"Serce Zbawiciela ożywia cały Kościół i przyciąga ludzi, którzy otwarli swoje serca na niezgłębione bogactwa tego jedynego Serca". Jednocześnie wyraża gorące pragnienie:

"O jakże bardzo jest potrzebny w Kościele ten zastęp serc czuwających, dzięki którym miłość Serca Bożego nie pozostanie osamotniona i nieodwzajemniona." - Jan Paweł II

    Swoją duchowość Apostolstwo Modlitwy (od 2018 r. Papieska Światowa Sieć Modlitwy - z odnowionymi statutami) opiera na powyższym nauczaniu Kościoła. Chce ono kochać i służyć Bogu i ludziom. Szkołą tej służby jest Eucharystia. Można ją nazwać sercem duchowości Apostolstwa Modlitwy.

 PSSM.pngZrzut_ekranu_2022-06-14_o_12.58.56.png

Intencje

Papieskiej Światowej Sieci Modlitwy - Apostolstwa Modlitwy

na rok 2023

 

GRUDZIEŃ / DECEMBER  / DICIEMBRE

Za osoby z niepełnosprawnościami

Módlmy się, aby osoby z niepełnosprawnościami były w centrum uwagi społeczeństwa, a instytucje promowały programy integracyjne, które zwiększyłyby ich aktywne uczestnictwo.

 

For persons with disabilities 

We pray that people living with disabilities may be at the centre of attention in society, and that institutions may offer inclusive programmes which value their active participation. 

 

Por las personas con discapacidad 

Oremos para que las personas con discapacidad estén en el centro de atención de la sociedad, y que las instituciones promuevan programas de inclusión que potencien su participación activa. 

 

SERCEM MISJI KOŚCIOŁA JEST MODLITWA

 

Zapisz

Copyright © 2014. All Rights Reserved.