"Serce Zbawiciela ożywia cały Kościół i przyciąga ludzi, którzy otwarli swoje serca na niezgłębione bogactwa tego jedynego Serca". Jednocześnie wyraża gorące pragnienie: "O jakże bardzo jest potrzebny w Kościele ten zastęp serc czuwających, dzięki którym miłość Serca Bożego nie pozostanie osamotniona i nieodwzajemniona." - Jan Paweł II

 

    Swoją duchowość Apostolstwo Modlitwy (od 2018 r. Papieska Światowa Sieć Modlitwy - z odnowionymi statutami) opiera na powyższym nauczaniu Kościoła. Chce ono kochać i służyć Bogu i ludziom. Szkołą tej służby jest Eucharystia. Można ją nazwać sercem duchowości Apostolstwa Modlitwy.

 PSSM.png

  

 

papiez_franciszek.jpgZrzut_ekranu_2022-06-14_o_12.58.56.png

Intencje

Papieskiej Światowej Sieci Modlitwy -

Apostolstwa Modlitwy

na rok 2022

 

 Czerwiec  /  June  /  Junio

Za rodziny

Módlmy się w intencji rodzin chrześcijańskich na całym świecie, aby dzięki konkretnym gestom przeżywały bezinteresowność miłości oraz świętość w codziennym życiu.

For families

We pray for ChrisEan families around the world; may they embody and experience uncondiEonal love and advance in holiness in their daily lives.

Por las familias

Recemos por las familias crisEanas de todo el mundo, para que, con gestos concretos, vivan la gratuidad del amor y la sanEdad en la vida coEdiana.

 

SERCEM MISJI KOŚCIOŁA JEST MODLITWA

 

Zapisz

Copyright © 2014. All Rights Reserved.