznego potępienia tej konwencji przez Kościół prawosławny Bułgarii, katolików, protestantów i Radę Muzułmańskich Muftich. Zdaniem Bułgarskiej Cerkwi Prawosławnej przyjęcie Konwencji doprowadziłoby do śmierci duchowej narodu, wzbudza obawy o przyszłość chrześcijańskiej cywilizacji europejskiej, gdyż zawiera nową wizję człowieka, stającego się samowolnym człowiekiem bez Boga, uznającym , że sam może określać swoją płeć. Dokument przekracza ramy prawne problemu przemocy wobec kobiet i prowadzi do zmiany światopoglądu wprowadzając pojęcie płci kulturowej i pojęcie gender, czyli realizując inny od deklarowanego cel, gdyż wprowadza ideologię, zgodnie z którą płeć biologiczna jest „dyktaturą przyrody” , stojącą w sprzeczności z wolnym samookreśleniem człowieka. Człowiek musi się uwolnić od tej dyktatury.Oczekuje się szerokiej akcji sporu społecznego wobec tej konwencji. (KAI- zeszyt 32)

7. Przemawiając do pątników 307. Warszawskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę, kard. Kazimierz Nycz zwrócił uwagę na znaczenie wolności na płaszczyźnie duchowej i politycznej, będącej jednym z największych atrybutów ludzkiej godności. Przestrzegł przed coraz powszechniejszym konformizmem. Wielu nie ma odwagi mówić prawdy, a obowiązkiem chrześcijanina jest dawanie świadectwa prawdzie. Złem jest bowiem nie tylko kłamstwo ale również przemilczanie prawdy. (KAI- zeszyt 33/34)

8. W Argentynie senat odrzucił projekt ustawy liberalizującej aborcję na żądanie do 14. tygodnia ciąży, a później w przypadku poważnych zniekształceń płodu. Istniejące ustawodawstwo dopuszcza aborcję gdy ciąża jest wynikiem gwałtu lub zagraża życiu matki. (KAI- zeszyt 33/34)

9. Według znanego amerykańskiego ośrodka badawczego 55 procent Amerykanów modli się codziennie, podczas gdy w sąsiedniej Kanadzie wynik badań wskazuje na 25 proc., w Australii na 18 proc., a tylko 6 proc. w Wielkiej Brytanii. Na kontynencie Europejskim jako całości, o codziennej modlitwie zapewniło 22 proc. badanych. (KAI- zeszyt 33/34 )

Copyright © 2014. All Rights Reserved.