- nagranie M. S. -

    
Liturgia Wigilii Paschalnej w Parafii Świętego Szczepana, Pierwszego Męczennika w Warszawie-Mokotowie, Ojcowie Jezuici.
Wigilia Paschalna jest centralnym momentem Triduum Paschalnego i całego roku liturgicznego, najważniejszym wyrazem
liturgicznej celebracji misterium paschalnego. Wszystkie obrzędy wigilii paschalnej odbywają się w nocy: nie wolno ich rozpocząć,
zanim nie zapadnie zmrok, a należy je zakończyć przed świtem niedzieli. Msza święta tej nocy, choćby ją sprawowano przed północą,
jest mszą niedzieli zmartwychwstania.Wigilia Paschalna obejmuje: Liturgię światła, Liturgię słowa, Liturgię chrzcielna,
Liturgię eucharystyczna i Błogosławieństwo.
 

 

- nagranie M. S. -

Pasterka - Parafia Św. Szczepana, Pierwszego Męczennika w Warszawie
24-25 grudnia 2021 r.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.