Wybrane wiadomości KAI- wrzesień 2018 .

1. Przypomniano kilka ważnych inicjatyw papieża Jana Pawła II w sprawach rodzin;
- Zgromadzenie Zwyczajne Synodu Biskupów na temat rodziny- wrzesień 11980 r.
- Adhortacja Apostolska- „Familiaris consorcio „ – październik 1981 r.
- „ Familia a Deo Instituta” - maj 1981 powołująca do życia Papieską Radę ds. Rodziny.
- Karta Praw Rodziny – październik 1983 r.
- List do rodzin - luty 1984 będący wykładnią katolickiego nauczania o rodzinie.
- Książka „Mężczyzną i kobietą stworzył ich” – tekst katechezy podczas audiencji środowych w latach 1979 – 84 poświęconych tematyce rodzinnej.
- Ogłoszenie międzynarodowego roku rodziny rozpoczynającego się w dzień Świętej Rodziny 26 grudnia 1993 r.
- Orędzie „Rodzina źródłem pokoju dla ludzkości” ogłoszone 1 stycznia 1994 r. w XVII Światowym Dniu Pokoju.
- Orędzie „ Rodzina a środki przekazu społecznego” ogłoszone na XXVIII Światowy dzień środków społecznego przekazu w 1994 r. ( KAI- zeszyt 35)

2. Udział papieża Franciszka w Święcie Rodzin na stadionie Croke w Dublinie w czasie wizyty w Irlandii z okazji IX Światowego Spotkania Rodzin, które odbyło się pod hasłem „ Ewangelia rodziny, radość dla świata”. W spotkaniu uczestniczyło 37 tyś. osób ze 116 krajów świata w tym ponad 1000 - osobowa delegacja z Polski. Szef irlandzkiego rządu wskazał, między innymi, na konieczność zaradzenia problemom związanym z nadużyciami seksualnymi duchownych. Papież Franciszek wyraził opinię, że te odrażające przestępstwa słusznie wzbudziły oburzenie i są nadal przyczyną cierpienia i wstydu wspólnoty katolickiej. Przypomniał, że w swym niedawnym „ Liście do ludu Bożego” podkreślił konieczność zaangażowania na rzecz wyeliminowania tej plagi w Kościele. Ostatnio została zakwestionowana wiara ludu a Kościół Jezusa Chrystusa został zraniony.” Przypomniał działania irlandzkiego episkopatu, w tym wyznaczenie rygorystycznego zestawu Norm, mających na celu zagwarantowanie młodzieży bezpieczeństwa. Problemowi cierpienia wielu nieletnich z powodu wykorzystywania seksualnego, władzy i sumienia popełnianych przez księży i osoby konsekrowanych był poświęcony list papieża Franciszka do ludu Bożego z dnia 18 sierpnia, w którym pisze : „ze wstydem i skruchą, jako wspólnota kościelna, przyznajemy się, że nie potrafiliśmy być tam gdzie powinniśmy być, że nie działaliśmy w porę rozpoznając rozmiary i powagę szkody spowodowanej w tak wielu ludzkich istnieniach.” Ukazuje się to wyraźnie w niewłaściwym sposobie rozumienia władzy w Kościele- bardzo częstym w wielu wspólnotach, w których doszło do nadużyć seksualnych , nadużyć władzy i sumienia - jakim jest klerykalizm. Powiedzenie „ nie „ wobec złych rzeczy, które teraz potępiamy oznacza odrzucenie wszelkich form klerykalizmu.” ( KAI- zeszyt 35 )

Czytaj więcej: Wybrane wiadomości KAI- wrzesień 2018 

Wybrane wiadomości KAI - sierpień 2018

1. Kamień węgielny pod Muzeum Ratowania Dzieci Żydowskich , które będzie przy ulicy Hożej 53 w Warszawie w dawnym klasztorze żeńskim, do którego przyjmowano i czasowo ukrywano ponad 700 żydowskich dzieci i osób dorosłych, zostanie poświęcony w dniu 8 sierpnia br. (KAI- zeszyt 31)

2. W dniach od 29 lipca do 5 sierpnia trwał w Warszawie II Kongres Młodzieży Polonijnej z udziałem 250 osób z różnych stron świata. Komentując fragment Ewangelii z dnia inauguracji kongresu, a mianowicie o rozmnożeniu chleba, kard. Nycz powiedział, że rozmnożenie chleba przez Chrystusa było zapowiedzią Eucharystii, czyli takiego karmienia człowieka chlebem eucharystycznym, który do końca czasów będzie się nieustannie dzielił, nigdy go nie zabraknie, jeśli tylko człowiek godnie przygotowany będzie chciał przyjść i karmić się tym chlebem. Powiedział też, że jesteśmy obdarzeni przez Boga zmysłem religijnym, który jest włożony w naturę człowieka. W jego ramach pojawiają się podstawowe pytania, od których trudno jest uciec. Skąd jest świat, po co został stworzony, poco ja jestem na tym świecie, jakie jest tu moje miejsce, kim jestem w ogóle jako człowiek, jaki jest sens mojego życia? Te pytania podsuwane przez zmysł religijny są racjonalne a nie tylko emocjonalne. ( KAI- zeszyt 31)

Czytaj więcej: Wybrane wiadomości KAI - sierpień 2018

Wybrane Wiadomości KAI- lipiec 2018 r.

1. Ogłaszając włączenie jałmużnika papieskiego abp. Konrada Krajewskiego w skład kolegium kardynalskiego papież Franciszek wytłumaczył, że Papież ma dwie ręce : doktrynę oraz miłosierdzie i dlatego obydwaj prefekci :prefekt kongregacji ds. doktryny wiary i prefekt, jakim jest jałmużnik, zostają kardynałami po to aby pokazać, że każdy pasterz musi mieć obie te ręce: doktrynę i miłosierdzie. Jak ma jedną rękę jest niepełnosprawny. (KAI- zeszyt 27/28)

2. W Gietrzwałdzie odbyło się 30 czerwca spotkanie pielgrzymów z całej Polski, jako element obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, organizowanych pod hasłem: „od wolności wewnętrznej do wolności zewnętrznej”. Podkreślono, że naród wewnętrznie skłócony, nie umiejący rozwiązywać swoich problemów w twórczych i mądrych rozmowach swoich obywateli, zmierza do własnego grobu. Czy nasz wkład w życie społeczne polega na ciągłym narzekaniu, obmowie, nieżyczliwości, wykluczaniu innych, dzieleniu czy też wręcz nienawiści i duchowym uśmiercaniu, wychowaniu do postaw kainowych. (KAI- zeszyt 27/28)

Czytaj więcej: Wybrane Wiadomości KAI - lipiec 2018 r.

Wybrane wiadomości KAI - Czerwiec 2018 r.

1.W Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie odbyła się 3. czerwca br. uroczysta XI Msza Święta z okazji XI Święta Dziękczynienia za odzyskaną w 1918 roku niepodległość. Podczas Mszy św. po raz drugi zapłonęła Świeca Niepodległości przekazana polskim biskupom w 1867 roku przez Papieża Piusa IX z poleceniem: "Zapalcie ją gdy odzyskacie wolność". Rzeczywiście świeca zapalona została po raz pierwszy w Archidiecezji Warszawskiej w 1920 roku (KAI- zeszyt 23)

2. W czasie pielgrzymki do Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich w dniu 27 maja br. Abp Wiktor Skworc zwrócił się z orędziem społecznym związanym ze 100 – letnią rocznicą odzyskania niepodległości o odpowiedzialność, jako dar narodu na następne stulecie . W tym kontekście wymienił kilka dziedzin, które mogłyby się stać takimi darami m.in.:

Czytaj więcej: Wybrane wiadomości KAI - Czerwiec 2018 r.

Wybrane wiadomości KAI – maj 2018 r.

1. Europejska Federacja Stowarzyszeń Rodzin Katolickich pisze do przywódców Unii Europejskiej, że "zima demograficzna jest pilnym wyzwaniem wszystkich krajów europejskich". Federacja apeluje o przyznanie rodzinie w polityce wyjątkowego, fundamentalnego i nie dającego się zastąpić miejsca, tak aby rodzina znajdowała się w centrum polityki krajowej. (KAI- zeszyt 17)

2. Wicepostulator procesu beatyfikacyjnego kard. Augusta Hlonda złożył wniosek do IPN o wszczęcie śledztwa w spawie jego śmierci w związku z pojawiającymi się pogłoskami , że mógł on zostać otruty na zlecenie służb bezpieczeństwa. (KAI- zeszyt 17 )

3. Senacka Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” złożyły niosek o powołanie rzecznika ds. małżeństw i rodziny w związku z występującym w Polsce spadkiem liczby małżeństw, wzrostem liczby rozwodów i coraz większą liczbą dzieci urodzonych poza małżeństwem. Istnieje brak poszanowania trwałości , ważności i wartości małżeństwa i łatwośc podejmowania decyzji o jego rozwiązaniu. Bez rozmowy o trwałości wspólnego życia rodziców nie rozwiąże się problemów całej rodziny. (KAI- zeszyt 17 )

Czytaj więcej: Wybrane wiadomości KAI – maj 2018 r.

Wybrane Wiadomości KAI - marzec 2018 r.

1. W lutym redakcja miesięcznika "List do Pani" świętowała 25 –lecie działalności. Pismo związane z Podkomisją Episkopatu ds. Duszpasterstwa Kobiet wnosi wkład w pielęgnowanie pozytywnego wzorca kobiety i jej tożsamości jako matki i Polki, krytycznie oceniając wybrane współczesne wyzwania cywilizacyjne i trendy kulturowe między innymi reprezentowane przez ruchy feministyczne i głoszone przez nie ideologie. ( KAI- zeszyt 9)

2. W rozmowie z O. Jordanem Śliwińskim inicjatorem kapucyńskiej szkoły spowiedników padła krytyka często stosowanego określania spowiedzi jako "skorzystania z sakramentu". To określenie odbiera wartość osobowego spotkania, i to nie byle z kim, ale z Chrystusem który mnie kocha i chce dla mnie dobra. To uzasadnia potrzebę dobrego przygotowania się do tego spotkania – rachunku sumienia- na które trzeba znaleźć czas – przynajmniej 15 – 20 minut – koncentrując się na zbadaniu trzech relacji: do Boga, do drugiego człowieka i do samego siebie. W Internecie dostępna jest polska edycja Magnificat - http: //. magnificat.net - z tekstami problematyki postu, modlitwy i jałmużny które mogą być pomocne w przygotowaniu rachunku rumienienia. ( KAI – zeszyt 9)

Czytaj więcej: Wybrane Wiadomości KAI - marzec 2018 r.

Wybrane Wiadomości KAI - luty 2018 r.

1.W dniu wspomnienia św. Franciszka Salezego patrona dziennikarzy , 24 stycznia ,abp Wacław Depo metropolita częstochowski rozważał bardzo rozpowszechnione dziś w internecie lub w tradycyjnych mediach t.zw. fake news oznaczające fałszowanie prawdy, dezinformacje służące jakiejś wzajemnej nienawiści. Jednym z podstawowych pokarmów fake news są tendencyjne niedomówienia lub opieranie się na nieistniejących danych celem oszukiwana lub nawet manipulowania
słuchaczami i czytelnikami. Ojciec Święty w tegorocznym orędziu określa te działania „logiką węża” zdolną wszędzie do maskowania i ukąszenia. Jest to strategia stosowana przez węża podstępnego , o którym mowa w Księdze Rodzaju, określanego mianem „ojca kłamstwa” U zarania ludzkości stał się on twórcą pierwszego fake newsa. (KAI- zeszyt 5)

Czytaj więcej: Wybrane Wiadomości KAI - luty 2018 r.

Wybrane Wiadomości KAI - styczeń 2018 r.

1.Papież Franciszek podpisał 19 grudnia dekret o heroiczności cnót kard. Stefana Wyszyńskiego. Do beatyfikacji niezbędne jest uznanie cudu uzdrowienia za Jego wstawiennictwem . W maju 2013 roku zamknięto diecezjalny proces w odniesieniu do uzdrowień za pośrednictwem sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego. Dokumentację złożono Watykanie.
( KAI- zeszyt 1)

2.Abp. Gądecki wyraził niepokój, że od pewnego czasu tak w debacie publicznej jak i w prywatnych relacjach międzyludzkich a nawet w życiu rodzinnym Polaków daje się zauważyć wzrost napięcia społecznego i braku szacunku dla osób o innych poglądach. Towarzyszy temu brutalizacja języka a także groźby i agresywne zachowania.
Nawiązał w tym kontekście do apelu KEP do chrześcijańskiego kształtu patriotyzmu opartego na solidarnej współpracy z innymi narodami i szacunku dla innych kultur i języków.. (KAI – zeszyt 1 )

Czytaj więcej: Wybrane Wiadomości KAI - styczeń 2018 r.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.