"Serce Zbawiciela ożywia cały Kościół i przyciąga ludzi, którzy otwarli swoje serca na niezgłębione bogactwa tego jedynego Serca". Jednocześnie wyraża gorące pragnienie:

"O jakże bardzo jest potrzebny w Kościele ten zastęp serc czuwających, dzięki którym miłość Serca Bożego nie pozostanie osamotniona i nieodwzajemniona." - Jan Paweł II

    Swoją duchowość Apostolstwo Modlitwy (od 2018 r. Papieska Światowa Sieć Modlitwy - z odnowionymi statutami) opiera na powyższym nauczaniu Kościoła. Chce ono kochać i służyć Bogu i ludziom. Szkołą tej służby jest Eucharystia. Można ją nazwać sercem duchowości Apostolstwa Modlitwy.

 PSSM.pngZrzut_ekranu_2022-06-14_o_12.58.56.png

Intencje

Papieskiej Światowej Sieci Modlitwy - Apostolstwa Modlitwy

na rok 2023

 

CZERWIEC / JUNE  / JUNIO

O zniesienie tortur

Módlmy się, aby wspólnota międzynarodowa podjęła konkretne działania, zmierzające do zniesienia tortur, zapewniając wsparcie ofiarom i ich rodzinom.

For the abolition of torture

We pray that the international community may commit in a concrete way to ensuring the abolition of torture and guarantee support to victims and their families. 

Por la abolición de la tortura

Oremos para que la comunidad internacional se comprometa concretamente en la abolición de la tortura, garantizando el apoyo a las víctimas y sus familias.

 

SERCEM MISJI KOŚCIOŁA JEST MODLITWA

 

Zapisz

Copyright © 2014. All Rights Reserved.