• Ministranci –  Grupa liczy od 20 do 30 chłopców. Spotkania formacyjne odbywają się w każdą niedzielę o  godz. 9.45 w sali św. Stanisława Kostki. Opiekunem grupy ministranckiej jest O. Bogdan Leśniak SJ i kl. Andrzej Błędziński SJ. 

 • Schola dziecięca „Promyki Miłosierdzia” – liczy ok. 40 dziewcząt w wieku szkoły podstawowej. Dziewczętami opiekują się siostry felicjanki Zacharia i Karolina. Spotkania odbywają się w Niedzielę w sali o godz. 9.45. oraz w tygodniu, w szkole podstawowej nr 85. Schola animuje śpiew podczas Mszy św. o godz. 11.00 w kościele. Dzieci wyjeżdżają wspólnie na wakacje i organizują ciekawe wyjazdy poza miasto. 
      Czytaj dalej: "Promyki Miłosierdzia"

 • Zespół Muzyczny Wspólnoty Młodych – animuje Mszę św. akademicką o godz. 20.00. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu drogą mailową: wmszczep[at]gamil.com lub na facebooku - WM Szczep. Opiekun: O. Zbigniew Jałbrzykowski SJ.

 • Wspólnota Młodych Szczep -  spotyka sie na dzieleniu na temat Słowa Bożego, slajdowiskach podróżniczych i wieczorach filmowych. Kontakt: wmszczep(at)gamil.com lub na facebooku - WM Szczep. Opiekun: O. Zbigniew Jałbrzykowski SJ.

 • Apostolstwo Modlitwy i Żywy Różaniec – ok. 100 osób. W I Niedzielę miesiąca w intencji żyjących i zmarłych członków Apostolstwa Modlitwy i Żywego Różańca odprawiana jest Msza św. o godz. 8.00. Po Mszy św. spotkanie w kaplicy św. Judy Tadeusza. Podczas spotkania wyjaśniane są intencje Apostolstwa Modlitwy na dany miesiąc, następnie członkowie wymieniają tajemnice Żywego Różańca. Spotkaniu towarzyszy wspólny śpiew i modlitwa różańcowa. Opiekun: Proboszcz O. Wiesław Kulisz SJ.

 • Grupa charytatywna – skupia współdziałające ze sobą panie ze Stowarzyszenia Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo. Grupa kilku pań zajmuje się zbiórką i rozdzielaniem odzieży i środków czystości - jest to akcja całoroczna. Okresowo w czasie rekolekcji adwentowych i wielkopostnych są zbierane w kościele produkty żywnościowe, przygotowywane paczki są rozdzielane potrzebującym, dzieciom ze szkoły, są roznoszone do domów chorych i rozdzielane osobom przychodzącym. Grupa charytatywna zorganizowała także stały (2 godz. tygodniowo) dyżur prawnika udzielającego bezpłatnych porad prawnych.

 • Caritas – angażuje kilka osób, które zajmują się rozdawaniem żywności. Towar przywożony jest do parafii, i w każdą pierwszą środę miesiąca produkty są wydawane wielu potrzebującym rodzinom i osobom chorym, samotnym naszej parafii. Opiekun: Proboszcz O. Wiesław Kulisz SJ.

 • Parafialny Oddział Akcji Katolickiej – Powstał w roku 1995, liczy ok. 20 członków, prezesem jest p. Karol Zakroczymski, a asystentem kościelnym i opiekunem O. Proboszcz Wiesław Kulisz SJ. POAK działa zgodnie ze swoimi statutami, prowadzi pracę formacyjną w zakresie znajomości społecznej nauki kościoła, organizuje raz w miesiącu „Spotkania dla seniorów” na które zaprasza wielu ciekawych ludzi poruszających ciekawe tematy z zakresu teologii, zdrowia i życia społecznego. Grupa działa bardzo prężnie i organizuje w parafii wiele akcji. Spotkania odbywają się w pierwszą środę m-ca po Mszy św. o godz. 18.30 w sali św. Stanisława Kostki.
      Czytaj dalej: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej

 • Grupy AA – Istnieją dwie grupy mające spotkania co tydzień I gr. - we wtorek o godz. 17.00, II gr. - w piątek o godz. 17.00 W spotkaniach uczestniczy ok. 80 osób. Spotkania odbywają się w sali św. Rodziny.

 • Odnowa w Duchu Św. –  Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Źródło miłości” - Nasza wspólnota wpisuje się w wielki katolicki ruch Odnowy w Duchu Świętym, którego początki wiążą się z odnową Kościoła dokonaną na Drugim Soborze Watykańskim. Jego celem jest odnowienie żywej relacji z Jezusem, który „wyniesiony na prawicę Boga, otrzymał od Ojca obietnicę Ducha Świętego i zesłał Go nam” (Dz 2,33), a „wstąpiwszy do góry […] rozdał ludziom dary” (Ef 4,8). Dary te, zwane też charyzmatami, są dla wszystkich wierzących i nie zależą od przynależności do określonej „duchowości”. Nasza Wspólnota, działająca nieprzerwanie w parafii św. Szczepana od marca 2000, pragnie wejść w tajemnicę tego obdarowania, w której każdy z nas może odkryć jak bardzo jest umiłowany przez naszego Ojca w niebie. Zapraszamy na nasze cotygodniowe spotkania modlitewne przez cały rok, adoracje Najświętszego Sakramentu w pierwsze niedziele miesiąca, coroczne czuwania przed Zesłaniem Ducha Świętego, seminarium odnowy wiary (co 2 lata) oraz na inne spotkania okolicznościowe, o których wspólnota informuje w ogłoszeniach parafialnych. Spotkania odbywają się w sali św. Judy Tadeusza (patrona spraw niemożliwych) przez cały rok we czwartki o godzinie 19.30. Opiekun: O. Bogdan Leśniak SJ.

 • Koło Przyjaciół  Radia  Maryja - Spotkania odbywają się w II -gi poniedziałek m-ca o godz. 16.00 w kaplicy św. Judy Tadeusza. Koło Przyjaciół Radia Maryja powstało w naszej Parafii około 26 lat temu. Do założenia Koła przyczynił się ówczesny Proboszcz o. Roman Jodłowski SJ, który sprawował opiekę nad Kołem do października 1999 r. Kolejno opiekę sprawowali następnie: o. Jan Orłowski SJ. (do końca 2011 r.), o. Waldemar Kobyliński SJ (do października 2015 r.). Obecnie opiekunem Koła jest Proboszcz o. Wiesław Kulisz SJ.     
      Aktualnie Koło liczy 21 osób. Spotkania Koła odbywają się w Domu Parafialnym, w Kaplicy św. Judy Tadeusza w każdy drugi poniedziałek miesiąca. Spotkanie rozpoczyna się modlitwą różańcową oraz odmówieniem Koronki do Miłosierdzia Bożego. Modlimy się w różnych intencjach: za Kościół Święty, za Ojca Świętego Franciszka, za Biskupów, za założyciela Radia Maryja Ojca Tadeusza Rydzyka CSsR i Jego współpracowników, za kapłanów – OO Jezuitów prowadzących naszą parafię. Modlimy się również za chorych i zmarłych członków Koła.
    W trakcie spotkań Kapłan-Opiekun wygłasza katechezy na różne tematy dotyczące spraw Kościoła. Spotkania rozpoczynamy o 16.00, po modlitwach spożywamy agapę a kończymy przed 18.30, kiedy to udajemy się na Mszę św., zamawianą co miesiąc przez cały rok, w intencji Ojca Świętego, kapłanów naszej parafii, za Ojczyznę, za założyciela Radia Maryja i współpracowników, żyjących i zmarłych członków Koła.
     Organizujemy różne pielgrzymki, m.in. do Sanktuariów Maryjnych, bierzemy udział w życiu Parafii, współpracując z innymi wspólnotami parafialnymi.

 • Chór Parafialny - Spotkania odbywają się w środę lub w piątek w sali św. Rodziny. Kierownikiem chóru jest p. Ewa Wawrzyniak Opiekun: Proboszcz  O. Wiesław Kulisz SJ.

 • Wspólnota św. Jana Apostoła - zrzesza młodych, dorosłych, aby modlić się medytacją ignacjańską, formować w tej duchowości i dzielić się doświadczeniem Boga. Na spotkania w każdy wtorek o 20:00 w kaplicy św. Judy Tadeusza zapraszamy wszystkich w wieku ok. 30 lat - zarówno osoby po rekolekcjach ignacjańskich, jak i tych, którzy chcą poznać modlitwę medytacyjną. Opiekun: kl. Andrzej Błędziński SJ.

  https://www.facebook.com/wspolnotajana

Copyright © 2014. All Rights Reserved.