• Ministranci –  Grupa liczy od 20 do 30 chłopców. Spotkania formacyjne odbywają się w każdą niedzielę o  godz. 9.45 w sali św. Stanisława Kostki. Opiekunem grupy ministranckiej jest O. Tomasz Rakowski SJ. 

 • Schola dziecięca „Promyki Miłosierdzia” – liczy ok. 40 dziewcząt w wieku szkoły podstawowej. Dziewczętami opiekują się siostry felicjanki Klaudia i Tobiasza. Spotkania odbywają się w Niedzielę w sali o godz. 10.00. oraz w tygodniu, w szkole podstawowej nr 85. Schola animuje śpiew podczas Mszy św. o godz. 11.00 w kościele. Dzieci wyjeżdżają wspólnie na wakacje i organizują ciekawe wyjazdy poza miasto. 
      Czytaj dalej: "Promyki Miłosierdzia"

 • Zespół Muzyczny Wspólnoty Młodych – animuje Mszę św. akademicką o godz. 20.00. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu drogą mailową: wmszczep[at]gamil.com lub na facebooku - WM Szczep. Opiekun: O. Zbigniew Jałbrzykowski SJ.

 • Wspólnota Młodych Szczep -  spotyka sie na dzieleniu na temat Słowa Bożego, slajdowiskach podróżniczych i wieczorach filmowych. Kontakt: wmszczep(at)gamil.com lub na facebooku - WM Szczep. Opiekun: O. Zbigniew Jałbrzykowski SJ.

 • Apostolstwo Modlitwy i Żywy Różaniec – ok. 100 osób. W I Niedzielę miesiąca w intencji żyjących i zmarłych członków Apostolstwa Modlitwy i Żywego Różańca odprawiana jest Msza św. o godz. 8.00. Po Mszy św. spotkanie w kaplicy św. Judy Tadeusza. Podczas spotkania wyjaśniane są intencje Apostolstwa Modlitwy na dany miesiąc, następnie członkowie wymieniają tajemnice Żywego Różańca. Spotkaniu towarzyszy wspólny śpiew i modlitwa różańcowa. Opiekun: Proboszcz O. Wiesław Kulisz SJ.

 • Grupa modlitewna - Wierni Małżeństwu  - zaprasza na cotygodniowe spotkania we wtorki o godz. 19.15, do kaplicy św. Judy Tadeusza. Żarliwą modlitwą obejmujmy małżeństwa, którym grozi rozwód, separacja, odejście od Kościoła. Modlimy się za całe rodziny, aby w dobie kryzysu rodziny pozostały wierne Bogu i żyły w poszanowaniu najwyższych wartości. W I wtorek m-ca grupa uczestniczy w wieczornej Mszy św. o 18.30. Dzieli się słowem, przypominając fragmenty encyklik JPII, oraz myśli autorytetów do spraw małżeństwa i rodziny. Opiekun:
      Czytaj dalej: Wierni Małżeństwu

 • Grupa charytatywna – skupia współdziałające ze sobą panie ze Stowarzyszenia Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo. Grupa kilku pań zajmuje się zbiórką i rozdzielaniem odzieży i środków czystości - jest to akcja całoroczna. Okresowo w czasie rekolekcji adwentowych i wielkopostnych są zbierane w kościele produkty żywnościowe, przygotowywane paczki są rozdzielane potrzebującym, dzieciom ze szkoły, są roznoszone do domów chorych i rozdzielane osobom przychodzącym. Grupa charytatywna zorganizowała także stały (2 godz. tygodniowo) dyżur prawnika udzielającego bezpłatnych porad prawnych.

 • Caritas – angażuje kilka osób, które zajmują się rozdawaniem żywności. Towar przywożony jest do parafii, i w każdą pierwszą środę miesiąca produkty są wydawane wielu potrzebującym rodzinom i osobom chorym, samotnym naszej parafii. Opiekun: Proboszcz O. Wiesław Kulisz SJ.

 • Parafialny Oddział Akcji Katolickiej – Powstał w roku 1995, liczy ok. 20 członków, prezesem jest p. Karol Zakroczymski, a asystentem kościelnym i opiekunem O. Proboszcz Wiesław Kulisz SJ. POAK działa zgodnie ze swoimi statutami, prowadzi pracę formacyjną w zakresie znajomości społecznej nauki kościoła, organizuje raz w miesiącu „Spotkania dla seniorów” na które zaprasza wielu ciekawych ludzi poruszających ciekawe tematy z zakresu teologii, zdrowia i życia społecznego. Grupa działa bardzo prężnie i organizuje w parafii wiele akcji. Spotkania odbywają się w pierwszą środę m-ca po Mszy św. o godz. 18.30 w sali św. Stanisława Kostki.
      Czytaj dalej: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej

 • Grupy AA – Istnieją dwie grupy mające spotkania co tydzień I gr. - we wtorek o godz. 17.00, II gr. - w piątek o godz. 17.00 W spotkaniach uczestniczy ok. 80 osób. Spotkania odbywają się w sali św. Rodziny.

 • Odnowa w Duchu Św. –  Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Źródło miłości” - Nasza wspólnota wpisuje się w wielki katolicki ruch Odnowy w Duchu Świętym, którego początki wiążą się z odnową Kościoła dokonaną na Drugim Soborze Watykańskim. Jego celem jest odnowienie żywej relacji z Jezusem, który „wyniesiony na prawicę Boga, otrzymał od Ojca obietnicę Ducha Świętego i zesłał Go nam” (Dz 2,33), a „wstąpiwszy do góry […] rozdał ludziom dary” (Ef 4,8). Dary te, zwane też charyzmatami, są dla wszystkich wierzących i nie zależą od przynależności do określonej „duchowości”. Nasza Wspólnota, działająca nieprzerwanie w parafii św. Szczepana od marca 2000, pragnie wejść w tajemnicę tego obdarowania, w której każdy z nas może odkryć jak bardzo jest umiłowany przez naszego Ojca w niebie. Zapraszamy na nasze cotygodniowe spotkania modlitewne przez cały rok, adoracje Najświętszego Sakramentu w pierwsze niedziele miesiąca, coroczne czuwania przed Zesłaniem Ducha Świętego, seminarium odnowy wiary (co 2 lata) oraz na inne spotkania okolicznościowe, o których wspólnota informuje w ogłoszeniach parafialnych. Spotkania odbywają się w sali św. Judy Tadeusza (patrona spraw niemożliwych) przez cały rok we czwartki o godzinie 19.30. Opiekun: O. Tomasz Rakowski SJ.

 • Koło Przyjaciół  Radia  Maryja - Spotkania odbywają się w II -gi poniedziałek m-ca o godz. 16.00 w kaplicy św. Judy Tadeusza. Opiekun: Pani Henryka Leczkowska i Proboszcz O. Wiesław Kulisz SJ.

 • Chór Parafialny - Spotkania odbywają się w środę lub w piątek w sali św. Rodziny. Kierownikiem chóru jest p. Ewa Wawrzyniak Opiekun: Proboszcz  O. Wiesław Kulisz SJ.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.