"Serce Zbawiciela ożywia cały Kościół i przyciąga ludzi, którzy otwarli swoje serca na niezgłębione bogactwa tego jedynego Serca". Jednocześnie wyraża gorące pragnienie: "O jakże bardzo jest potrzebny w Kościele ten zastęp serc czuwających, dzięki którym miłość Serca Bożego nie pozostanie osamotniona i nieodwzajemniona." - Jan Paweł II

 

    Swoją duchowość Apostolstwo Modlitwy opiera  na powyższym nauczaniu Kościoła. Chce ono kochać i służyć Bogu i ludziom. Szkołą tej służby jest Eucharystia. Można ją nazwać sercem duchowości Apostolstwa Modlitwy.
(Statuty AM 14-18)

 

    Apostolstwo Modlitwy i Żywy Różaniec w naszej parafii liczy  ok. 100 osób. W pierwszą niedzielę miesiąca w ich intencji odprawiana jest Msza św. o godz. 8.00, a po niej wspólne spotkanie. O. Proboszcz Wiesław Kulisz SJ wyjaśnia intencje Apostolstwa Modlitwy na dany miesiąc, potem członkowie wymieniają tajemnice Żywego Różańca. Spotkaniu towarzyszy śpiew i modlitwa różańcowa. Zapraszamy wszystkich chętnych do wspólnej modlitwy.

 

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy na rok 2021

 

MAJ

Intencja powszechna: Świat finansów

Módlmy się, aby odpowiedzialni za finanse współpracowali z rządami w celu uregulowania sfery finansowej i chronienia obywateli przed jej zagrożeniami.

 

 

Zapisz

Copyright © 2014. All Rights Reserved.